7 mythes over beleggen

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

1. Om te beleggen moet u (héél) rijk zijn

Veel geld op uw rekening hebben is geen vereiste om te beleggen. Beleggen is democratischer dan ooit: vanaf 25 euro per jaar kunt u al periodiek beleggen. Dat is welgeteld 7 eurocent per dag.

Door periodiek te beleggen stopt u elk jaar (of elk semester/kwartaal/maand) een bedrag in een of meerdere fondsen. Zo’n fonds is een mandje met aandelen en/of obligaties dat door een team van professionals beheerd wordt. Op die manier kunt u al met beperkte bedragen onrechtstreeks beleggen in een hele reeks aandelen en (staats)obligaties.

2. U moet voortdurend de beurs volgen om tijdig te kopen en verkopen

Op korte termijn zigzagt de beurs: stijgingen en dalingen wisselen elkaar constant af. Elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde. Ondanks die voortdurende schommelingen vertoont de beurs op lange termijn echter een opwaartse trend. Zelfs als u de grootste schokken meerekent (van de crisis in de jaren 1930 tot de financiële crisis in 2008): historisch gezien is er een duidelijke, stijgende lijn zichtbaar. Onder meer research van Credit Suisse toont dit aan.

Beleggen doet u om een potentieel rendement te behalen op lange termijn: 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, … Dat betekent dat u niet elke dag de koersgrafieken hoeft op te volgen - dat leidt alleen maar tot impulsief koop- of verkoopgedrag. En dat betekent in regel evenmin dat u elke dag beleggingen dient te kopen of verkopen. Geduld, beheersing en consistentie zijn cruciaal als u belegt.

Het andere extreem - 5, 10 of 20 jaar lang niet naar uw beleggingen omkijken - is evenmin goed:

  • Uw risico-appetijt kan met de jaren toenemen. Bijvoorbeeld als u een erfenis ontvangt en dus meer financiële ruimte heeft om te beleggen.
  • Uw risico-appetijt kan afnemen: bijvoorbeeld als u uw pensioenleeftijd nadert.
  • Uw beleggingen kunnen met de jaren uit balans raken; bijvoorbeeld als uw aandelen(fondsen) goed presteerden en u daarmee een te hoog risico in uw portefeuille heeft opgebouwd.
  • Beleggingsthema’s kunnen achterhaald raken, en er kunnen nieuwe opportuniteiten ontstaan.

Het gaat er dus om een evenwicht te vinden. Niet te veel uw portefeuille aanpassen, maar ook niet te weinig. Voor de meeste beleggers volstaat het wellicht om een viertal keer per jaar hun portefeuille te analyseren en zo nodig bij te sturen.

Liever het beheer van uw beleggingsportefeuille overlaten aan een team van experts, zodat u volledig ontzorgd bent? Dat kan ook.

3. Beleggen is gokken

Beleggen is niet hetzelfde als gokken of speculeren. Beleggers stellen hun kapitaal beschikbaar voor bedrijven of overheden als investering. Een belegger wil niet morgen een winst hebben maar investeert doelgericht voor de lange termijn om een potentieel rendement te behalen. Een speculant wil vaak alleen profiteren van een schommeling in de markt. Speculeren is dan ook bijzonder risicovol en heeft weinig met beleggen te maken. Koersschommelingen op korte termijn zijn bovendien niet of nauwelijks voorspelbaar.

4. Om te beleggen moet u een expert in economie of financiën zijn

U hoeft geen specialist te zijn om te beleggen. Maar het is wel belangrijk dat u begrijpt waarin u belegt en de voordelen en risico’s kan inschatten van een belegging. Zodat elke belegging steeds bij uw doelstellingen past. Beleg dus niet in producten die u niet begrijpt of die niet overeenstemmen met de risico’s die u kan en wil nemen. Beleggen houdt steeds een risico in, want uw kapitaal is niet beschermd.

5. Starten met beleggen doet u pas als de beurs stevig gezakt is

Alle supercomputers en Nobelprijswinnaars ten spijt: op korte termijn kan niets of niemand de beurs voorspellen. Dat maakt het moeilijk voor beleggers. U wil natuurlijk liefst starten met beleggen als de beurs lange tijd gaat stijgen. En u wil uw winst liefst verzilveren net voordat de beurs lange tijd gaat dalen. Jammer genoeg bestaat er geen recept om uw kansen te vergroten op een ‘juist’ instapmoment en uitstapmoment.

Een handelsoorlog, de uitbraak van een virus, politieke aardverschuivingen ... onzekerheden zijn van alle tijden. En zijn dus ook eigen aan beleggen. Alleen kunnen de onzekerheden die u nu misschien weerhouden om te beleggen, op lange termijn niet of weinig relevant blijken te zijn geweest. Net door te wachten en te blijven wachten, kunnen er opportuniteiten verloren gaan.

Uitstellen om te beleggen maakt uw instapbeslissing dus niet beter. Het maakt alleen uw beleggingshorizon en de termijn waarop uw mogelijks een potentieel rendement kan behalen wat korter. Als schrik om timing u ervan weerhoudt om te starten, dan kan periodiek beleggen een optie zijn.

6. Beleggen is niet (meer) voor mijn leeftijd

Beleggen doet u enkel met geld dat u op lange termijn niet nodig heeft. Die lange horizon is nodig om uw beleggingen de tijd te geven om te recupereren als er een periode tegenwind is op de beurs, zoals met de financiële crisis in 2008 of de coronacrisis in 2020. Heeft u de komende jaren grote uitgaven in het verschiet, zoals de aankoop van een nieuwe wagen of woning? Dan belegt u dat geld beter niet.

Beleggingen zijn er voor elke leeftijd. Als u jong(er) bent, heeft u een heel belangrijk voordeel: tijd. Als u een heel lange beleggingshorizon voorop kan stellen, kunt u mogelijks kiezen voor dynamische beleggingen, zoals aandelen(fondsen). Aandelen(fondsen) zijn in regel risicovoller dan obligatie(fondsen). Maar tegelijk hebben ze ook een hoger potentieel rendement. Hoewel de pieken en dalen op korte termijn scherper kunnen zijn, is het te verwachten rendement hoger.

Als u ouder wordt, dan kan het eventueel interessant zijn om een deel van uw dynamische beleggingen in te ruilen voor defensieve beleggingen. Het rendementspotentieel is weliswaar lager, maar het risiconiveau is dat ook. U dient er immers rekening mee te houden dat een volledig beursherstel verschillende jaren kan duren, terwijl dat doorgaans geen probleem is op jongere leeftijd.

Jong en oud zijn natuurlijk relatief. Zeker omdat onze levensverwachting stijgt. Dat betekent dat uw beleggingshorizon misschien langer mag zijn dan u zou vermoeden. Een vaak gebruikte richtlijn is de 50-50-50-vuistregel: als u 50 jaar bent, hou dan 50% aandelen(fondsen) en 50% minder risicovolle beleggingen aan (cash, vastgoed, obligaties).

7. Beleggen is duur

Heel wat Belgen beleggen niet omdat ze denken dat de kosten te hoog zijn en het rendement daardoor laag ligt. Het klopt dat bij sommige banken de instap-, uitstap- en bewaarkosten stevig kunnen doorwegen. Daarom kiest u best een bank die lage tarieven hanteert. Een effectenrekening openen bij Keytrade Bank is gratis. U betaalt geen bewaarloon en er zijn evenmin jaarlijkse kosten aan verbonden. Alle tarieven vindt u in dit overzicht.

Andere artikels die u mogelijk interesseren