Fiscaal voordelig bijklussen: wat mag en wat niet (meer)?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

In 2020 kon u nog tot 6.340 euro onbelast bijverdienen. Sinds begin 2021 betaalt u in sommige gevallen wél belastingen. Dat komt omdat het Grondwettelijk Hof de oude regeling vernietigde. Een overzicht van de wijzigingen.

1. Occasionele diensten van burger tot burger

De moestuin van uw buurman omspitten, de administratie van uw overbuur in orde brengen, het zoontje van uw buurvrouw van school afhalen … Tot en met vorig jaar kon u de inkomsten uit deze klusjes volledig in eigen zak houden (tot een bedrag van 6.340 euro). Voortaan dient u deze inkomsten aan te geven. Daarop geldt een belastingtarief van 33%.

Gaat het niet om sporadische, maar regelmatige klussen - u rijdt bijvoorbeeld wekelijks het gras af van uw buurman - dan beschouwt de fiscus dit als een nevenactiviteit en dus een beroepsinkomen. Hierop kan u tot 50% belast worden.

2. Verenigingswerk in socioculturele sector

U bent dirigent in een orkestje, u bent acteur in het lokale theatergezelschap, u geeft rondleidingen in het museum, u begeleidt schooluitstappen in uw vrije tijd, of u zorgt ervoor dat iedereen altijd wat te drinken heeft in de bridgeclub?

De inkomsten die u hieruit krijgt, moet u voortaan ook met de fiscus delen. Gaat het om diverse, niet-regelmatige inkomsten, dan geldt een belastingtarief van 33%. Gaat het om regelmatige activiteiten, dan kan u tot 50% belast worden.

3. Verenigingswerk in sportsector

Voor sportverenigingen werkte de overheid een tijdelijke regeling uit. Die is van kracht tot eind 2021. Daarna zou er een definitieve regeling komen.

De fiscale regeling geldt voor medewerkers van sportclubs zoals (jeugd)trainers, scheidsrechters, stewards, terreinverzorgers, materiaalmeesters, seingevers en sportanimatoren. Zij kunnen in 2021 tot 6.390 euro onbelast bijklussen. Er geldt daarbij een maandelijks plafond van 1.065 euro.

Klust u bij als conciërge, of helpt u op een occasionele of kleinschalige manier met bijvoorbeeld de administratie of het schrijven van nieuwsbrieven voor een sportvereniging? Dan bedraagt het maximumbedrag in 2021 eveneens 6.390 euro, maar ligt het maandelijkse plafond op 532,5 euro.

Om voor dit fiscaal voordeel in aanmerking te komen, moet u in 2021 minstens 18 jaar zijn. In de 12 tot 9 maanden voordat u startte met bijklussen, moet u ook minstens 1 dag aan de slag geweest zijn als werknemer, ambtenaar of zelfstandige in hoofdberoep.

Let wel: verdient u op jaarbasis 1 eurocent meer dan de drempel van 6.390 euro, dan vervalt het fiscale voordeel volledig. Uw integraal inkomen uit het verenigingswerk wordt in dat geval belast (u wordt dan niet enkel belast op de ene eurocent die u te veel verdiende).

4. Bijklussen in de deeleconomie

Rondfietsen met pizza’s in een vierkante rugzak, bijles geven of pakjes rondbrengen? Klust u bij via een erkend online platform, dan geldt sinds 2021 … de oude fiscale regeling. Dat was de regeling die van kracht was vóór 2018.

Die houdt in dat u opnieuw 20% belasting betaalt op inkomsten tot 6.390 euro, echter met een forfaitaire kostenaftrek van de helft op het brutobedrag, zodat de werkelijke belastingvoet 10 procent bedraagt.

Belangrijk hierbij is dat het om een belasting op de bruto-inkomsten gaat: inhoudingen zoals de commissie die betaald wordt voor het gebruik van het platform en fooien die u via de app ontvangt worden meegerekend. Sinds 1 februari 2021 houden de erkende online platforms zelf al 10,7% in onder de vorm van bedrijfsvoorheffing. U ontvangt dan het jaar erop een fiscale fiche om bij te houden bij de aangifte van uw personenbelasting.

Let op, ook hier geldt: zodra u de drempel van 6.390 euro overschrijdt, dan worden uw volledige inkomsten uit de deeleconomie belast.

Goed om weten: deze maatregel geldt alleen voor online platformen die door de overheid erkend zijn (check het overzicht). Klust u bij via online platformen die niet erkend zijn, dan moet u die inkomsten aangeven in uw belastingaangifte. Daarop kan u tot 50% belast worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor inkomsten via Airbnb, spulletjes die u verkoopt op Etsy, het verhuren van uw auto via Getaround, enzovoort.

5. Bijklussen in de sportsector én de deeleconomie

Doet u beide? Hou er dan rekening mee dat de gezamenlijke jaardrempel 6.390 euro bedraagt, en niet twee maal 6.390 euro.

6. Wat met vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk wordt niet verloond, maar u kunt wel vergoed worden voor uw kosten. Dat kan via de terugbetaling van de werkelijke kosten of met een forfait. Indien u het forfaitaire plafond van 35,41 euro per dag of 1.416,16 euro per jaar niet overschrijdt, dan is dit forfait onbelast.

De limiet van 1.416,16 euro kan in 3 gevallen verhoogd worden tot 2.600,90 euro, als u:

  • vrijwilliger bent in de sportsector (bijvoorbeeld vrijwillig seingever)
  • oppast bij hulpbehoevenden
  • niet-dringend liggend ziekenvervoer doet (naar, vanuit en tussen ziekenhuizen).

Ook vrijwilligerswerk in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 valt uitzonderlijk onder dit verhoogde jaarplafond (coronamaatregel).

Let wel: de kostenvergoeding voor een vrijwilliger gaat niet samen met verenigingswerk. U mag dus niet bijvoorbeeld jeugdtrainer zijn als bijklusser én terreinverzorger als vrijwilliger, tenzij u helemaal niets krijgt voor dat vrijwilligerswerk.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren