Geen extra kosten. Maar wel 700 000 euro voor u, de klanten van Keytrade Bank!

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Terwijl veel van onze concurrenten de bankkosten bij hun zichtrekeningen weer de hoogte injagen, blijven we Keytrade Bank graag trouw aan onsbeloningsprogramma. Onze bank geeft 5 cent per verrichting op een zichtrekening. De tarieven voor dagelijks bankieren swingen bij verschillende van haar concurrenten al een paar jaren de pan uit, maar niet zo bij ons. Wij houden vast aan dezelfde tarifering als 5 jaar geleden.

“Dit jaar gaven we bijna 700 000 euro aan onze klanten.” merkt Thierry Ternier op, “Dat is veel geld, zeker wanneer je het vergelijkt met wat bepaalde grootbanken aanrekenen voor zichtrekeningen met gelijkaardige faciliteiten. Het argument dat de lage intrestvoeten het ons als bankiers heel erg moeilijk maken, is terecht. Al gaat dat, volgens ons, niet op voor dit soort van verrichtingen. Wij vinden dat de lage intresten voor de consument al voldoende zichtbaar zijn op hun spaarrekening.”

Zijn er dan geen kosten die Keytrade Bank moet betalen om het dagdagelijkse betalingsverkeer mogelijk te maken?

“Tuurlijk wel, maar wij profileren ons graag als de eerlijke en transparante keuze van de kritische consument. Ook wij verdienen graag onze boterham, maar dan wel niet door de voortdurende reorganisatie van onze interne keuken door te rekenen aan onze klanten. Al helpt natuurlijk wel dat wij al van bij ons prille begin een digitale speler zijn.”

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren