Wie is wie bij Keytrade Bank? De wereld van Data

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Ook al is Keytrade Bank een digitale bank, achter de schermen zijn het geen robots, maar wel meer dan 200 medewerkers binnen tientallen metiers. Of het nu gaat om het contactcenter, de kredietafdeling, de informatica- of datadienst ... zij stellen elke dag opnieuw alles in het werk om optimaal in uw behoeften te voorzien en , waar nodig, de bank te verbeteren. Wilt u hen en hun dagelijkse gewoonten wat beter leren kennen, en zo inzicht krijgen in de manier waarop Keytrade Bank werkt?

Aan het woord is Damien Hegarty, Product Owner van team Data

Product Owner of our Data Department, Damien Hegarty

Wat is de rol van het Datateam binnen Keytrade Bank?

“Onze verschillende afdelingen bij Keytrade Bank hebben allemaal gegevens en rapporten nodig over ons bedrijf of onze klanten om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Hun aanvragen kunnen complex zijn en vereisen een diepgaande kennis en geavanceerde technologieën. Door de knowhow van onze dienst kunnen we deze analyses leveren.”

Hoe is uw team georganiseerd? En hoe werkt u samen met de andere teams?

“We zijn 'agile' georganiseerd Dat is een manier van werken die steeds meer wordt toegepast in technologiebedrijven. Ze laat toe om werk beter te verdelen, volgens ieders expertise. Ons team bestaat uit een zogenaamde Product Owner, Scrum Master en drie expertgroepen: Data Scientists, Data Engineers en Business Analysts.

Omdat samenwerking essentieel is en de interactie met de andere teams vlot moet verlopen zitten we dan ook wekelijks samen met de verschillende diensten. Dankzij een nformaticasysteem (JIRA) kan ieder van ons de activiteiten van elk team opvolgen en aanvragen indienen.”

Waarom zijn data zo belangrijk geworden? Wat is de meerwaarde ervan voor Keytrade Bank maar ook voor haar klanten?

Het diepgaand analyseren van data is in nagenoeg alle sectoren uitgegroeid tot de belangrijkste motor inzake concurrentie en prestaties. Vandaag zijn jaarverslagen niet meer de norm, maar wel voorspellende modellen of automatische segmentatie die volledigere analyses opleveren. Met dit soort analyses krijgt een bank als de onze meer inzicht in de behoeften van onze cliënten. Bijgevolg kunnen we aan de hand van die gedetailleerde gegevensanalyse de 'Customer Experience' verbeteren Zo kunnen we bijvoorbeeld de navigatie op de website optimaliseren voor een vlotter gebruik.”

Wat zijn de limieten voor het gebruik van data? Hoe worden misbruiken vermeden?

“Uiteraard is er de GDPR die het gebruik van persoonsgegevens regelt. Vóór de invoering van die wetgeving was de banksector al sterk gereglementeerd op het vlak van datagebruik. Bij Keytrade Bank zijn strikte controlepunten ingevoerd om een rechtmatig gebruik van de gegevens te garanderen. Zo worden bijvoorbeeld de voorkeuren van elke cliënt nauwgezet gecontroleerd voordat er een mededeling wordt verstuurd.”

Welke kwaliteiten zijn nodig om in een datateam te kunnen meedraaien?

Om deel uit te maken van ons team moet men aan strenge criteria voldoen. Een expertise in data-, opgebouwd over minstens 5 jaar, is cruciaal. Het is onmogelijk om in enkele maanden of via onlinetrainingen datakennis op te doen. Ervaring met uiteenlopende projecten qua problematiek en complexiteit is een absolute must. Om projecten tot een goed einde te brengen of dataproblemen op te lossen, moeten er grote inspanningen worden geleverd. Kortom, onze medewerkers moeten heel gepassioneerd zijn!

Hoe verloopt een gewone dag?

We beginnen de dag telkens met een briefing van 15 minuten. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van die dag en wordt er gecheckt of er bugs moeten worden gecorrigeerd. Vervolgens concentreren de teamleden zich op projecten die doorgaans meerdere uren zeer technisch werk vergen. In de namiddag leggen we de acties vast voor de komende weken en geven we een stand van zaken van de projecten. Afsluiten van de dag doen we met vergaderingen met de directie om de voortgang van de strategische projecten te overlopen.”

Geef ons een concreet voorbeeld van een project.

“Een van onze projecten heeft als doel een cliënt beter te dienen door een product van Keytrade Bank voor te stellen dat hem, volgens zijn profiel, zou kunnen interesseren. Vergelijkbare voorstellen zoals u die ook vindt bij Amazon of Coolblue in de rubriek 'klanten die dit product kochten, hebben ook dit product aangeschaft'. Onze bedoeling is om gerichte communicatie te kunnen versturen en producten of diensten voor te stellen die de ontvanger van de communicatie zouden kunnen interesseren. Uiteraard worden zulke voorstellen binnen een zeer strikt wettelijk kader voorbereid en enkel naar de hiervoor relevante klanten verstuurd.

Hoe wordt het werk georganiseerd tijdens het telewerken?

”Our team heeft vanaf de eerste dag 100% thuisgewerkt. Alles is voorhanden om te kunnen werken alsof wefysiek aanwezig zijn op kantoor. Zo houden we een dagelijkse 'koffiemachinemeeting' om de sociale banden tussen de collega's aan te halen.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren