Renoveren met renovatiesubsidie

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Een groot deel van de Vlaamse woningen is verouderd. Vaak is de nood aan renovatie groot. Om deze gebouwen te renoveren, biedt de Vlaamse overheid financiële ondersteuning aan. Een van die financieringsondersteuningen is het renovatiekrediet met rentesubsidie. Hieronder leest u wat dat precies inhoudt en wie ervoor in aanmerking komt.

Renovatiekrediet en rentesubsidie

Een woning met een slechte energieprestatie gekocht? Wanneer u het gebouw binnen de 5 jaar energetisch renoveert, kan u een renovatiekrediet aangaan. Deed u de aankoop in 2021 of 2022, dan kon u beroep doen op het renteloos renovatiekrediet, waarbij u de rente volledig kreeg terugbetaald. Sinds 1 januari 2023 werd dat renovatiekrediet hervormd naar een rentesubsidie. Hoe energiezuiniger u de woning renoveert, hoe groter de subsidie is.

Wat is een rentesubsidie?

De rentesubsidie bij het renovatiekrediet is een korting op de marktrentevoet. Het geld dat u leent, moet hoofdzakelijk dienen voor een energetische renovatie, of sloop- en heropbouw van de woning. Louter een oude keuken vervangen of enkel elektriciteitswerken uitvoeren, komt dus niet in aanmerking.

Kan iedereen een Vlaams renovatiekrediet aanvragen?

De lening is enkel bestemd voor natuurlijke personen, dit wil zeggen dat u de woning bijvoorbeeld niet mag kopen met een vennootschap. De woning moet worden gebruikt voor particuliere (privé)doeleinden. Dat is uw gezinswoning, maar ook een woning die u heeft gekocht om te verhuren of als tweede verblijf. Een niet-residentieel gebouw kan u niet renoveren met de rentesubsidie. Daarnaast dient u een hypothecaire lening te hebben voor de betrokken woning.

Een kangoeroewoning is een zorgwoning en wordt niet beschouwd als een autonome woning. Er is dus maar één renovatiekrediet mogelijk voor de gehele woning.

Voorwaarden van de rentesubsidie

Met de subsidie verbindt u zich ertoe om het energielabel van uw woning te verbeteren. Dat energielabel vindt u terug op het energieprestatiecertificaat van de woning. Het label gaat van A tot en met F, waarbij A héél energiezuinig en F héél energieverslindend is. Naar welk EPC-label moet ik renoveren om de rentesubsidie te krijgen?

Aanvragen 2021-2022

  • Een eengezinswoning met energielabel E of F dient u binnen de 5 jaar om te vormen naar label A, B of C.
  • Een appartement met energielabel D, E of F dient u binnen de 5 jaar om te vormen naar label A of B.

Aanvragen 2023

  • Een eengezinswoning met energielabel E of F dient u binnen de 5 jaar om te vormen naar label A, B, C of D.
  • Een appartement met energielabel E of F dient u binnen de 5 jaar om te vormen naar label A, B, C of D.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Voor een woning loopt de subsidie op tot een maximaal ontleningsbedrag van 60.000 euro met een maximale korting ten opzichte van de marktrentevoet van -3,5%.

empty-headerempty-headerempty-headerempty-headerempty-header
EPC-label
Te bewijzen EPC-label
Maximaal ontleningsbedrag
Rentesubsidie
Inschatting maximale rentesubsidie (lening op 20 jaar)
Woning
Minimaal
20.000 euro
-2%
4.369 euro
Minimaal
30.000 euro
-2,5%
8.173 euro
Minimaal
45.000 euro
-3%
14.678 euro
EPC-label A
60.000 euro
-3,5%
22.781 euro

Voor een appartement bedraagt het maximale ontleningsbedrag 45.000 euro met een maximale korting ten opzichte van de marktrentevoet van -3,5%.

empty-headerempty-headerempty-headerempty-headerempty-header
EPC-label
Te bewijzen EPC-label
Maximaal ontleningsbedrag
Rentesubsidie
Inschatting maximale rentesubsidie (lening op 20 jaar)
Appartement
Minimaal
10.000 euro
-2%
2.184 euro
Minimaal
20.000 euro
-2,5%
5.448 euro
Minimaal
30.000 euro
-3%
9.785 euro
EPC-label A
45.000 euro
-3,5%
17.086 euro

Wat als ik het beoogde energielabel uiteindelijk niet (op tijd) behaal?

Met de rentesubsidie engageert u zich om uw eigendom binnen de 5 jaar energievriendelijk te renoveren. Heeft u het nieuwe EPC na deze termijn niet bereikt, dan wordt het rentevoordeel teruggevorderd. Dat is ook het geval wanneer u een lening aanging om een A-label te halen, maar u uiteindelijk slechts een B-label hebt behaald. U riskeert zelfs een boete.

Hoe moet ik bewijzen dat ik het beoogde label behaalde?

Vijf jaar na de datum van de authentieke akte van de aankoop van uw woning of appartement, zal het VEKA controleren of u het beoogde energielabel heeft behaald. Na de renovatiewerken, of uiterlijk aan het einde van de controleperiode van vijf jaar, zal u een geactualiseerd certificaat moeten voorleggen.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren