Beleggers schuwen de risico’s niet! Of nog niet?

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Op dit ogenblik beleven de beurzen opnieuw een periode van verhoogde nervositeit. Met de terugval van de economische activiteit, het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank en de vrees voor een Chinese vastgoedcrash valt die zenuwachtigheid te verklaren.

Met een analyse van de relatieve prestatie van meer risicovollere beleggingen ten opzichte van defensieve beleggingen proberen we de huidige beurscorrectie een beetje te kaderen.

Vindt er een trendommekeer plaats? Moeten beleggers naar de exit vluchten? Of spreken we slechts over een tijdelijke pauze in een structureel stijgende beurstrend? In onze recente analyse over seizoenseffecten hielden we op het laatste. Laat ons de

relatieve ratio’s tussen enerzijds risicovollere beleggingen en anderzijds meer defensievere activaklassen in de VS eens van dichterbij bekijken. De Verenigde Staten zijn nog tot nader order nog steeds richtinggevend voor de internationale beurzen. In het bovenste deel van grafiek 1 zien we de relatieve prestatie van hoogrenderende obligaties (in het jargon “high yield” obligaties genoemd) ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties.

Hoogrenderende obligaties zijn natuurlijk risicovoller dan traditionele staatsobligaties. Dit type obligaties wordt vaak uitgegeven door (kleinere) bedrijven die even vaak niet zo’n sterke balans hebben. Daarom is het meteen ook een goede barometer om de risicobereidheid van beleggers te meten. Beleggers kopen dit type obligaties als hun risico-appetijt hoog is.

Sinds april van dit jaar zien we dat die hoogrenderende obligaties (vertegenwoordigd door de tracker met ticker HYG) beter presteren dan Amerikaanse staatobligaties (Treasuries).

Met andere woorden, dit is een duidelijke illustratie dat beleggers nog steeds risico verkiezen boven het leggen van extra defensieve accenten in hun portefeuille. Mochten we aan de vooravond van een scherpe daling staan, zouden we allicht een dalende trend van deze ratio zien. Al zeker geen stijgende. Voor ons is dat alvast een eerste signaal dat we nog niet naar een beursexit moeten hollen!

In het onderste deel van grafiek 1 zien we de relatieve prestatie van cyclische consumentengoederen (“consumer discretionary”, ticker van de sectortracker is XLY) ten opzichte van de defensieve voeding- en drankensector (“consumer staples”, ticker van de sectortracker is XLP).

In de sector van de cyclische consumentengoederen vinden we belangrijke Amerikaanse bedrijven als Amazon en Tesla. Dergelijke bedrijven doen het traditioneel goed als er weinig twijfel over de economische toestand is. Consumenten geven dan vlotjes geld uit aan producten op de Amazonwebsite of kopen elektrische wagens. In economisch mindere tijden kiezen beleggers vaak voor defensieve aandelen uit de voeding- en drankensector omdat die net minder afhangen van de economische cyclus. En ja hoor, ook hier is het signaal van de markt duidelijk: cyclische consumentenaandelen presteren sinds januari van dit jaar merkelijk beter dan defensieve voedings- of drankenaandelen.

Grafiek 1 : relatieve prestaties defensieve vs offensieve activaklassen (VSA)

Grafiek 1 : relatieve prestaties defensieve vs offensieve activaklassen (VSA)
Bron : All Star Charts

Conclusie

Er leeft onder beleggers op dit ogenblik nog steeds een gezonde risicoappetijt. Activaklassen met wat meer risico doen het beter dan traditioneel defensievere activaklassen. Dat is voor ons een belangrijk signaal om op dit ogenblik zeker niet te pessimistisch te zijn over de nabije beurstoekomst. Zolang we geen sterkere relatieve prestatie van defensieve beleggingen zien, blijven we een constructieve houding aannemen. En dus beschouwen wij de huidige beurscorrectie als een opportuniteit om aandelenposities te versterken!

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren