Een hekel aan budgetteren? Dit is uw handleiding om te budgetteren

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Een budget opstellen en opvolgen: niet iedereen krijgt het er warm van. Een kasticketje hier, een loonbrief daar, een factuur ginds … al die inkomsten en uitgaven bijhouden en monitoren, daar moeten we vooral van geeuwen en zuchten.

Terzelfder tijd beseffen we ook dat een budget geen nice to have is, maar een must have. Dat is een frustrerend gevoel. Aan de ene kant gruwelen van het papierwerk. En aan de andere kant beseffen dat je alleen door je cijfers te kennen, kan weten hoeveel je opzij zet en ziet waar de pijnpunten liggen.

Gelukkig is er de 80/20 regel.

Het 80/20 principe houdt in dat u 20% van uw inkomen spaart en/of belegt en de rest uitgeeft. Het is een eenvoudige manier om financiële stabiliteit te bereiken en te behouden. Dat doet u door ervoor te zorgen dat u genoeg spaart om moeilijke tijden door te komen en/of voldoende belegt om een reserve voor later op te bouwen.

Hoe werkt het?

Als uitgangspunt neemt u uw netto-inkomsten. Dat stemt overeen met uw inkomen nadat de belastingen en andere inhoudingen van uw loon werden gehaald. 20% van dat nettoloon zet u opzij om te sparen en/of te beleggen. De overige 80% gaat naar al uw uitgaven: van de supermarkt tot de carwash, van de kapper tot de cinema.

In het ideale geval zet u die 20% opzij zodra u uw inkomen ontvangt. Het doel is om ervoor te zorgen dat u altijd eerst uzelf betaalt.

Wat zijn de voordelen?

Het is een eenvoudige vuistregel. Dat maakt het veel makkelijker om vol te houden. Het kan een goede keuze zijn als budgetteren nieuw voor u is.

Het is minder gedoe: u hoeft niet elke bonnetje bij te houden of elke week spreadsheets up te daten, grafiekjes te maken of met een app te priegelen. Het kan ook een goed idee zijn als u moeite heeft met een meer gestructureerd budget of het stressvol vindt om u eraan te houden.

U bouwt een spaarreserve op voor onvoorziene gebeurtenissen (zoals een kapotte wasmachine), zet geld opzij voor een grote aankoop (huis, auto) of belegt het om een potentieel rendement of extra inkomen na te streven.

Hoe gaat u aan de slag?

> Sparen

Als u de 20% wil sparen, dan is het makkelijk om elke maand een automatische opdracht van uw zichtrekening naar uw spaarrekening in te stellen. Stel dat uw netto-inkomen 2.000 euro bedraagt, dan gaat er elke maand 400 euro naar uw spaarrekening. Met de resterende 1.600 euro bekostigt u al uw uitgaven. Na een tijdje kan u er ook een wedstrijdje van maken, door op het einde van de maand zoveel mogelijk over te houden. Daarmee kan u zichzelf op een extraatje trakteren, of uw spaarpot aanvullen.

> Beleggen

Als u de 20% wil beleggen, dan is een periodiek beleggingsplan een eenvoudige oplossing, zoals een KEYPLAN. Dat kunt u doen als u al een spaarreserve hebt (gemiddeld volstaat een spaarbuffer van 3 tot 6 maanden netto-inkomen). Hoewel beleggen een hoger risico inhoudt dan sparen, levert het ook een hoger potentieel rendement op.

Stel dat uw netto-inkomen 2.500 euro bedraagt, dan gaat er elke maand via een automatische opdracht 500 euro naar uw beleggingsplan. U belegt dan elke maand een vast bedrag in verschillende fondsen.

Een fonds is een mandje met verschillende aandelen en/of obligaties. Zo spreidt u de risico’s, en voorkomt u op een ‘slecht moment’ te beleggen (al uw geld in één keer beleggen op een moment dat de beurzen op hun piek staan). Met een periodiek beleggingsplan spreidt u uw beleggingen over de tijd: elke maand een beetje.

> Combinatie van sparen en beleggen

Een 80/10/10-aanpak of 80/15/5-aanpak is natuurlijk ook mogelijk, want u kunt ook met kleine bedragen beleggen in een beleggingsplan. Met KEYPLAN van Keytrade Bank kan dat al vanaf 25 euro per jaar.

Pick and mix

Een 80/20-benadering combineert flexibiliteit met zekerheid. Hou in gedachten dat de 80/20-vuistregel een algemene regel is. Misschien hebt u financiële prioriteiten die niet aan deze vuistregel voldoen. Kies dus wat het best en makkelijkst voor u werkt: of dat nu 80/20, 70/30 of 90/10 is.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren