Steek eens een megatrend in uw portefeuille

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Verdere groeivertraging of niet? Nog 10 jaar lage rente of niet? Handelsoorlog of niet? Demografische trends geven beleggers houvast in een wereld met onzekerheden. Ze zijn relatief voorspelbaar en hangen weinig samen met de economische cycli. Daarom is het geen toeval dat er al heel wat beleggingsfondsen zijn die zich specifiek richten op robuuste demografische thema’s zoals vergrijzing.

Daarnaast hebben steeds meer fondsenhuizen ook oog voor die andere megatrend: de opkomst van de millennials of generatie Y. Deze groep is vandaag tussen 19 en 39 jaar oud en overschaduwt andere generaties in grootteorde. Er zijn vandaag meer dan 2 miljard millennials, tegenover 1,2 miljard babyboomers (geboren 1946-1964) en 1,4 miljard mensen van generatie X (geboren 1965-1979). Tegen 2025 vertegenwoordigen millennials zelfs 75% van de wereldwijde arbeidskracht. Deze generatie vervangt dan ook steeds nadrukkelijker de babyboomers als belangrijkste motor voor welvaart.

De wereld verandert. Daarom is het goed om er regelmatig bij stil te staan of uw portefeuille dient mee te veranderen. Beleggen in het thema millennials kan op dat vlak interessante kansen bieden om uw portefeuille verder te diversifiëren. Maar millennials is ook een containerbegrip dat vele ladingen kan dekken. Bovendien dient u precies die aandelen te vinden die een hoge blootstelling hebben aan het thema én daarbovenop het meeste potentieel bieden. Daarom kan het nuttig zijn om te kiezen voor een themafonds dat specifiek op de consumptiepatronen van millennials inzet.

Die patronen kunt u grofweg opsplitsen in 3 trends: 

1. Happy & healthy

Millennials letten meer op hun voeding en besteden gemiddeld meer tijd aan sport en aan hun eigen welbevinden. Volgens cijfers van Goldman Sachs overstijgt in landen als China, waar millennials veel meer interesse tonen in sport dan oudere generaties, de verkoop van sportkledij zelfs de verkoop van gewone kledij bij millennials. Dat is goed voor sportmerken als Nike en Adidas, maar ook voor producenten van fitness trackers en smartwatches.

Hun bekommernis om gezondheid en welbevinden loopt ook samen met een bekommernis om het klimaat. Dat zwengelt niet alleen de verkoop van biovoeding aan, maar ook vleesvervangers. Veel traditionele voedingsreuzen investeren vandaag al fors in deze ontwikkelingen, zoals General Mills (Beyond Meat), Nestlé (Impossible Foods), en Unilever (De Vegetarische Slager). 

2. Ayo technology

Millennials zijn de eerste generatie van digital natives. Ze groeiden op in een wereld waar technologie en het internet alomtegenwoordig (en cruciaal) zijn voor het dagelijkse leven. De constante toegang tot informatie schept hun manier van denken, communiceren en beslissingen maken. Dat betekent dat ze ook allergisch aan complexiteit zijn. Ze willen in een oogopslag zien: is dit iets voor mij of niet? Bevalt iets niet, dan swipen ze naar het volgende.

Smartphones zijn de belangrijkste toegangspoort tot het leven online: van shoppen tot instant messaging en sociale media. Terwijl de smartphonemarkt op zich steeds meer verzadigd raakt, blijft het ecosysteem rond smartphones bloeien.

Ook op vlak van betalingen is de digitalisatie definitief ingezet. Cash verdwijnt, ook voor heel kleine bedragen. Niet alleen jongere spelers als PayPal maar ook Visa en MasterCard doen daar hun voordeel mee.

E-commerce groeit ten koste van de winkelstraat, zeker in kleinere steden. E-commerce is het tijdperk van boeken en cd’s al lang ontgroeid, en nestelt zich in alle sectoren: van mode tot maaltijden aan huis. Het internet is één grote vitrine. 

3. Services + delen in plaats van hebben

Veel millennials verkiezen services of deeloplossingen, in plaats van te hebben. Dit is in sterk contrast met vorige generaties waar de focus meer lag op een eigen huis, een eigen auto en een eigen moestuin. Millennials gebruiken abonnementsdiensten als Spotify en Netflix, waar je overal en altijd gebruik van kunt maken. Deelauto’s, deelfietsen en deelsteps? Bring it on.

Millennials lijken daarnaast minder geneigd te zijn om zich op grote investeringen te storten. Wellicht heeft de financiële crisis van 10 jaar geleden mee een stuk die voorzichtigheid gevoed. Daarnaast geven millennials sowieso ook vaker de voorkeur aan belevenissen zoals reizen, evenementen en gaming, ten nadele van eigenaarschap. Een uitzondering zijn misschien luxegoederen en cosmetica om er goed uit te zien (ook op Snapchat en Instagram).

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren