Wat is een tracker en hoe kiest u de juiste?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Wat is een (ETF) tracker?

Een tracker (ook wel indexfonds) op de beurs is een fonds dat geld voor u belegt in bedrijven die in een specifieke index zijn opgenomen. Het volgt automatisch de prestaties van de beursindex, een korf van aandelen, obligaties, valuta’s of grondstoffen. Met andere woorden: stijgt de betreffende index met 1%, dan zal de tracker ook met 1% stijgen.

Een tracker combineert bepaalde eigenschappen van aandelen met die van klassieke beleggingsfondsen. Net als aandelen zijn trackers op de beurs genoteerd. U kan ze dus in realtime kopen of verkopen. En net als een beleggingsfonds (dat niet op de beurs is genoteerd) kan u met een tracker in één klap uw beleggingen spreiden. Als u bijvoorbeeld een tracker koopt op de STOXX Europe 600, dan belegt u indirect in alle 600 componenten van die index, zonder dat u de 600 aandelen apart hoeft te kopen.

Welke trackers bestaan er en wat zijn de verschillen ertussen?

Als we het over trackers hebben, dan hebben we het meestal over ETF’s of Exchange Traded Funds. Toch bestaan er ook nog andere types trackers. Hoewel het vrij technische materie is, is het nuttig om de verschillen te kennen. Zo kan u altijd een beredeneerde beslissing nemen. Een overzicht:

Exchange Traded Funds of ETF- tracker

Wanneer u in een ETF belegt, belegt u in een fonds dat de activa bezit die het volgt. Die activa kunnen bestaan uit aandelen, obligaties, edelmetalen, grondstoffen of futures. Het is ook mogelijk dat de ETF de activa niét bezit, maar nabootst door afgeleide producten (zoals swaps en opties) aan te kopen. De eerste methode (fysieke replicatie) is een stuk transparanter dan de tweede (synthetische replicatie).

Exchange Traded Note of ETN-tracker

Een Exchange Traded Note lijkt meer op een obligatie: het is een schuldbewijs, uitgegeven door een financiële instelling. Net als bij een obligatie kan u een ETN tot de vervaldag aanhouden of vroeger verkopen. Wanneer u een ETN-tracker koopt, belooft de uitgever u dat het rendement gekoppeld wordt aan het onderliggende instrument. De teruggave van het ingelegde bedrag is in dit geval dus gegarandeerd.

Een ETN kan aan bijna alles gekoppeld zijn. Er zijn ETN's die grondstoffen tracken, maar vaak gaat het om producten in uithoeken van de aandelenmarkt die voor particulieren moeilijk toegankelijk zijn. Soms combineren ETN’s aandelen- en obligatieposities, of gebruiken ze strategieën die moeilijk in een traditionele ETF te verpakken zijn.

Exchange Traded Commodity of ETC-tracker

Een Exchange Traded Commodity is een tracker die beleggers toegang biedt tot grondstoffen zoals metalen en katoen, maar ook vee, aardgas en zelfs CO2-rechten. Een ETC-tracker kan individuele grondstoffen of een mandje van verschillende grondstoffen volgen. Deze tracker is een potentieel alternatief voor zij die willen beleggen in grondstoffen op de futuresmarkt.

Exchange-Traded Product of ETP

Een ETP of Exchange-Traded Product is geen tracker op zich, maar wel een verzamelnaam voor alle soorten trackers die bestaan. ETF’s, ETN’s en ETC’s zijn dus ETP’s.

Welke tracker kiezen? Een stappenplan

1. Wat wilt u precies tracken?

De tijd dat u enkel in klassieke aandelenindexen kon beleggen is al lang voorbij. Vandaag bestaan er producten die allerhande activa, regio’s, sectoren en thema’s tracken.

De eerste stap is nagaan waarin u precies wil beleggen. Ga zeker niet blindelings af op de naam van de tracker, maar kijk wat er onder de motorkap gebeurt. Deze informatie kan u terugvinden in de essentiële beleggersinformatie (KID). Daarin kan u onder meer controleren of de tracker de onderliggende activa effectief koopt, of nabootst via derivaten.

Ook controleert u best de samenstelling van de onderliggende posities; die vindt u meestal op de website van de aanbieder. Twee trackers die bijvoorbeeld ‘global banks’ volgen, kunnen allebei in heel andere posities belegd zijn en/of met andere wegingen. De ene tracker kan een mandje van generalistische banken volgen, terwijl de andere ook fintechs, verzekeraars en vermogensbeheerders trackt.

Tegenwoordig kan het (bijna) allemaal. Vooraleer u echter gaat shoppen, is het relevant om een strategie te hebben waarop u uw beleggingen afstemt.

2. Kapitalisatie of distributie?

Net als bij beleggingsfondsen heeft u ook bij de trackers soms de keuze tussen een distributie- of kapitalisatievariant. Bij kapitalisatie worden uitgekeerde dividenden en/of coupons herbelegd. Bij distributie worden de dividenden en/of coupons uitgekeerd.

Meer weten over de verschillen tussen kapitalisatie en distributie? Lees de blog!

3. Wat is de kostprijs?

In tegenstelling tot actief beheerde beleggingsfondsen zit er bij een tracker geen volledig investerings- en analistenteam achter de knoppen (soms wel een beheerder). Een tracker is in regel een passief beleggingsinstrument: het probeert een index na te bootsen, niets meer en niets minder. Daarom zijn trackers over het algemeen een pak goedkoper dan beleggingsfondsen die wel volledig actief beheerd worden.

Dat neemt niet weg dat er tussen de aanbieders (Amundi, Barclays, iShares, DB-X trackers, Invesco, etc.) prijsverschillen zijn in de lopende kosten. En die kunnen op termijn een impact hebben op uw rendement. Op websites zoals etf.com en Morningstar.be vergelijkt u gemakkelijk de kosten tussen de verschillende aanbieders.

4. Hou rekening met de tracking error

De tracking error is het verschil tussen de prestatie van de tracker en de index zelf. Trackers worden weliswaar (eerder) passief beheerd, maar dat wil niet zeggen dat ze enkel door algoritmes gerund worden. Soms is er nog een beheerder op de achtergrond die de tracking error kan minimaliseren door bijvoorbeeld aandelen uit te lenen aan beleggers die een aandeel willen shorten in ruil voor een vergoeding.

Stel dat u 0,5% lopende kosten betaalt, en de ETF heeft een tracking error van 0,4%, dan bent u dus 0,9% kwijt. Hoe kleiner die tracking error, hoe beter dus. Om te weten hoe groot de tracking error is, kunt u de essentiële beleggersinformatie (KID) raadplegen. Op de bovenvermelde websites kunt u ook de tracking error tussen verschillende ETF’s vergelijken.

5. Handelsvolume en liquiditeit

Het handelsvolume is een uitstekende indicator van liquiditeit. In het algemeen geldt: hoe hoger het handelsvolume van een tracker, hoe meer liquide het waarschijnlijk is en hoe kleiner het verschil tussen de vraag- en laatprijs. Als u de keuze heeft tussen trackers met gelijkaardige kenmerken, dan heeft degene met de hoogste liquiditeit meestal de voorkeur.

Aan de slag met trackers?

Hoewel trackers eerder passieve beleggingsinstrumenten zijn, is het selecteren en beheren ervan een actieve bezigheid. Bij Keytrade Bank kunt u kiezen uit zo’n [600] trackers. Laat u de selectie en het beheer liever over aan een team van professionals? Met Keyprivate belegt u in een gepersonaliseerde portefeuille van trackers, actief beheerd door onze experts.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren