Vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Een dividend is de winst die een onderneming uitkeert aan haar aandeelhouders. Zo’n uitkering kan zowel uit geld als aandelen bestaan. Dividenden zijn extra inkomsten en dus roerende goederen waarop u belastingen moet betalen. Die voorheffing bedraagt 30% (na inhouding van buitenlandse bronbelasting indien dividenden worden uitgekeerd door een buitenlandse vennootschap). Het goede nieuws? Een deel daarvan kan u terugvorderen. In dit artikel komt u te weten hoeveel en welke dividenden u kan terugvorderen, wie ervoor in aanmerking komt en hoe u die vrijstelling precies aanvraagt.

Hoeveel roerende voorheffing kan u terugvorderen in 2024?

Voor aanslagjaar 2024 (inkomsten uit 2023) kan u maximaal 800 euro bruto terugvorderen. Het maximumtarief van de roerende voorheffing bedraagt 30%. U recupereert zo in totaal 240 euro netto.

Ontving u meer dan 800 euro bruto aan dividenden? Ook dan blijft het maximum op 240 euro netto liggen. Dat bedrag zal logischerwijs lager liggen voor wie minder dan 800 euro aan dividenden ontving. Kreeg u bijvoorbeeld 200 euro bruto aan dividenden uitgekeerd, dan kan u tot 60 euro terugvorderen.

Heeft u ook dividenden ontvangen waarop u minder dan 30% roerende voorheffing verschuldigd was? Dan doet u er goed aan om eerst de vrijstelling aan te vragen voor de dividenden waarop wel 30% werd belast. Voor bepaalde gereglementeerde vastgoedvennootschappen die in zorgvastgoed investeren, bedraagt de roerende voorheffing bijvoorbeeld 15%. Deze dividenden zijn ook vrijgesteld, maar het fiscale voordeel is dan beperkter.

En in 2025?

Vanaf aanslagjaar 2025 (inkomsten uit 2024) kan u maximaal 833 euro bruto terugvorderen. Met het maximumtarief van de roerende voorheffing van 30% recupereert u zo in totaal tot 249,90 euro netto.

Welke dividenden krijgen een vrijstelling?

De vrijstelling op dividenden is van toepassing op:

 • Alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden
 • Dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen
 • Dividenden van vennootschappen met sociaal oogmerk

Waar u geen vrijstelling voor krijgt:

 • Dividenden van juridische constructies of verkregen door tussenkomst van juridische constructies, zoals stichtingen en trusts
 • Dividenden van beleggingsfondsen en trackers (ETF’s)
 • Inkomsten uit rente of obligatiecoupons

Soms worden dividenden niet in cash uitbetaald, maar in aandelen. Ook deze dividenden ‘in natura’ komen in aanmerking voor de vrijstelling. De voorwaarden zijn dezelfde.

Wie kan de roerende voorheffing terugvorderen?

Alleen natuurlijke personen (lees: particulieren) kunnen van de vrijstelling genieten. Dit gebeurt via een aangifte in hun personenbelasting. Opgelet, rechtspersonen zoals vennootschappen kunnen dat dus niet.

De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Elke partner in een koppel heeft recht op een vrijstelling. Bent u getrouwd? Dan is het mogelijk om samen maximaal 480 euro (tweemaal de hierboven genoemde roerende voorheffing van 30%) te recupereren. Enkele opmerkingen hierbij:

 • Wanneer u getrouwd bent met scheiding van goederen of u woont wettelijk samen, dan moet elke partner apart een vrijstelling aanvragen van de dividenden die hij of zij heeft ontvangen.
 • Geen huwelijkscontract? Dan bent u getrouwd onder het wettelijk stelsel. Dat betekent dat de dividenden gemeenschappelijk zijn, ongeacht op wiens naar de effectenrekening staat. De dividenden komen in gelijke helften aan elk van de partners toe.

Wanneer u dividenden op verschillende effectenrekeningen ontving, dan mag u die gewoon bij elkaar optellen. Het totale brutobedrag aan dividendinkomsten blijft wel 800 euro en kan u niet overschrijden.

Aangifte roerende voorheffing op dividenden

U krijgt de vrijstelling op dividenden niet automatisch. De roerende voorheffing die is ingehouden op uw vrijgestelde dividenden vordert u terug via uw personenbelasting. Dit doet u met de code 1437/2437. Opgelet: wanneer u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, is het vakje om de vrijstelling op roerende voorheffing voor dividenden niet standaard ingevuld. Dat moet u dus zelf doen. Doet u dat niet, dan loopt u het belastingvoordeel mis.

Goed om te weten:

 • Het dividendbedrag dat u ontving, hoeft u niet te vermelden in de aangifte.
 • Heeft u geen belastingschuld (bijvoorbeeld omdat u tijdens het inkomstenjaar al te veel belastingen betaalde), dan krijgt u het bedrag op uw rekening gestort. Heeft u wel een belastingschuld, dan wordt de vrijstelling afgetrokken van het bedrag dat u aan de fiscus verschuldigd bent.
 • Woont u niet in België? Dan kan u de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners.

Waar vind ik het dividendoverzicht van mijn beleggingen bij Keytrade Bank?

Volg de volgende stappen om uw dividendoverzicht bij Keytrade Bank te openen:

 • Log in op uw account via de Transactiesite
 • Klik op Portefeuille in de linkerkolom
 • Klik op uw beursrekening
 • Klik bij Portfolio details op Transacties
 • Klik in het keuzemenu Transactietype op Dividenden / Interesten
 • Vul de start- en einddatum in
 • Druk op zoeken. U kan de zoekopdracht ook exporteren in een pdf.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren