Spaarrekeningen vergelijken: waar zet u uw geld op in?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

300 miljard euro. Dat is het bedrag dat we vandaag met zijn allen op onze spaarboekjes hebben staan bij de Belgische banken. Bent ook u momenteel uw spaaropties aan het verkennen en verschillende spaarrekeningen aan het vergelijken? In deze blog leggen we uit wat u de komende tijd kunt verwachten op spaarvlak én bieden we u inkijk in de meest aantrekkelijke spaarplannen op dit moment.

Het belang van de balans tussen spaarrente en marktrente

Hoe hoger de spaarrente, hoe meer uw spaargeld opbrengt. Maar hoe gedraagt die spaarrente zich momenteel? En wat mogen we de komende maanden precies verwachten op dat vlak? Ook die info neemt u namelijk best mee als u spaarrekeningen gaat vergelijken. Om u deze broodnodige context mee te geven, laten we onze ervaringsdeskundige bij uitstek op u los: Chief Strategist Geert Van Herck.

“Cruciaal om te weten, is dat de spaarrente die een bank aanbiedt rechtstreeks samenhangt met wat er met de marktrente gebeurt. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor rentes op hypothecaire leningen of investeringsleningen voor bedrijven. Deze marktrente wordt op een hoger niveau bepaald. Voor de Belgische spaarboekjes kijken we dan in de richting van de Europese Centrale Bank (ECB).”

“Kort samengevat kan je de marktrente opsplitsen in een rente op korte en op lange termijn. De langetermijnrente wordt rechtstreeks beïnvloed door wat er zich in de economische wereld afspeelt: inflatie, economische groei, vraag en aanbod, noem maar op. De kortetermijnrente in onze contreien wordt op zijn beurt aangestuurd door de ECB. Zo willen ze ervoor zorgen dat de balans tussen economische groei en rentabiliteit voor alle betrokken partijen zo goed mogelijk bewaard blijft. Het zijn deze verschuivingen in de marktrente op korte termijn die rechtstreekse impact hebben op de spaarrentes bij de individuele banken.”

“Bij Keytrade Bank staan we op de allereerste rij om die sluimerende veranderingen in de marktrente snel op te pikken. Om op basis daarvan zo aantrekkelijk mogelijke rentevoeten op onze spaarrekeningen aan te bieden.

Blog-Body-SpaarrentenV

Door regelmatig onafhankelijke online platformen zoals Spaargids.be te raadplegen, krijgt u een objectief en actueel overzicht van de meest voordelige spaarrentes in ons land.

Wat als u vandaag spaarrekeningen zou vergelijken?

Mocht u vandaag de spaarrentes onderling vergelijken, welke zouden u vandaag dan het meest opleveren? Door regelmatig onafhankelijke online platformen zoals Spaargids.be te raadplegen, krijgt u een objectief en actueel overzicht van de meest voordelige spaarrentes in ons land.

In deze overzichten zult u ongetwijfeld ook onze Keytrade Bank-spaarformules terugvinden. Los van de interessante rentevoeten komen bij onze spaarformules bovendien geen verplichte voorwaarden kijken bij het openen van een spaarrekening. U kunt bij Keytrade Bank met andere woorden in alle vrijheid starten met uw spaaravontuur.

Leer meer over onze spaarformules

Nu dat u weet hoe de spaarvork precies in de steel zit en hoe wij iedere minuscule beweging op vlak van spaarrentes voor u in de gaten houden: wat is uw volgende stap? We nodigen u alvast graag uit op onze website om alles te weten te komen over onze spaarformules.

Beslist u om effectief – snel én kosteloos – klant bij ons te worden? Dan kunt u meteen aan de slag met onze spaarcalculator, waarin we u tonen wat uw spaarboekje bij ons u straks opbrengt, ook als u beslist om uw geld op een bepaald moment op te nemen.

Ontdek de spaarrekeningen bij Keytrade Bank

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren