Museum of Circular Economy: what’s next?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Nina Maat (25) opende in oktober een pop-up museum over de circulaire economie. Een dertigtal bedrijven, zeven kennisinstellingen en meer dan vijftien kunstenaars toonden er hun visie op het onderwerp. Het bleek een onverhoopt succes. Terwijl Nina graag 2.000 bezoekers en 35 scholen had verwelkomd, kwamen er liefst 6.000 mensen, 55 scholen, een handvol bedrijven en non-profit organisaties over de vloer.

“De opzet van het Museum of Circular Economy was om bezoekers te doen nadenken over de voor- en nadelen van de circulaire economie en hun mogelijke rol daarbinnen. En om de principes van de circulaire economie bekender te maken”, vertelt Nina. “Vaak denkt men aan recyclage, maar het gaat veel breder en dieper. Circulair betekent in essentie: producten en grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop houden door te delen, huren, hergebruiken, repareren … of tot slot recycleren.”

Mooie herinneringen én 506 kg batterijen

“Ik vond het bijzonder fijn om veel mensen ontmoet te hebben die zelden met kunst of duurzaamheid bezig zijn. Dat was ook de opzet: Jan met de pet warm maken voor het thema”, glimlacht Nina. “De mooiste herinneringen aan één maand MUCE? De Marokkaanse tiener die vroeg of hij hier zijn 15e verjaardag mocht vieren met zijn familie (tuurlijk hebben we dat gedaan!). De blinde man met wie ik een rondleiding maakte en aan alle kunstwerken voelde. En de kinderen die honderduit vertelden en vragen stelden.”

Wie het museum bezocht, kon betalen met lege batterijen of een oude gsm. Een idee dat op heel wat bijval kon rekenen. In plaats van de beoogde 60 kg batterijen en 100 ingezamelde gsm’s, eindigde de teller op 506 kg batterijen en 531 gsm’s. “Die werden ondertussen gerecycleerd door Bebat en Proximus”, vertelt Nina.

Geen permanente tentoonstelling, wel andere plannen Nina en haar vzw Antwerp Circular organiseerden eerder al eendaagse events in tal van musea en locaties. Het MUCE was de volgende grote stap. Maar wat nu? “Ik ben in gesprek met lokale overheden om eventueel een reizende tentoonstelling op te zetten. Maar het oorspronkelijke idee om een permanent museum op te richten, gaat de koelkast in”, vertelt ze.

“In de eerste plaats start ik nu als zelfstandige in bijberoep om organisaties, scholen en bedrijven te helpen om stappen te zetten binnen de circulaire economie. In de tussentijd is MUCE ook getransformeerd naar Muses United For Circular Economy. Onder het nieuwe MUCE wil ik het werk voortzetten, en net als de natuur kan dat verschillende gedaantes aannemen”, besluit ze.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren