Kleine aandelen, grote kansen?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

De beurs is een populair onderzoeksdomein. Er gaat nauwelijks een minuut voorbij of er worden alweer nieuwe inzichten, analyses en adviezen gepubliceerd. Hoewel vele daarvan onopgemerkt blijven, zijn er af en toe ook inzichten waar beleggers best wél even tijd voor vrijmaken.

Dit was zeker het geval in 1993, toen Eugene Fama en Kenneth French een studie over het small cap effect op de wereld loslieten. Hun onderzoek bracht aan het licht dat sinds 1920, de kleinste 10% van de Amerikaanse aandelen gemiddeld een jaarlijkse outperformance van 2,4% realiseerde, in vergelijking met de grootste 10%. Met andere woorden: de kleinste aandelen (in marktkapitalisatie) leverden historisch gezien grotere rendementen op. Enkele jaren na hun baanbrekende publicatie, mochten beide heren de Nobelprijs voor Economie op hun schouw zetten.

De bevindingen van Fama en French zijn door de jaren herhaaldelijk getoetst en uitgebreid naar andere markten, waarbij dikwijls (maar zeker ook niet altijd) de superieure prestaties van kleinere bedrijven bevestigd werden.

Hoe klein zijn kleine bedrijven of smallcaps?

Smallcaps zijn beursgenoteerde bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie, typisch tussen ongeveer 300 miljoen en 2 miljard USD. Ontdek het verschil tussen microcaps, nanocaps, smallcaps, midcaps, largecaps en megacaps.

Wat maakt kleinere bedrijven aantrekkelijk?

1. Groter groeipotentieel

Kleinere bedrijven beschikken vaak over een aanzienlijk groeipotentieel. Ze bevinden zich in een vroegere fase van hun levenscyclus, waarbij ze dikwijls innovatieve producten of diensten ontwikkelen die nog een grote markt kunnen veroveren. Dit potentieel kan resulteren in aanzienlijke waardestijgingen van hun aandelen, vooral als het bedrijf succesvol innoveert of nieuwe markten aanboort. Bijna elk groot aandeel is klein begonnen.

2. Minder geanalyseerd, meer kansen

In vergelijking met grote, gevestigde bedrijven krijgen kleinere bedrijven veel minder aandacht van beursanalisten. Dit gebrek aan dekking kan leiden tot onderwaarderingen, waardoor beleggers de kans krijgen om te beleggen in ondergewaardeerde aandelen voordat de rest van de markt dit realiseert. De kans dat er verborgen parels tussen kleine bedrijven zitten is groter.

3. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Kleinere bedrijven kunnen over het algemeen sneller reageren op veranderingen in de markt. Hun kleinschaligheid maakt het eenvoudiger om bedrijfsprocessen aan te passen of nieuwe strategieën te implementeren. In snel veranderende markten kan deze flexibiliteit een cruciaal voordeel zijn.

4. Potentieel voor overnames

Kleinere bedrijven zijn vaak doelwitten voor overnames door grotere spelers. Een overname kan leiden tot een plotselinge waardestijging van het aandeel. Dit biedt beleggers een kans op een aantrekkelijk rendement, vooral als het bedrijf zich in een beloftevolle niche bevindt of cruciale technologieën heeft ontwikkeld.

5. Hoger dividendrendement

In sommige gevallen bieden kleinere bedrijven hogere dividendrendementen dan grotere ondernemingen. Dit komt omdat zij soms een ‘vriendelijker’ dividendbeleid (moeten) voeren om investeerders aan te trekken en te behouden.

6. Lokale blootstelling

Veel kleinere bedrijven zijn sterk gefocust op specifieke geografische markten, wat unieke beleggingsmogelijkheden biedt. Zowel door logistieke als door geopolitieke perikelen, won de korte keten de jongste jaren opnieuw aan belang. Beleggers kunnen door in deze bedrijven te investeren hun portefeuille geografisch diversifiëren, wat bijdraagt aan risicospreiding.

7. Meer diversificatie

Wereldwijd zijn er tienduizenden beursgenoteerde bedrijven. Hoewel ze qua marktkapitalisatie slechts een klein deel uitmaken, vormen smallcaps qua aantal de grootste groep. Deze diversiteit stelt beleggers in staat om te investeren in een breed scala van industrieën en nichemarkten.

8. Eenvoudig te begrijpen business

Een van de aantrekkelijke kenmerken van kleinere bedrijven is hun vaak eenvoudig en transparant bedrijfsmodel. In tegenstelling tot grote, gediversifieerde conglomeraten, waarvan de bedrijfsactiviteiten complex en soms moeilijk te doorgronden zijn, bieden kleinere bedrijven vaker een duidelijk en begrijpelijk product of dienst. Dit maakt het voor beleggers eenvoudiger om de bedrijfsdynamiek en het marktpotentieel te beoordelen. Beleggers hebben ook vaker de mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren met de bedrijfsleiding, iets wat bij grotere bedrijven zelden voorkomt. Bovendien is het management bij kleinere bedrijven vaak zelf grootaandeelhouder, wat wijst op een sterke betrokkenheid.

9. Innovatieve spelers

Kleinere bedrijven zijn vaak de drijvende kracht achter innovatie binnen een sector. Door te investeren in deze bedrijven, kunnen beleggers deelnemen aan innovatieve en potentieel revolutionaire ontwikkelingen.

Wat maakt smallcaps risicovoller?

Hoewel ze historisch gezien een hoger potentieel rendement opbrengen, komen kleinere bedrijven ook met meer risico’s.

Hogere volatiliteit

Kleinere aandelen tonen vaak grotere prijsschommelingen. Dat heeft te maken met de beperkte liquiditeit, de kleinere marktkapitalisatie en het feit dat er minder kopers en verkopers zijn, waardoor het verschil tussen bied- en vraagprijzen kan oplopen. Deze volatiliteit kan leiden tot grotere risico's, vooral op korte termijn.

Beperkte toegang tot kapitaal

Kleinere bedrijven hebben vaak beperktere toegang tot kapitaalmarkten. Dit kan het moeilijker maken om te groeien of om door moeilijke economische tijden te navigeren. In tijden van financiële stress of marktonzekerheid kunnen kleine bedrijven het zwaarder hebben om financiering te krijgen, wat hun groei en stabiliteit kan beïnvloeden.

Gevoeligheid voor economische veranderingen

Smallcaps kunnen bijzonder gevoelig zijn voor economische schommelingen. Ze hebben vaak een beperkter klantenbestand en zijn minder geografisch gediversifieerd, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor veranderingen in specifieke markten of sectoren.

Beperkt track record

Kleinere bedrijven hebben vaak een korter track record, wat het moeilijker maakt om hun prestaties en managementcapaciteiten nauwkeurig te beoordelen. Dit gebrek aan historische gegevens kan het risico verhogen, aangezien beleggers minder informatie hebben om beslissingen op te baseren.

Minder onderzoek en analyse

De beperkte dekking van analisten en minder media-aandacht is ook een nadeel. Het gebrek aan analyse en onderzoek kan het voor beleggers moeilijker maken om geïnformeerde beslissingen te nemen. Door de omvang en complexiteit is het een markt die voor individuele beleggers en zelfs voor institutionele beleggers moeilijk te overzien is.

Concentratierisico

Kleinere bedrijven zijn vaak sterk afhankelijk van een beperkt aantal producten of diensten, wat hen kwetsbaarder maakt voor marktschommelingen of veranderingen in de consumentenvraag.

Is het een goed moment om in smallcaps te beleggen?

Smallcaps vingen in 2023 flink wat tegenwind op. Terwijl de MSCI ACWI Small Cap index[1] amper 2,61% steeg het afgelopen jaar[2], deed de MSCI ACWI[3] het met 10,1% een stuk beter. Vooral de stijging van de beleidsrente veroorzaakte deze kloof. De hogere rente heeft tot gevolg dat de financieringskosten voor bedrijven toenemen. Smallcaps, die vaak afhankelijker zijn van externe financiering en een kleinere financiële buffer hebben dan grotere bedrijven, worden hierdoor harder geraakt.

Een hogere rente leidt ook tot een verstrakking van de kredietvoorwaarden, wat vooral kleine bedrijven met een hoger risicoprofiel treft. Bovendien neigen beleggers in onzekere tijden van hoge rente, hoge inflatie en groeivertraging vaak naar meer defensieve beleggingen, zoals grote, gevestigde bedrijven met sterke balansen, waardoor smallcaps minder aantrekkelijk worden. Tot slot waren het vooral grotere, gevestigde bedrijven die in 2023 konden meesurfen op trends zoals artificiële intelligentie (AI) en het nieuwe potentieel van anti-obesitas geneesmiddelen.

Of 2024 een beter jaar wordt voor smallcaps valt nog te bezien. Maar nu de beleidsrente wellicht een piek heeft bereikt, kan dat smallcaps weer wat wind in de zeilen geven. En tijdelijke tegenwind of niet: smallcaps bieden steeds een langetermijnticket om toegang te krijgen tot disruptieve technologieën en megatrends.

Hoe beleggen in smallcaps?

Beleggen in smallcaps kan via individuele aandelen, trackers (ETF’s) of actief beheerde beleggingsfondsen. Welke van die drie eventueel geschikt is, hangt onder meer af van uw risico-appetijt, kennis van het thema en tijd die u in uw beleggingen wil steken. Wil en kan u grote risico’s nemen? Dan kunnen aandelen misschien geschikt zijn. Belegt u voor de lange termijn, en wil u een meer gediversifieerde blootstelling? Dan kunnen ETF's of actief beheerde beleggingsfondsen die zich richten op smallcaps een mogelijke oplossing zijn.

Op zoek naar trackers of fondsen rond smallcaps?

  • Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be
  • Klik bovenaan op Geavanceerd, naast zoek op instrument naam, symbool of ISIN
  • Vink Tracker en/of Fonds aan
  • Zoek op de term Small

[1] De MSCI ACWI Small Cap index is een representatieve korf van 6.256 smallcaps, uit 23 geïndustrialiseerde landen en 24 groeilanden. [2] Periode tussen 5/12/2022 en 4/12/2023) [3] De MSCI ACWI is een representatieve korf van 2.948 midcaps en largecaps, uit 23 geïndustrialiseerde landen en 24 groeilanden.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren