Belegt u met die tracker op een wereldindex wel echt wereldwijd?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Beleggen in trackers is vandaag populairder dan ooit, niet in het minst door het aantrekkelijke kostenplaatje. Eén van de meest gekochte is de tracker die de koersprestaties van de MSCI World Index volgt. Dat bleek de afgelopen jaren een topbelegging, maar blijft dat met de afwezigheid van elke vorm van diversificatie? Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dat weet u al.

Laat een aantal vooraanstaande Belgische beleggingsspecialisten aan het woord en u hoort vaak een pleidooi voor het beleggen in ETF’s (“Exchange Traded Funds”). Zo is er bijvoorbeeld Warren Buffett die zijn erfgenamen het advies geeft om het grootste deel van zijn vermogen in een tracker op de S&P 500 te stoppen. Hoe komt dat?

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan trackerbeleggingen met het kostenplaatje als belangrijkste. Ze zijn inderdaad veel goedkoper dan traditionele beleggingsfondsen. Vandaar het vaak gehoorde advies: stop toch een deel van dat spaargeld in een wereldwijde aandelentracker. En waarom niet in die op de MSCI World index?

Beleggers die dat deden, beklagen zich het allicht niet. De MSCI World Index (in euro) realiseerde de afgelopen jaren een mooi jaarlijks gemiddeld rendement van om en bij de 10%. Deels te verklaren door de grote blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt en deels door de stijging van de dollar ten opzichte van de euro. Toch doen die beleggers er goed aan om die mooie prestaties niet zomaar te extrapoleren naar de toekomst.

We verklaren ons nader. Wanneer u in een tracker op de MSCI World Index belegt, belegt u indirect in de Amerikaanse beurs! Grafiek 1 leert u dat de VS zo’n 64% van de index uitmaakt. Met andere woorden, een belegger in de MSCI World Index verbindt zijn lot aan de prestaties van Amerikaanse aandelen. Wanneer u meteen ook merkt dat een economische grootmacht als Duitsland nog niet in de top vijf van de belangrijkste landen staat, dan staat diversificatie dan ook op een heel laag pitje in deze tracker.

Grafiek 1 : geografische verdeling van de MSCI World index

Geographical distribution of the MSCI World Index

Bron : MSCI

Maar waarom pleiten we voor diversificatie?

Aan de ene kant wordt de Amerikaanse beurs naar traditionele maatstaven (zoals de koers/winstverhouding) duur gewaardeerd. Dat betekent dus lagere verwachte rendementen voor Amerikaanse aandelen. Terwijl er toch een aflossing van de wacht voor de deur lijkt te staan. De Europese beurzen en zeker de beurzen van de groeilanden (zoals China en Rusland) hebben het ten opzichte van de Amerikaanse beurs in het afgelopen decennium sterk laten afweten. Het zou dus heel goed kunnen dat de rest van de wereld in de volgende tien jaar wel eens een pak beter zou kunnen presteren. Wie dan in een tracker op de MSCI World Index belegt, zal hier niet optimaal van profiteren.

"Leg niet alle eieren in het mandje van de Amerikaanse beurs."

Bouw een wereldwijde portefeuille op waarin zowel de VS, Europa en de groeilanden aanwezig zijn. Voor al deze aandelenmarkten vindt u zeker een gepaste tracker. Door zo te diversifiëren, zorgt u voor een lager risico. Een verwittigd belegger is er twee waard!

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren