Lenen voor een energiebesparende renovatie: welke mogelijkheden?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

België is een bouwwerf en daar komt niet meteen verandering in. Terwijl de hoge energiefacturen ons bleek doen trekken, worden de energienormen voor gebouwen strenger. Energiezuinig renoveren is dus de boodschap. Om uw project te financieren heeft u verschillende mogelijkheden. Een overzicht.

1. Rentesubsidie bij de aankoop van een te renoveren woning (Vlaanderen)

Koopt u een huis of appartement met een EPC-label E of F in het Vlaams Gewest? Dan kan u bovenop uw klassieke hypothecaire lening een (voordelig) renovatiekrediet met een vaste rentevoet aangaan bij dezelfde bank. Sluit u zo’n renovatiekrediet af, dan engageert u zich om het aangekochte pand binnen de vijf jaar energiezuinig te renoveren. Concreet moet u de woning dan upgraden tot het minstens energielabel D heeft. Hoe lager het energielabel dat u beoogt, hoe hoger de rentesubsidie. Bedraagt de rentevoet op uw renovatiekrediet bij uw bank bijvoorbeeld 4,5%? Dan zal u dankzij de rentesubsidie slechts 2,5% rente betalen als u kiest om te renoveren tot label D (u krijgt een rentesubsidie van 2%). Renoveert u tot label C, dan geniet u 2,5% rentesubsidie. Voor label B is dat 3% en label A 3,5%.

Goed om weten: de subsidie wordt niet meteen verrekend. U betaalt de volledige interesten eerst aan uw bank, en één keer per jaar stort het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap de rentesubsidie op uw rekening. Uw bank kan een dossierkost aanrekenen. Met dit renovatiekrediet leent u tot 60.000 euro met een maximale looptijd van 20 jaar. Hoe beter het energielabel dat u beoogt, hoe meer u kan lenen. Let wel: dit krediet kan u alleen opnemen als u een woning koopt. Voor wie al een woning bezit, bestaan andere oplossingen. Ontdek alle details en voorwaarden

2. Mijn VerbouwLening voor wie al langer een woning bezit (Vlaanderen)

Tot eind 2026 kan u via de Vlaamse overheid en het Energiehuis voor uw gemeente een ‘Mijn VerbouwLening’ aanvragen. U kan tot 60.000 euro opnemen voor renovatiewerken met een looptijd tot 25 jaar. Het is een krediet met een vaste rentevoet. Ook hier moet u enkele voorwaarden aanvinken om te kunnen genieten van de lening.

  • Wie al gebruikt maakt van de rentesubsidie (zie eerder) bij de aankoop van een te renoveren woning kan geen gebruik maken van dit krediet
  • De woning moet minstens 15 jaar oud zijn (zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen kunnen wel in aanmerking komen als de woning jonger is dan 15 jaar)
  • Behalve energiebesparende maatregelen komen ook andere werken in aanmerking voor de lening, zoals sanitair, elektriciteit en funderingswerken. Slopen en heropbouwen is uitgesloten.
  • Er gelden inkomensgrenzen

De lening blijft renteloos zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Stijgt de wettelijke rente op jaarbasis boven de 3%, dan zal de intrest voor ‘Mijn VerbouwLening’ ook stijgen. Deze rente wordt een keer per jaar aangepast, meestal in de loop van januari, maar het kan ook later. De nieuwe rentevoet geldt dan enkel op nieuwe aanvragen. Heeft u al een lening aangegaan, dan zal de rentevoet voor u dus niet veranderen. Na publicatie van de nieuwe wettelijke rentevoet in het Belgisch staatsblad, wordt de aangepaste rentevoet (wettelijke rentevoet minus 3%) toegepast voor alle aanvragen van een Mijn VerbouwLening vanaf die publicatiedatum.

Ontdek alle details en voorwaarden

3. Ecoreno-krediet voor wie een woning koopt of al een woning bezit (Brussel)

Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de handen uit de mouwen wil steken, kan eveneens genieten van een gunstige renovatielening met een vaste rentevoet. Een extra voordeel is dat het niet noodzakelijk om energiebesparende maatregelen hoeft te gaan. Ook werken voor een traditionele renovatie of ingrepen om de woning aan te passen aan uw oude dag komen in aanmerking.

U kan de lening zowel afsluiten onder de vorm van een hypothecair krediet als consumentenkrediet. In het eerste geval zal u bij de notaris moeten langsgaan (extra kosten), in het tweede geval niet (geen kosten).

Gaat u voor het hypothecair krediet, dan kan u tot 120% lenen van de waarde van het pand. De maximale looptijd bedraagt 30 jaar. Met het consumentenkrediet kan u maximaal 25.000 euro lenen met een looptijd tot 10 jaar. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u momenteel tussen 3 en 4,5% rente voor het hypothecair krediet en 0 tot 1% rente voor hun consumentenkrediet (situatie in januari 2023).

Ontdek alle details en voorwaarden

4. Renopack voor wie een woning bezit (Wallonië)

Het Renopack is een lening met een vaste rentevoet voor eigenaren die in het Waals Gewest hun woning willen renoveren. U kan tot 60.000 euro lenen met een maximale looptijd van 30 jaar. Momenteel is de lening volledig renteloos (situatie januari 2023).

Een breed scala aan werken komt in aanmerking voor het krediet. Energiebesparende maatregelen uiteraard, maar ook dakwerken, maatregelen tegen overstroming en elektriciteitswerken.

Wie in aanmerking wil komen voor dit krediet, dient rekening te houden met verschillende voorwaarden. Zo moet de woning minstens 15 jaar oud zijn, gelden er inkomensgrenzen en moeten de werken door een aannemer uitgevoerd worden. De aanvraag verloopt via de Société wallonne de Crédit social.

Ontdek alle details en voorwaarden

5. Groen krediet of ecokrediet (België)

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een rentesubsidie, de MijnVerbouwlening / het Ecoreno-krediet / het Renopack? Dan kan u ook bij een bank navraag doen voor een groen krediet, ook wel energiekrediet of ecokrediet genoemd. Deze leningen worden enkel toegekend als een bepaald minimumpercentage van het ontleende bedrag aangewend wordt voor energetische investeringen, zoals zonnepanelen, isolatiewerken, hoogrendementsglas en warmtepompen.

Voor een dergelijk krediet kan u doorgaans een iets gunstiger tarief krijgen dan voor een standaard renovatiekrediet (zie verder), al blijft het wel verstandig goed om de tarieven en voorwaarden van de verschillende leningen (‘groen’ en ‘niet groen’) te vergelijken. Voor dit krediet hoeft u niet langs de notaris te passeren.

6. Klassiek renovatiekrediet (België)

Bij een renovatiekrediet hoeven de investeringen niet per se tot doel hebben om de energiescore van uw woning te verbeteren. U kan het geld aanwenden voor alle soorten renovatie- en verfraaiingswerken. Net als bij een ecokrediet hoeft u niet langs te gaan bij de notaris.

7. Hypothecair krediet (België)

De maximale looptijden van een ecokrediet of renovatiekrediet zijn - afhankelijk van bank tot bank - doorgaans relatief kort (10 jaar). Voor langere looptijden kan een hypothecair krediet dan aangewezen zijn. Heeft u al een hypothecaire lening, dan kan een wederopname uitkomst bieden. Zeker als u al een groter deel van uw lening heeft afbetaald. U gebruikt dan uw bestaande hypotheek om een nieuw woonkrediet te waarborgen. Zo vermijdt u nieuwe notaris- en hypotheekkosten. Het rentetarief op het bedrag dat u opnieuw leent, is evenwel niet meer hetzelfde tarief van uw bestaande lening, maar het actuele tarief.

Sluit u een volledig nieuwe hypothecaire lening af voor uw renovatieproject, dan kan dat duur uitvallen. U moet dan immers opnieuw langs de notaris.

Kopen, bouwen, renoveren of herfinancieren?
Doe een simulatie

Andere artikels die u mogelijk interesseren