Is het nog wel de Magnificent Seven? Of nu eerder 2 Unlimited?

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

De Amerikaanse beursindex S&P 500 heeft de afgelopen jaren meer dan behoorlijk gepresteerd. Dat had de index in grote mate te danken aan een hoge blootstelling aan technologieaandelen – goed voor maar liefst 29,8% van de totale S&P 500 – maar eigenlijk vooral aan de “Magnificent Seven”.

Wie zijn die Magnificent Seven?

  • Amazon
  • Microsoft
  • Alphabet AKA Google
  • Apple
  • Tesla
  • Meta AKA Facebook
  • Nvidia
magnificent seven
Bron: da Chart Life

Waar in 2023 de totale opbrengst van de S&P 500 (koerswinst + dividenden) 26,29% in USD bedroeg, waren deze 7 goed voor een gemiddelde totale opbrengst van zomaar eventjes 104,70%. Zonder deze 7 aandelen zou de S&P 500 slechts 9,94% gerealiseerd hebben. Reden genoeg dus om ze het epitheton ornans ‘magnificent’ toe te dichten. Maar zijn ze dat nog allemaal?

Want sinds de start van dit jaar moeten een paar van deze steraandelen de rol lossen (koersen van 12/03/2024 en in USD):

  • Apple verloor sinds 1 januari 2024 zo’n 10%
  • Alphabet staat zo’n 1% lager
  • De negatieve uitschieter is Tesla met een verlies van meer dan 28%

De enige die men momenteel nog als groots kan omschrijven zijn Nvidia (+85%) en Meta (+41%).

Betekent dit dan het einde van de dominantie van deze techaandelen?

Daarvoor lijkt het nog te vroeg, maar diversifiëren naar andere Amerikaanse sectoren zou zeker de moeite kunnen lonen. Zo zien we bijvoorbeeld een sterke industriële sector, al maakt die maakt slechts 8,7% van de S&P 500 uit.

Daardoor blijft de impact van die sector op de prestaties van de S&P 500 beperkt, ook al vinden we in deze sector grote bedrijven zoals General Electric, Boeing en Caterpillar terug.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren