Is binnenkomen in de BEL20 wel zo prettig?

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Jaarlijks is onze nationale beursindex, de BEL20, aan een herziening toe. Dit jaar nemen Lotus Bakeries en Euronav de plaats in van Aperam en Proximus. Die laatste twee verdwijnen uit de index.

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat aandelen die uit een belangrijke beursindex verdwijnen vaak beter presteren in de daaropvolgende maanden en jaren dan de nieuwkomers in de index.

graph-Bel-20

In 2023 zagen we daar een mooi, zelfs spectaculair voorbeeld van. Melexis en Barco kwamen in de index en ze verloren op één jaar respectievelijk zo’n 20% en 40% terwijl Colruyt en VGP die uit de BEL20 verdwenen respectievelijk zo’n 70% en 22% wonnen.

Als hetzelfde zou gebeuren in 2024, dan zou er een relatieve outperformance van Aperam en Proximus te verwachten zijn ten opzichte van Lotus Bakeries en Euronav.Ook al gaan wij alleszins niet uit van een herhaling van 2023, bij een stijgende beurstrend zouden we op basis van internationaal onderzoek wel mogen verwachten dat Aperam en Proximus een beetje sterker zouden stijgen dan Lotus Bakeries en Euronav.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren