Take a moment to read this before sharing your data

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Misschien hebt u het al gelezen? Waarschijnlijk denkt u dan iets als: “oh ja, moet ik nog doen”. Of misschien iets in de trant van: “Ik ben daar al zo lang klant. Ze moeten die daar toch al allemaal hebben”. Ja, we hebben het hier over onze vraag om uw gegevens te updaten. Op het eerste gezicht lijkt elk uitstelgedrag van u, beste klant, onschuldig.

Maar is het dat eigenlijk wel? Welneen, het is tijd. Wij hebben die digitale update van uw gegevens écht nodig. En na het lezen van dit artikeltje beseft u hopelijk dat dat ook in uw voordeel is.

Niet talmen, doe het nu

Ons meest gebruikte argument is dat wij als bank verplicht worden om van onze klanten regelmatig gegevensupdates te vragen. Voor ons – en dan vooral voor onze juridische afdeling en bij uitbreiding ons management - lijkt dat als argument doorslaggevend genoeg. Toch is het niet meer dan logisch dat een wettelijke verplichting voor onze bank niet direct in de top drie van uw to-dolijstje staat. Ook al is die wetgeving er net om u als klant te beschermen.

Wat stellen we namelijk vast? Niet iedereen reageert onmiddellijk op ons verzoek. Mensen hebben blijkbaar de natuurlijke neiging om zo’n update uit te stellen. Niet echt het gedrag wat wij als bank voor ogen hebben. Wist u dat onze juridische afdeling daardoor iets gedaan heeft waarvoor dergelijke departementen van nature allergisch zijn? Wel, ze riep de hulp in van zijn natuurlijke antipode: dé Marketing (n.v.d.r. het accent op het lidwoord is niet toevallig). En dat allemaal om u te kunnen verleiden tot actie.

Al wie ooit rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft gehad met deze twee gezworen ‘frenemies’ begrijpt dan wellicht de ernst. Zij reppen zich nu naar onze transactiesite om de update uit te voeren. Voor alle diehard non-believers, deze uit het leven gegrepen anekdote:

Elke keer wanneer de auteur van dit artikeltje naar zijn postbus loopt, denkt hij hetzelfde. Zal er weer zo’n brief voor een zekere G.L. tussen zitten? Dat spelletje duurt nu al twee jaar. Even ter verduidelijking, de auteur is best een verdraagzaam type. Maanden aan een stuk heeft hij de brieven (van voornamelijk financiële instellingen) braafjes als een minzame Il Postino in de juiste brievenbus van de betrokken G.L. gedropt. Maar u weet hoe dat gaat met dergelijke gratis dienstverlening, na een tijdje zoekt een mens naar efficiëntere oplossingen.

Dus na een paar vruchteloze pogingen om dit recht te zetten bij respectievelijk de post, politie, de financiële instellingen die de brieven blijven versturen en zelfs de betrokken G.L. zelf, hoopt hij maar op één ding. U raadt het al: de verplichte gegevensupdate bij de betrokken financiële instellingen om dit te stoppen.

In uw voordeel

De juiste telefoonnummers (en dus sms’en), e-mailadressen (en dus voor u bestemde berichten), adresgegevens, uw meest recente identiteitskaart, … en de combinatie van al die gegevens zorgen ervoor dat uw bankzaken niet in de verkeerde handen vallen. Wij moeten er zeker van zijn dat u het bent, net zoals u zeker moet kunnen zijn dat wij het zijn. In onze bankrelatie gaat het tenslotte over uw geld.

En dat is iets tussen ons. Daar heeft niemand anders zaken mee, toch?

Slechts drie digitale stapjes

1. Log in op onze transactiesite. Klik hierboven op

login

2. Klik daarna op uw naam (rechtsboven in het scherm) en daarna op "Voorkeuren".

Préférences
personal preferences

3. Werk al uw persoonlijke gegevens bij door op "Updaten" te klikken.

Om af te ronden, klik op "Alles opslaan" en bevestig met uw handtekening (Softkey of Hardkey). Doe dat zeker ook wanneer er niks veranderd zou moeten worden. En hou het vooral digitaal. Het opladen van uw identiteitskaart gaat veel sneller en beter via digitale weg. Zo bent u 100% zeker dat het in de juiste postbus komt.

Bedankt voor de medewerking!!!

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren