Maak een impact met uw Keyprivate

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Niet iedereen heeft de tijd, zin of kennis om met beleggen bezig te zijn. Daarom lanceerden we Keyprivate in 2016. Welke beleggingen (ver)koopt u best? Hoeveel? Wanneer? … Al dat huiswerk laat u over aan een team van beursexperts: zij beleggen een stukje van uw vermogen op basis van uw eigen voorkeuren.

Mens, milieu en maatschappij

Voortaan houden onze experts niet alleen rekening met uw persoonlijke keuzes op vlak van risico, potentieel rendement, uw beleggingshorizon, … Als u dat wil, houden ze ook rekening met uw duurzaamheidsvoorkeuren.

Simpel gezegd: als u voor vermogensbeheer bij Keytrade Bank kiest, vragen we niet alleen langer 'Hoeveel risico wil u nemen en hoe lang wil u beleggen?' maar ook 'Hoe groen of duurzaam mag uw portefeuille zijn?'

Wil u een deel van uw portefeuille 'duurzaam' beleggen, dan geeft u uw duurzaamheidsvoorkeuren aan. Wenst u dat niet, dan geeft u aan dat u geen duurzaamheidsvoorkeuren hebt en kiest u onze(klassieke) Keyprivate.

“Met Keyprivate belegt u in een selectie van trackers; door ons uw duurzaamheidsvoorkeuren mee te geven, belegt u vooral in duurzame trackers”, legt Geert Van Herck (chief strategist Keyprivate) uit. “Trackers zijn budgetvriendelijke producten die in één klap in tientallen of honderden aandelen of obligaties investeren. Duurzame trackers doen precies hetzelfde, maar investeren alleen in bedrijven die rekening houden met mens, milieu en maatschappij.”

Streng, strenger, strengst

‘Duurzaam’ is een vlag die veel ladingen kan dekken. “Keyprivate met de aangevinkte optie van duurzaamheidsvoorkeuren investeert enkel in trackers die een 'EU Paris-aligned Benchmark' volgen en/of de Green Bond Principles”, vertelt Olus Kayacan (expert sustainable investment bij Keytrade Bank). “Dat klinkt misschien niet zo sexy, maar komt hierop neer: het eerste betekent dat de bedrijven waarin de tracker belegt, rekening houden met het Klimaatakkoord van Parijs. De tracker is zo samengesteld dat de uitstoot van de bedrijven waarin belegd wordt, de drempels van het klimaatakkoord niet overschrijden. De Green Bond Principles zijn richtlijnen die bepalen welke obligaties als groen beschouwd mogen worden."

Spreiding + diversificatie

Ook met deze extra optie bij Keyprivate kan u in verschillende markten en activaklassen beleggen. “Concreet gaat het om duurzame regionale aandelentrackers op de brede Amerikaanse markt, Europa, Japan en de groeilanden. Voor obligaties gaat het om green bonds. Deze obligaties zijn geoormerkt om enkel groene investeringen te financieren, zoals voor windmolenparken, openbaar fietsinfrastructuur, enzovoort”, stipt Geert Van Herck aan. “In thematische trackers zoals bijvoorbeeld hernieuwbare energie of elektrische voertuigen investeren we niet omwille van het hogere concentratierisico. Als zijn deze thema’s natuurlijk wel vertegenwoordigd in onze duurzame regionale aandelentrackers.”

Democratische instapdrempel en lage kosten

Terwijl u bij de meeste banken pas vanaf 100.000 euro of 250.000 euro kan kiezen voor vermogensbeheer (laten beleggen), kan dat met Keyprivate al vanaf 15.000 euro. Niet alleen de instapdrempel is democratisch, de tarieven zijn dat evenzeer. “Dat komt omdat we met trackers werken, in plaats van beleggingsfondsen. In tegenstelling tot een fonds zit er bij een tracker geen volledig team van analisten achter de knoppen”, verduidelijkt Olus Kayacan. “Een tracker volgt gewoon een index. Dat maakt het stukken goedkoper. Bij Keyprivate bedraagt de beheersvergoeding 0,91% per jaar. Dat is inclusief btw en inclusief transactiekosten. En 2 tot 3 keer minder dan wat een traditionele vermogensbeheerder aanrekent.”

Rendement van duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen of niet: het potentieel rendement blijft even belangrijk. “Op lange termijn hoeven duurzame beleggingen niet onder te doen voor klassieke beleggingen. Al zijn er natuurlijk gebeurtenissen die de situatie tussendoor kunnen doen kantelen”, vertelt Geert Van Herck. “Groeiaandelen - die vaak sterk vertegenwoordigd zijn in duurzame portefeuilles - kregen jarenlang de wind in de zeilen. Door het gewijzigde beleid van de centrale banken (stijgende rente) en de veranderde economische outlook presteren deze aandelen nu iets minder goed. Maar omdat de grote megatrends (klimaatverandering, digitalisering, veranderende demografie, …) nog steeds relevant blijven, blijft duurzaam beleggen dat nog evenzeer.”

Beslis zelf hoe duurzaam uw portefeuille wordt

De EU wil tegen 2050 het eerste koolstofneutrale continent zijn. Om dat mogelijk te maken rekent de EU ook op beleggers.

De EU wil graag minder kapitaal naar vervuilende bedrijfsactiviteiten zien vloeien, en meer kapitaal naar bedrijven die zich richten op duurzame ontwikkeling. Daarom verplicht Europa ook om een luikje duurzaamheid aan elk beleggersprofiel te koppelen. Wie op eigen initiatief aandelen, fondsen, trackers, … koopt, hoeft daar geen rekening mee te houden. Maar voor wie een deel van zijn vermogen laat beheren of beleggingsadvies van zijn bank krijgt, verandert er wel wat.

In het laatste geval zijn banken voortaan verplicht om ook naar uw duurzaamheidsvoorkeuren te vragen. “Dat is ook het geval als u nu kiest voor Keyprivate”, vertelt Olus Kayacan. “Aan de hand van een korte vragenlijst kan Keytrade Bank u dan een beleggingsvoorstel doen dat in lijn is met zowel uw risico-appetijt als met uw duurzaamheidsvoorkeuren. Op die manier wil de EU beleggers bewuster doen nadenken over de impact van hun portefeuille.”

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren