7 beleggingsthema’s voor 2029 (waarop u nu al voorsprong kunt nemen)

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Om later een potentieel hoger rendement te behalen, neemt u best vandaag al een voorsprong op de toekomst. Dat kan door een stuk van uw portefeuille in thema’s te beleggen. 7 megatrends voor de toekomst ...

1. Smart cities Volgens de Verenigde Naties woont 55% van de wereldbevolking vandaag in steden. In 2050 wordt dat zelfs 70%. Slimmere steden zijn broodnodig om de grootschalige verstedelijking leefbaar te houden. Dat kan door het optimaliseren van het elektriciteitsnet, de verkeersstromen en het afvalbeheer. Maar ook bijvoorbeeld door het verder digitaliseren van overheidsadministratie en het intelligenter bestrijden van criminaliteit. De enorme investeringen die nodig zijn om dit te doen, kunnen interessante opportuniteiten bieden voor beleggers. 2. Artificiële Intelligentie

Wat stoomkracht betekende voor de eerste industriële golf, elektriciteit voor de tweede industriële golf en de computer voor de derde industriële golf, dat betekent artificiële intelligentie voor de jongste industriële golf. Artificiële intelligentie transformeert steeds meer complete industrieën. Denk aan zelfrijdende voertuigen in de autosector, robo-adviseurs in de financiële wereld, datagestuurde diagnoses in de medische sector, voorraadbeheer in warehouses, real time vertalingen in de communicatiesector, enzovoort. Die evolutie leidt tot meer investeringen in dataverzameling, -verwerking en -analyse en uiteraard ook in praktische toepassingen. 3. Veiligheid Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, komt het thema veiligheid kijken bij alles wat we doen. Als u het licht aanknipt, dan gebruikt u stroom van een centrale die optimaal bewaakt wordt. Gaat u met de trein naar het werk, dan spoort u via lijnen voorzien van veiligheidssystemen om ongevallen te voorkomen. Koopt u voeding in de supermarkt, dan is die onderworpen aan allerhande tests. De komende jaren zal het thema bovendien alleen maar winnen aan belang. De globalisering brengt een complexere wetgeving mee op het vlak van voedselveiligheid, transport … Nieuwe technologieën zoals the Internet of Things brengen opportuniteiten, maar ook nieuwe risico’s mee. Door de economische groei in opkomende landen stijgt de vraag er naar beveiliging stevig.

4. Drinkwater Het kraantje opendraaien en het drinkwater stroomt er uit. Bij ons verwachten we niets anders. In het overgrote deel van de wereld is het echter vaker uitzondering dan regel. Ruim 99 procent van al het water op aarde is niet geschikt voor consumptie omdat het verontreinigd of zout is. Overstromingen, hevige regenval en extreme droogte vormen bovendien steeds vaker een gevaar voor de lokale watervoorziening. Er liggen dan ook mooie kansen voor ondernemingen die helpen bij het oplossen van de dreigende waterschaarste.

5. Langer en gezonder leven De gemiddelde baby die in 1950 geboren werd, had een gemiddelde levensverwachting van 48 jaar. Een baby die vandaag geboren wordt, heeft een gemiddelde levensverwachting van 72 jaar. In westerse landen ligt dat nog hoger. Zo hebben meisjes die in 2019 in Nederland geboren worden zelfs een levensverwachting van 92,5 jaar. Tegelijk zijn we ons steeds meer bewust van alle negatieve en positieve invloeden op onze gezondheid. Het is dan ook geen verrassing dat we een groter deel van onze inkomens (of ons inkomen) besteden aan gezondheid, zoals biovoeding. Overheden en bedrijven verhogen dan weer hun investeringen om leeftijdsgebonden ziekten te bestrijden en vervuiling tegen te gaan. Dat biedt kansen voor themabeleggingen als voeding, biotechnologie en milieu.

6. Duurzame energie

Dankzij de toenemende aandacht voor klimaatverandering stijgt ook de vraag naar schonere en hernieuwbare energie. Tegelijkertijd prikkelen steeds meer overheden bedrijven en consumenten om die ommezwaai te versnellen. Investeringen in hernieuwbare energie (wind, zon en waterkracht) en in batterij-opslag klimmen jaar na jaar. Dat levert opportuniteiten op door bijvoorbeeld te beleggen in bedrijven die alternatieve energiebronnen ontwikkelen, energiebronnen efficiënter maken en bedrijven die zich toespitsen op milieubescherming en natuurbehoud (afvalbeheer, waterzuivering, enzovoort).

7. Gaming

Wat voor u misschien een onschuldig tijdverdrijf is, is voor iemand anders topsport. Naar schatting spelen ruim 2 miljard mensen regelmatig games op hun smartphone of computer. Fortnite, een van ‘s wereld meest populaire spellen houdt ondertussen al meer dan 200 miljoen mensen in de ban. De groeiende populariteit van games als kijksport, speelt de sector ook op andere manieren in de kaart. Zo krijgen ze ook de mogelijkheid om nieuwe inkomstenstromen aan te boren, bijvoorbeeld via het plaatsen van reclameboodschappen binnen het spel of de verkoop van mediarechten. Spelmakers zijn dus niet alleen meer voor fanatieke gamers een sector om in de gaten te houden.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren