Waarom pensioenplanning extra belangrijk is voor vrouwen

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Voor elke 100 euro pensioen die een man gemiddeld in België ontvangt, moet een vrouw het slechts met 77 euro stellen. Dat blijkt uit cijfers van Pensionstat. Terwijl de genderkloof voor het wettelijk pensioen 20% bedraagt, loopt die voor het aanvullend pensioen zelfs op tot 50%.

Dat lagere pensioen is lang niet de enige uitdaging. Wie in België 65 jaar wordt, mag verwachten om gemiddeld zo’n 12,5 jaar in goede gezondheid te leven. Op dat vlak is ernauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen. Alleen: in ons land leven vrouwen gemiddeld 4,3 jaar langer dan mannen. Bijgevolg leven ze ook meer jaren met mogelijke gezondheidsproblemen. Dat betekent dat vrouwen niet alleen méér geld nodig hebben om langer van een comfortabel pensioen te kunnen genieten. Ze moeten daarenboven ook rekening houden met hogere gezondheidsuitgaven. Heeft een vrouw een mannelijke partner, dan is de kans groot dat zij die zal overleven én dus alleen verantwoordelijk wordt voor de gedeelde kosten. Ook dat maakt het belangrijk voor vrouwen om tijdig aan hun pensioenplanning te werken.

Waarom ontvangen vrouwen een lager pensioen?

Een belangrijke oorzaak voor de pensioenkloof tussen man en vrouw is de loonkloof. Die bedraagt 9,2% als er gecorrigeerd wordt voor arbeidsduur en 23,1% zonder die correctie. Dat blijkt uit cijfers van hetInstituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Als er minder geld binnenkomt, kan het moeilijker zijn om te sparen en te beleggen voor het pensioen. Omdat vrouwen gemiddeld ook minder betaalde arbeid dan mannen verrichten (onder andere door meer onbetaalde zorgtaken op te nemen dan mannen), ligt ook hun wettelijk pensioen lager.

Welke stappen zetten voor een comfortabeler pensioen?

> Zorg voor overzicht en inzicht

Dat is niet alleen belangrijk als alleenstaande, maar ook als u samen bent met een (mannelijke) partner. Verschillende enquêtes geven aan dat mannen vaker dan vrouwen het voortouw nemen in financiële zaken. Het is verleidelijk om te denken dat dit alleen het geval is bij oudere generaties of bij koppels waar de man de ‘broodwinner’ is, maar dat is niet steeds zo.

Met een beperkt zicht op de dagelijkse financiën en langetermijnplanning, kan het moeilijker zijn om te weten of u klaar bent voor uw pensioen. U hoeft niet per se elke financiële taak zelf uit te voeren (misschien heeft u het druk met andere dingen of heeft u gewoon liever andere verantwoordelijkheden), maar het is wel belangrijk om te weten wat er speelt.

Weinig kaas gegeten van geldzaken? Op het internet vindt u verschillende blogs over geldzaken, specifiek gericht op vrouwen. Die kunnen interessant zijn om het terrein te verkennen. Overweeg eventueel professioneel advies en begeleiding.

> Maak een plan

Het creëren van een gedetailleerd plan voor uw pensioen is cruciaal. Dit proces begint met het stellen van vragen: Wat betekent een 'comfortabel' pensioen voor u? Hoeveel geld denkt u nodig te hebben om de levensstijl te onderhouden die u wenst? Wat kan en wil u veranderen om die doelen te bereiken? … Het beantwoorden van deze vragen vereist een grondige evaluatie van uw huidige financiële situatie, uw toekomstige inkomensverwachtingen en uw verwachte levensduur.

Simuleer hoeveel pensioen u zal ontvangen op mypension.be. Cijfers van Statbel wijzen uit dat Belgische gepensioneerden in 2022 ongeveer 24.250 euro per jaar uitgeven aan alle goederen en diensten (gemiddelde uitgave per persoon).

> Opteer voor ouderschapsverlof of tijdskrediet in plaats van deeltijds werk

Vrouwen kiezen vaker voor deeltijds werk om zich aan de zorg voor kinderen en anderen te wijden. Overweegt u om uw werkuren te verminderen, dan is het raadzaam eerst de opties van ouderschapsverlof en tijdskrediet binnen uw huidige voltijdse aanstelling te verkennen, alvorens over te gaan op deeltijds werk. In tegenstelling tot deeltijds werk hebben ouderschapsverlof en tijdskrediet geen impact op uw wettelijk pensioen. Deze periodes tellen dus gewoon mee voor uw pensioen.

> Overweeg om te trouwen

Dat klinkt koud en zakelijk, maar los van romantische en andere overwegingen, kan het voor uw pensioen beter zijn om te trouwen. Het zit zo. Als u gehuwd bent en één van jullie heeft geen of een heel laag beroepsinkomen, dan kan u later als gezin recht hebben op een gezinspensioen. Dat pensioen is hoger dan voor alleenstaanden. Door te huwen kan u ook zorgen dat er solidariteit tussen elkaar ontstaat. Dat kan bijvoorbeeld door te trouwen onder het wettelijk stelsel. Alle inkomsten tijdens het huwelijk worden dan in regel gemeenschappelijk. Bij een eventuele echtscheiding wordt die gemeenschappelijke pot in gelijke helften verdeeld.

> Doe aan pensioensparen

Door aan pensioensparen te doen, verzekert u zich van extra inkomsten bovenop uw wettelijk pensioen. Elk jaar spaart u een bepaald bedrag voor uw pensioen, waarmee u een pensioenkapitaal opbouwt. Een bijkomend voordeel is dat pensioensparen fiscaal aantrekkelijk is, aangezien u aanspraak kan maken op een belastingvermindering voor uw bijdragen. Bij een jaarlijkse storting tot 1.020 euro, kan u profiteren van een belastingvoordeel van maximaal 306 euro.

> Overweeg om te beleggen

Vrouwen zijn over het algemeen slimme langetermijnbeleggers - ze reageren minder snel dan mannen op tijdelijke marktschommelingen. Maar onderzoek suggereert ook dat vrouwen geneigd zijn om meer cash aan te houden. Als u te defensief bent, loopt u misschien langetermijngroei mis. Te dynamisch beleggen kan natuurlijk ook nadelige gevolgen hebben. De juiste beleggingsmix hangt af van uw behoeften en omstandigheden. Overweegt u om eerste stappen te zetten op de beurs? Dat kan ook met kleine bedragen.

Sparen en/of beleggen voor later?

Ga meteen voor een spaarrekening met een aantrekkelijke rente, en/of start met beleggen.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren