Al eens aan beleggen gedacht voor uw kinderen?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Om hun kinderen een goede start te geven, kiezen de meeste Belgen voor een spaarrekening. Van de gezinnen die geld opzij zetten voor hun kinderen, gaat 22% voor een fysiek spaarvarken en 68% voor een spaarboekje. De overige 10% belegt voor de kinderen.

De klassieke spaarrekening blijft dus de populairste keuze. Dat is makkelijk en veilig. Spaargeld is beschermd tot 100.000 euro per persoon en per bank. En ook het rendement op spaargeld is relatief goed voorspelbaar. Het grote minpunt? Het rendement blijft mager en compenseert lang niet voor het duurdere leven.

Vermogen opbouwen

Een ­hoger potentieel rendement is nochtans niet onmogelijk. Tenminste als u bereid bent wat meer risico te nemen. Dat risico nemen kan in principe, want een extraatje opbouwen voor de kinderen doet u voor de lange termijn. Door op de lange termijn te beleggen, geeft u uw beleggingen de tijd om te groeien en, indien nodig, te herstellen van tijdelijke dips.

Later de aankoop van een woning sponsoren? Of later een mooie reis te helpen bekostigen voor ze hun carrière starten? Welke dromen uw kinderen later ook willen waarmaken: een van de eenvoudigste oplossingen om een vermogen op te bouwen is met een periodiek beleggingsplan.

Hoe werkt periodiek beleggen?

Met een periodiek beleggingsplan stort u elke maand of elk kwartaal een bedrag in een selectie van beleggingsfondsen. Zo’n fonds is veelal een mandje met aandelen en/of obligaties dat beheerd wordt door een beleggingsspecialist. Door te beleggen in een fonds spreidt u dus de risico’s. U belegt immers niet rechtstreeks in één enkel aandeel of obligatie, maar in een breed scala van aandelen en/obligaties. Zo kan een tegenvaller bij één investering gecompenseerd worden door de betere prestaties van andere. Bij Keytrade Bank heeft u de keuze uit tientallen beleggingsfondsen of kan u eenvoudig één van de drie beleggingsstijlen kiezen.

Flexibel beleggen

Een ander interessant kenmerk van zo’n beleggingsplan is de flexibiliteit. U kan probleemloos eens een paar maanden niet storten als het wat minder goed uitkomt. Ook het omgekeerde kan. U kan steeds een extraatje storten, bijvoorbeeld met Nieuwjaar of voor de verjaardag van uw kind. Tot slot is het ook een heel democratische manier van beleggen: het kan al vanaf 25 euro per jaar. En dat zonder dat u instapkosten betaalt (althans niet bij Keytrade Bank).

Als u weet hoeveel u periodiek wil beleggen, aan welke frequentie en met welke beleggingsstijl, rest er nog één belangrijke vraag: op wiens naam zet u de rekening?

1. Beleggingsplan op naam van het kind

• Uw kind is eigenaar van de beleggingen

• Uw kind kiest vrij wat het met de beleggingen doet zodra hij of zij meerderjarig is

> Voordeel

Een groot voordeel van een beleggingsplan op naam van uw kind, is dat uw zoon of dochter in principe geen erfbelasting hoeft te betalen mocht u overlijden. In principe, want de fiscus kan elke overschrijving naar het beleggingsplan van uw kind als een onrechtstreekse schenking beschouwen. Registreert u die schenking niet - dus zonder schenk­belasting van 3% te betalen (3,3% in Waals Gewest) - dan bestaat het risico dat uw kind alsnog erfbelasting moet betalen. Dat is het geval als u overlijdt in de 3 jaar (5 jaar in Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) na de overschrijving. Voor elke nieuwe storting in het plan begint dus een nieuwe periode van drie of vijf jaar te lopen.

> Nadelen

De lijst met nadelen is langer dan de lijst met voordelen. Ten eerste is een periodiek beleggingsplan openen op naam van een minderjarige niet bij elke bank of tradingplatform mogelijk (bij Keytrade Bank kan het wel). Ten tweede verliest u elke controle over het geld. En ten derde mag u het geld niet zomaar beleggen zoals u wil.

Komt het geld van een rekening van het kind, dan mag u alleen defensief beleggen. Voor dynamische beleggingen (met een hoger potentieel rendement) is de machtiging van de vrederechter nodig. Net daarom opent u best een beleggingsplan op naam van het kind, maar doet u de stortingen vanaf uw eigen rekening. Overlijdt u vóór het kind meerderjarig is? Dan wordt het bedrag geblokkeerd tot het kind meerderjarig is.

2. Beleggingsplan op naam van ouder(s) of voogd(en)

• U bent eigenaar van de beleggingen

• U kiest vrij wanneer u het geld overdraagt aan uw kind

> Voordelen

Allereerst behoudt u volledige controle. Dit betekent dat u vrij bent om te beslissen hoe, wanneer en waarin u belegt, zonder de beperkingen die gelden voor rekeningen op naam van minderjarigen. Zo kan u zonder enige horde kiezen voor een meer dynamische beleggingsstrategie, die een hoger potentieel rendement oplevert.

U behoudt ook alle flexibiliteit. U kan op elk moment beslissen om (een deel van) het opgebouwde vermogen terug te halen of het plan aan te passen. U bent dus niet verplicht om het aan uw kind te geven.

> Nadeel

Omdat de beleggingen op uw rekening blijven, blijven ze ook in uw nalatenschap. Sterft u, dan zullen uw erfgenamen in principe erfbelasting betalen. U kan de beleggingen uiteraard schenken, maar dan zal u moeten afwegen of u het risico neemt om de schenkbelasting niet te betalen (zie eerder), of dat wel te doen.

BlogBody-PeriodiekBel

3. Beleggingsplan op naam van ouder / voogd met derdenbeding

• U bent eigenaar van de beleggingen

• U kiest een specifieke leeftijd waarop u het geld overdraagt aan uw kind (vanaf 18 jaar)

> Voordelen

Een beleggingsplan met een derdenbeding biedt een combinatie van controle en toekomstige zekerheid voor zowel u als uw kind. Een derdenbeding maakt het mogelijk om een specifieke leeftijd vast te stellen waarop uw kind toegang krijgt tot de portefeuille. Tot dat moment behoudt u volledige controle over de beleggingen en kunt u beslissingen nemen over de beleggingsstrategie, het aanpassen van de inleg of zelfs het volledig terugtrekken van uw belegd kapitaal.

Het derdenbeding zorgt ervoor dat het vermogen naar een specifiek aangeduide begunstigde overgaat op een door u gekozen moment. De begunstigde hoeft niet te weten dat er een periodiek beleggingsplan aangemaakt werd tot u hem/haar daarvan op de hoogte brengt.

> Nadelen

De beleggingen blijven op uw rekening tot het derdenbeding uitwerking heeft. Tot dan blijven ze ook in uw nalatenschap. Overlijdt u vóór de datum van de overdracht? Bij een minderjarig kind wordt het bedrag geblokkeerd en op de naam van de begunstigde geplaatst. Zodra het kind meerderjarig is, kan het hierover beschikken. Is het kind meerderjarig, dan wordt het bedrag van het periodiek beleggingsplan toegekend aan het kind. Het is niet mogelijk om een begunstigde toe te voegen op een periodiek beleggingsplan van gezamenlijke rekeninghouders. Heeft u meerdere kinderen voor wie u graag een derdenbeding wil opstellen? Dan dient u voor elk kind een afzonderlijk beleggingsplan op te zetten.

Uw kids ook een voorsprong geven?

Start vandaag met periodiek beleggen

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren