Aandelenbeleggers kijken verder dan de sombere economische cijfers

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Sinds een aantal maanden kan niemand nog ontkennen dat de wereldeconomie aan het vertragen is. De PMI-indicatoren zitten in dalende trend. Enkele sleutelsectoren tonen een dramatische terugval van hun productie. En toch gaan de beurzen sinds de start van 2019 gezwind hoger. Wat is er aan de hand?

Producentenvertrouwen daalt

Eén van de meest gevolgde economische indicatoren is het internationale producentenvertrouwen. Met de JPMorgan PMI-indicatoren die maandelijks door het onderzoeksbureau IHS Markit worden gepubliceerd, krijgen beleggers een goede vooruitlopende indicator. Het zit zo. Stijgt het producentenvertrouwen, dan krijgen we vaak een groei van de wereldeconomie. Daalt het daarentegen, dan zien we net zo vaak een krimp van die wereldeconomie. De magische grens van  50 punten is hierbij heel belangrijk: boven de 50 punten spreken we van een expansie van de economische activiteit, onder de 50 van een krimp.

Op grafiek 1 ziet u de evolutie van het producentenvertrouwen in de Westerse wereld (VSA, Europa en Japan, groene curve) en de groeilanden (o.a. China, Brazilië, Rusland en India, oranje curve). Wat valt u op? De trend is sinds begin 2018 dalend, zowel voor het Westen als voor de groeilanden. Die negatieve evolutie wijst duidelijk in de richting van een vertragende economische groei. Maar geeft dat reden tot paniek? Niet echt.

U weet vast dat de wereldeconomie aan cycli onderhevig is en dat  het producentenvertrouwen net een heel mooie stijging kende in 2016 en 2017. Dat er na een periode van hoogconjunctuur eentje van laagconjunctuur aanbreekt, is niet geheel onlogisch. Wat u meteen ook kunt vaststellen is dat het producentenvertrouwen in beide regio’s tot op heden nog niet flirt met de grens van 50 punten.

Kortom, een wereldwijde recessie lijkt nog niet in de maak!

Grafiek 1 : evolutie van de economische activiteit
evolution of economic activity

Bron: IHS Markit

Productie daalt zelfs nog sneller

De snelle daling van de productie in een aantal belangrijke sleutelsectoren van de wereldeconomie baart ons daarentegen iets meer zorgen. Grafiek 2 toont ons de industriële activiteit in de technologie-, machinebouw- en de automobielsector. En wat ziet u? De activiteit in deze sectoren daalt heel snel sinds de start van 2018. Dat de activiteit daalt, hoeft op zich geen probleem te zijn. Het zijn immers heel cyclische sectoren.  

Het is vooral de snelheid van de daling die onze aandacht vereist. Zo ziet u bijvoorbeeld dat de activiteit in de autosector intussen al onder het niveau van 50 punten is gedaald. Dat houdt toch risico’s in. Besmettingsgevaar om er een te noemen. Als de auto-industrie het niet goed doet, dan gaat zelden zonder impact op de toeleveranciers.

Grafiek 2 : evolutie van de activiteit in belangrijke sectoren van de wereldeconomie
(3-maandsgemiddelde)
Evolution of activity in key sectors of the global economy

Bron: IHS Markit

En toch stijgen de beurzen

Ondanks deze tegenvallende indicatoren zien we sinds de start van het jaar dat de beurzen fors hoger gaan. Op zijn zachtst gezegd kunt u dat toch als een contradictie beschouwen. Leidt een daling van de groei niet tot lagere winsten voor de beursgenoteerde bedrijven? Houden beleggers daar dan van? Waarom gaan de beurzen dan hoger? Waarom duwen aandelenbeleggers op de aankoopknop?

Verlies niet uit het oog dat de beurzen vooral naar de toekomst kijken, wanneer u een antwoord zoekt op deze vragen. Beleggers redeneren zo:  tragere groei zorgt er allicht voordat de centrale banken (met de Amerikaanse FED op kop) de kortetermijnrente niet verder gaan optrekken in de komende maanden. Bijgevolg daalt ook de   langetermijnrente. Dus weg alternatief van de vastrentende producten. En welkom nieuwe geldstromen richting aandelen.

Alleen zo valt de boost op de beurzen te verklaren, denken wij.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren