Zet u schrap voor het laatste kwartaal!

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

De beurzen gingen de afgelopen weken door een volatiele periode. De stijging van de Amerikaanse langetermijnrente leidde tot koersdruk voor de belangrijkste aandelen uit de technologiesector.

Het grote gewicht van de technologiewaarden deed de S&P 500 en de Nasdaq met meer dan 5% zakken. Een correctie die sommige beleggers compleet verraste. Maar waarom die verbazing? Een analyse van de seizoenseffecten leert dat augustus en september geen al te beste beursmaanden zijn.

Na een geweldige julimaand gingen de belangrijkste beurzen in augustus van dit jaar lager. Beurscommentatoren wezen de gestegen langetermijnrente als schuldige aan. Deze hogere rentevoet zou een demper op de economische groei zetten. Iets wat natuurlijk geen goed nieuws is voor de evolutie van de bedrijfswinsten.

De eerste slachtoffers van deze correctie waren de technologiewaarden die meer dan 7% verloren in de eerste weken van de augustuscorrectie. Na de mooie prestaties van juli was het voor sommige beleggers een pijnlijk ontwaken in augustus. Nochtans zou de beurszwakte niet mogen verbazen : uit historisch onderzoek leren we dat augustus en september traditioneel maanden zijn met een gemiddelde negatieve beursprestatie.

In tabel 1 zien we de gemiddelde maandelijkse prestatie van de S&P 500. Sinds de jaren ’50 stellen we vast dat de huidige periode (augustus – september) de zwakste van het jaar is. Zeker de maand september is een negatieve uitschieter met een gemiddeld verlies van -0,7%. Maar waar we wel moed uit putten, is dat de laatste drie maanden van het jaar dikwijls mooie returns geven. We zouden dus beleggers daarom willen oproepen om niet te panikeren maar eerder op zoek te gaan naar kwaliteitsaandelen die door de correctie van augustus en september op lagere koersniveaus zijn terechtgekomen!

Grafiek 1 : gemiddelde maandelijkse return van de S&P 500

Bron : Bloomberg

Dit is trouwens niet enkel een Amerikaans fenomeen. Ook voor de wereldwijde referentieindex, de MSCI All Countries World Index, zien we dit seizoenseffect duidelijk geïllustreerd in tabel 2. De MSCI All Countries World Index omvat naast de belangrijkste Westerse aandelen ook aandelen uit groeilanden zoals China, Brazilië en India. Ook hier zijn augustus en september de 2 negatieve uitschieters. En opnieuw kondigt het komende vierde kwartaal zich als een opportuniteit aan voor beleggers die de huidige koersdaling als een opportuniteit zien om aandelenposities te versterken !

Grafiek 2 : gemiddelde maandelijkse return van de MSCI All Countries World Index

Bron : BofA Global Research

Conclusie

Sommige beleggers keken de afgelopen tijd vreemd op toen de beurzen in correctiemodus gingen. De reden voor deze correctie was voor sommige analisten de gestegen langetermijnrente.

Maar onze analyse wijst meer in de richting van ‘traditionele’ seizoenseffecten. De maanden augustus en september zijn namelijk traditioneel de zwakste maanden van het jaar. De beursschommelingen van dit jaar bevestigen dit opnieuw. Een wakkere belegger laat zich echter geen angst aanjagen maar profiteert van de lagere koersen om aandelenposities te versterken met het oog op een sterke beursprestatie in het vierde kwartaal!

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren