Welk type belegger bent u? Doe de test

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Dit spreekwoord is misschien wel meer dan eender waar van toepassing in de beleggerswereld. Want voordat u ook maar denkt aan beleggen, gaat u best even voor de spiegel staan. De vraag is namelijk niet alleen hoeveel u wilt beleggen, maar ook wat er kan én mag. Bij Keytrade Bank gaan we samen met u op zoek naar de gepaste antwoorden om zo uw eerste beleggersplan uit te rollen.

Wat is uw huidig beleggersprofiel? Een vraag die u gelukkig niet alleen hoeft te beantwoorden. Dat doen we samen. Als uw toekomstige beheerder is het belangrijk om te weten wie we tegenover ons hebben zitten en hoe we voor u het maximum uit uw investering kunnen halen, rekening houdend met uw levensstijl.

Uw beleggersprofiel in samenspraak vastleggen, is trouwens niet alleen wenselijk, maar ook verplicht, bij welke financiële instelling u ook aanklopt. Traditioneel worden deze profielen opgedeeld in drie verschillende categorieën.

1. Defensieve belegger

De defensieve belegger schuwt de grote risico’s en zal zich vooral richten op spaarverzekeringen, obligaties en staatsbons. Financiële garanties en vaste rendementen primeren, niet de grote winsten. Een iets minder defensieve belegger durft ook wel eens proeven van producten met iets hogere rendementen, maar met iets minder zekerheid op succes.

2. Neutrale belegger

De gebalanceerde of neutrale belegger zal de beleggerssplit maken. 50% op zeker spelen met grotendeels gegarandeerde rendementen en opbrengsten en 50% actief beleggen in bijvoorbeeld aandelen.

Als (beginnend) belegger is het bij Keytrade Bank trouwens ook perfect mogelijk om passief te investeren in aandelen. Met Keyprivate stellen onze beleggingsexperts een evenwichtig, maar voldoende gediversifieerd mandje van aandelen voor u samen (trackers of ETF’s) die ze bovendien voor u beheren en optimaliseren.

3. Offensieve belegger

Hoe dynamischer en volatieler de producten waarin u investeert, hoe liever u het heeft. Het risico op grote(re) verliezen piept dan wel om het hoekje, u kunt het zich best permitteren. U mikt op het hoogst mogelijke rendement en focust zich dan ook voornamelijk op individuele aandelen. En die mogen gerust speculatief of exotisch van aard zijn.

BlogBody-TypeBeleger1

Uw beleggersprofiel aan de hand van een test laten bepalen, is niet alleen wenselijk, maar ook verplicht, bij welke financiële instelling u ook aanklopt.

Op een schaal van 1 tot 10

Hoeveel risico bent u bereid te nemen als belegger? Ook bij Keytrade Bank gebruiken we bovenstaande categorieën als basis om uw beleggersprofiel te bepalen. Toch gaan we liever nog een stapje verder. Enerzijds om een extra scherp beeld te krijgen van uw financiële situatie, anderzijds om uw grenzen rond het nemen van financiële risico’s nog beter af te lijnen.

Hoe bepalen we uw profiel?

Welk van bovenstaande beleggersprofielen past u als gegoten? Dat ontdekken we aan de hand van de verplichte MiFID-test (Markets in Financial Instruments Directive), uitgevaardigd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aan de hand van deze test geeft u te kennen in hoeverre u al bekend bent met beleggen, met beleggingsproducten én met de potentiële risico’s die hieraan verbonden zijn. Tegelijkertijd polsen we naar hoe u vandaag in het leven staat en wat uw toekomstplannen zijn:

  • Hoe staat u ervoor op professioneel en financieel vlak?
  • Staan er grote investeringen op de agenda de komende jaren?
  • Welke financiële risico’s bent u bereid te nemen?
  • Hoeveel ervaring heeft u al met investeren en/of beleggen?
  • Hoe zou u reageren op bepaalde veranderingen in de financiële markt?
BlogBody-TypeBeleger2

Houd deze 3 beleggingsgeboden in uw achterzak

Voordat we u richting onze beleggerstest sturen, nog even uw uitgebreide aandacht voor drie gouden, niet te vergeten beleggingsregels. Neem ze erbij in tijden van twijfel of impulsiviteit en maak telkens opnieuw de juiste, slimme keuzes:

Beleggen is geen kort plezierritje met het oog op snel profijt, maar vergt net veel geduld op lange termijn. Investeer dus geen middelen die u niet (lang) kunt missen in uw dagelijks leven.

Verdeel uw inspanningen over verschillende types investeringen en/of producten. Zo spreidt u ook de mogelijke risico’s.

Voelt u zich niet langer amateur-belegger en wenst u uw portefeuille anders in te vullen? Neem de tijd om dit in detail voor te bereiden en uit te rollen met een financieel expert.

Aan de slag in 3 korte stappen!

Nu dat u weet waaraan u zich mag verwachten, nodigen we u uit om meteen te ontdekken welk van onze tien beleggersprofielen bij u hoort. Wat moet u doen?

Meld u aan en doe de test!

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren