Europa is niet langer het zieke broertje!

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

De jongste tijd doken er een aantal doemberichten op over de toestand van de Europese economie in het algemeen en de Duitse economie in het bijzonder. Maar deze recente grafiek van het Europese producentvertrouwen toont een ander beeld.

graph of the week may

Bron: J.P.Morgan, S&P Global PMI

Breekt het producentenvertrouwen door het niveau van 50 punten, dan is er sprake van expansie van de economische activiteit. Onder die grens hebben we te maken met een krimp. Zo ziet u dat na enkele moeilijke jaren de Europese economie duidelijk aan de betere hand is, vooral dan in de diensten- als in de industriële sector.

Pessimisme over Europa lijkt dus allesbehalve op zijn plaats.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren