Belegger, hou de emoties onder controle!

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Sinds enkele weken is er weer meer nervositeit op de internationale beurzen. Het omvallen van de Silicon Valley Bank zorgde voor een emotionele rollercoaster. Dag na dag vallen er pessimistische krantenkoppen te lezen in de financiële media. Het hoofd koel houden en niet paniekerig reageren is dan aangewezen.

Stevige opstoot van beleggerspessimisme

Het valt natuurlijk te verwachten dat allesbehalve euforische krantentitels tot pessimisme onder beleggers zou leiden. Dat is ookwat de CNN Fear and Greed index ons bevestigt. Die meter staat niet voor niks in het angstvakje en zal daar allicht op korte termijn nog wel even blijven.

Maar weet alvast dat deze paniekfases in het verleden steeds goede instapmomenten voor de aandachtige belegger waren. Tenminste als die erin slaagde zijn of haar emoties onder controle te houden. Zelf zien wij deze correctie op de beurzen dan ook als een tijdelijke pauze in een stijgende trend.

Grafiek 1 : CNN Fear and Greed index

Figure 1: CNN fear & Greed index

Source: CNN

De relatieve sterkte van de Amerikaanse technologiesector

Grafiek 2 toont dat Amerikaanse technologieaandelen sinds een aantal maanden veel beter presteren dan de rest van de markt (weergegeven door de S&P 500 index).

In een crisissituatie is het redelijk onverwacht te noemen dat beleggers vluchten naar wat risicovollere technologiewaarden zoals Netflix of Meta (ex-Facebook). Integendeel, defensieve sectoren zoals voeding en drank of farma liggen dan normaliter meer in de lijn van de verwachtingen. Tel daar de sterke stijging van de Bitcoin de afgelopen weken bij en er blijkt toch voldoende risicoappetijt te zijn op de markt. De huidige beurscorrectie lijkt voor ons dan ook ingegeven door een sectorrotatie (van banken naar onder meer technologie) en niet door een algemene vlucht uit aandelen.

Grafiek 2 : relatieve prestatie van de Amerikaanse technologiesector

Figure 2: Relative performance of the US technology industry
Bron : All Star Charts

Goud wint bij paniek. Het blijft een haven of schuilkelder voor beleggers die tijdelijk hun aandelenblootstelling terugschroeven. Weet wel dat op iets langere termijn bekeken de goudprijsstijging al in 2015 begon en nu lijkt uit te monden in nieuwe historische recordkoersen. Voor wie die de beurs op dit ogenblik te zenuwachtig vindt, ziet hier misschien wel een bestemming van zijn of haar geld in.

Grafiek 3 : evolutie van de goudprijs

Figure 3: Gold price trend
Bron : Grindstone Intelligence

De trend van de S&P 500 blijft onafgebroken stijgen

En dat is, volgens ons, nog steeds de belangrijkste conclusie! In grafiek 4 zien we dat de S&P 500 (nog steeds de referentie-index voor internationale beleggers) een patroon van hogere bodems laat optekenen sinds oktober 2022. In onze analyse van de beursevolutie is dat een cruciaal gegeven : zolang dit patroon niet doorbroken wordt (met andere woorden zolang deze index niet onder de “higher low” van december 2022 en maart 2023 terechtkomt), is er geen enkele reden om te panikeren en aandelen te verkopen. In de huidige omstandigheden houden wij alvast het hoofd koel en doen we geen ondoordachte handelingen in de Keyprivate-portefeuilles.

Grafiek 4 : evolutie van de S&P 500

Figure 4: S&P 500 trend
Bron : All Star Charts

Het omvallen van de Silicon Valley Bank zorgde voor een opstoot van paniek en nervositeit onder aandelenbeleggers. Het is dus aan te raden om in deze emotionele rollercoaster een stapje achteruit te zetten en te kijken naar de onderliggende trend van de belangrijkste beursindices.

Onze conclusie: de trend bestaat nog steeds uit een patroon van hogere bodems. En zolang dit patroon niet op de schop gaat, moeten we als beleggers deze correctie simpelweg aanvaarden. Dit hoort nu eenmaal bij het spel. En voor wie het spel even wil onderbreken, lijkt goud een optie.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren