Beleggen in biodiversiteit: kan Wall Street de jungle redden?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Milieu en duurzaamheid zijn brede topics, en geregeld verschuift onze aandacht naar andere aspecten. Waar in het verleden zure regen, het gat in de ozonlaag en kernafval de krantenkoppen domineerden, eisen thema's als klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen en alternatieve energiebronnen nu de hoofdrol op.

Wat deze ‘nieuwe’ onderwerpen gemeen hebben, is dat er ook beleggingsproducten omheen worden gebouwd. Denk aan beleggingsfondsen die focussen op slim watergebruik, hernieuwbare energie of duurzame voedselproductie. De voorbije jaren kregen deze thema’s ook het gezelschap van fondsen met onder andere een low carbon of een Paris-aligned strik eromheen. De jongste toevoeging aan het aanbod zijn producten gelinkt aan biodiversiteit. Tientallen financiële spelers hebben ondertussen fondsen of trackers gelanceerd rond dit thema. Beleggers blijken er appetijt voor te hebben, want in 2022 pompten ze er al drie keer zoveel geld in als het jaar voordien. Eind 2022 stond de teller op 984 miljoen USD aan belegd vermogen. Ondanks de spectaculaire groei is dat in absolute cijfers natuurlijk nog peanuts.

Biodiversiteit = economie

De aandacht voor thema biodiversiteit kreeg onder beleggers vooral een boost dankzij de VN-top in Montreal (december 2022). Op die top kwamen bijna 200 landen overeen dat in 2030 zeker 30% van al het land en 30% van al het water op aarde beschermd gebied moet zijn. Momenteel is dat respectievelijk 15,8% en 8,2%. De landen spraken ook af dat het risico dat soorten door toedoen van de mens uitsterven in 2050 tien keer zo klein moet zijn als vandaag. Simpel gezegd: wat het klimaatakkoord van Parijs is voor klimaatopwarming, is het akkoord van Montreal voor biodiversiteit. Om die targets van Montreal te halen, zullen er inspanningen nodig zijn. Niet alleen van overheden en burgers, maar natuurlijk ook van bedrijven en de economie in z’n geheel. Een groot deel van onze economie staat of valt immers met ecosystemen en hun biodiversiteit. De oceanen zijn een belangrijke bron voor de farma-industrie, zonder bijen zouden onze supermarkten er mistroostig uitzien, zonder mangroves zou de visindustrie achteruit boeren, enzovoort.

Op zoek naar een dubbel rendement

We moeten dus een en ander veranderen om de verdere terugval in biodiversiteit te stoppen. En net daar komt ook het beleggingsaspect op de voorgrond. Want waar verandering nodig is, zijn investeringen nodig. En waar investeringen nodig zijn, zijn er beleggingskansen: dat is dan ook de achterliggende financiële logica achter de nieuwe lichting van beleggingsproducten die inzetten op biodiversiteit.

Naast het financiële rendement, streven deze producten op een of andere manier ook een rendement na voor het klimaat en de maatschappij. Dat doen ze door negatieve impact te verkleinen, en/of een positieve impact te vergroten. Elke beheerder heeft zo z’n eigen strategie. De meeste beleggen in bedrijven die hun nadelige impact op biodiversiteit proberen te verminderen of die een deel van hun inkomsten halen uit producten die bijdragen aan meer biodiversiteit. Een combinatie met (andere) strategieën is ook mogelijk, zoals het uitsluiten van bedrijven die schade toebrengen aan ecosystemen, het selecteren van bedrijven die de Sustainable Development Goals van de VN ondersteunen, die bijdragen aan de biodiversiteitsdoelstellingen van de EU Taxonomy, enz.

Gezocht: de juiste meetlat

Omdat dit beleggingsthema nog in de kinderschoenen staat, is niemand het eens hoe biodiversiteit nu precies gemeten moet worden. Het probleem is namelijk dat er niet veel harde gegevens over biodiversiteit zijn die gebruikt kunnen worden om aandelen te selecteren. Terwijl klimaatverandering koolstofuitstoot als metriek heeft, is biodiversiteit een breder en complexer onderwerp. Financiële instellingen die risico’s op vlak van biodiversiteit willen berekenen gebruiken momenteel nog een heel buffet aan methodes om de impact van bedrijven op biodiversiteit te proberen te meten: ENCORE, CBF, BFFI, GRI, SBT, TNFD ... Als u niet al deze acroniemen kan onthouden, onthou dan in ieder geval dit: deze tools zijn verre van perfect, om de eenvoudige reden dat ecosystemen erg ingewikkeld zijn en de impact van een bedrijf op deze ecosystemen zich niet makkelijk in cijfers laat vastpakken.

Wie onder de motorkap van de beleggingsfondsen en trackers kijkt, ziet dan ook veel variatie in de benadering van het thema: veel evidente aandelen, maar ook veel minder evidente aandelen. U zal bedrijven vinden die oplossingen en diensten aanbieden om de landbouw te helpen verduurzamen, om vis op een klimaatvriendelijke manier te kweken, enzovoort. Maar u komt in deze themafondsen en -trackers ook minder voor de hand liggende namen tegen. Zoals zuivelgigant Danone en cosmeticareus L’Oréal (omdat ze zich engageren om hun negatieve invloed op biodiversiteit te verkleinen) en bandenfabrikant Michelin en alcoholproducent Pernod Ricard (omdat hun activiteiten weinig impact hebben op biodiversiteit).

Zinvol of niet?

Volgens het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes) worden ongeveer een miljoen soorten met uitsterven bedreigd, veel daarvan binnen tientallen jaren. En in 2018 was volgens de Living Planet Index van het WWF de populatie van 5.230 representatieve wilde dieren met gemiddeld 69% gedaald tegenover 1970. De financiële sector heeft ook nota van genomen van die uitdagingen, en wil beleggers met nieuwe producten warm maken voor zowel de problematiek als het potentiële rendement.

Als u een belegger bent die begaan is met milieu en duurzaamheid, dan heeft u wellicht al een verantwoord beleggingsproduct in portefeuille. Misschien richt het zich op hernieuwbare energie, groene mobiliteit of duurzame landbouw. Hoewel biodiversiteit ontegenzeggelijk ook een belangrijk thema vormt, is het voor beleggers de vraag in hoeverre het een thema is dat ze evenzeer ten volle kunnen bespelen. Een realistische kijk op de mogelijke impact van een belegging is hier zeker op z’n plaats. Net als bij veel andere thematische benaderingen volstaat het niet om af te gaan op de naam van het fonds of de tracker. U dient de strategie en samenstelling van het product kritisch tegen het licht te houden. Als belegger moet u er zich ook bewust van zijn dat het beleggingsuniversum sterk wordt afgebakend door niet-financiële criteria, wat kan resulteren in een beperkte diversificatie, gemiste beleggingskansen en hogere volatiliteit.

Aan de andere kant biedt beleggen in biodiversiteit ook opportuniteiten. Eerst en vooral krijgt de problematiek steeds meer aandacht van overheden, wat kansen oplevert voor bedrijven die oplossingen bieden voor dit thema. Ten tweede is er een groeiend maatschappelijk bewustzijn omtrent duurzaamheid, wat bedrijven met een duidelijke focus op biodiversiteit een concurrentievoordeel kan bieden. Tot slot kan u via uw beleggingen mogelijks ook een maatschappelijk rendement verwezenlijken. Beleggen in biodiversiteit biedt dus een lonende kans om verschillende doelen te verenigen, maar een kritische blik blijft hoe dan ook op z’n plaats.

Op zoek naar trackers of fondsen rond het thema biodiversiteit?

  • Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be.
  • Klik bovenaan op Geavanceerd, naast zoek op instrument naam, symbool of ISIN.
  • Vink Tracker en/of Fonds aan.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren