Haal straks uw extra toegangsmethode boven!

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Smartphones gaan nu eenmaal niet eeuwig mee. Die dekselse dingen geven soms niet thuis wanneer u ze net nodig hebt. Maar niet getreurd, met deze eenvoudige tip blijft uw toegang tot uw rekeningen alvast gegarandeerd.

Maak zelf een of meerdere extra “Softkeys” aan.

1. Hoe zorgt u voor die extra Softkey?

  • Log in met uw huidige Softkey (Hardkey) op de transactiesite
  • Ga achtereenvolgens naar uw eigen naam bovenaan rechts op uw scherm en klik daar achtereenvolgens op ‘voorkeuren’ en ‘authenticatie’ (onder veiligheid)
  • Klik daar op een ‘extra Softkey toevoegen’ en bevestig.

 Daarna neemt u uw reservetoestel (andere smartphone, iPad) en volgt u de volgende procedure:

 Ga naar de App Store of naar de Google Play Store en download de Keytrade Bank-app

  • Maak een profiel aan
  • Selecteer daarbij Softkey
  • Kies en bevestig uw pincode
  • Scan de code op uw transactiesite met dit reservetoestel 

Uw extra Softkey is nu klaar voor gebruik.

2. Huidige Softkey of Hardkey kwijt?

Het is snel gebeurd: smartphone kapot, die Hardkey te goed weggelegd … Dat kan iedereen overkomen en, geloof ons, het komt meer voor dan u denkt.

In het beste geval had u al een extra Softkey zoals hierboven geïnstalleerd. Maar niet getreurd, want met itsme® beschikt u over nog een manier om uw toegang via Softkey terug in orde te krijgen. Klik gewoon op 'Geen toegang meer?' bij het inloggen.

Hebt u geen van beide? Contacteer ons en wij sturen u per brief de procedure om een nieuwe Softkey te installeren. Of een nieuwe Hardkey.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren