8 jaar Keyprivate: de balans

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Objects in the rearview mirror may appear closer than they are … en toch zal iedereen die met de wagen rijdt, bevestigen: om goed vooruit te gaan, kijkt u best ook af en toe eens achteruit.

Voor Keytrade Bank brak er op 1 januari 2016 een nieuw tijdperk aan met de lancering van Keyprivate. Destijds maakten we hiermee discretionair vermogensbeheer ineens toegankelijk voor een hele grote groep spaarders. Vanaf 15000 euro lieten we hen starten met beleggen in gespreide beleggingsportefeuilles helemaal volgens hun risicoprofiel. En daarmee zijn we nooit gestopt, veeleer integendeel.

Enkel voor de gefortuneerden? Maar neen!

Vermogensbeheer, private banking,… waren inderdaad jarenlang begrippen waar vele spaarders of beleggers weinig of bijna geen toegang toe hadden. Men moest al snel enkele honderdduizenden euro’s (of zelfs enkele miljoenen) op tafel leggen om een private banker over de vloer te krijgen.

Daarbovenop hadden Belgische spaarders vanaf 2010 af te rekenen met ultralage rentevoeten op het zo populaire spaarboekje. Om beleggers en spaarders toegang te geven tot een gediversifieerde portefeuille (diversificatie is de beste manier om risico’s te spreiden) lanceerden we bij Keytrade Bank eind 2015 Keyprivate: een portefeuille waarin het vermogen van de klanten gespreid wordt over aandelen, obligaties en grondstoffen aan de hand van trackers.

En intussen zijn we een goede acht jaar verder. Hoog tijd om nog eens een tussenbalans op te maken.

Welke nettorendementen heeft Keyprivate behaald?

In tabel 1 ziet u de jaarlijks behaalde nettorendementen voor alle 10 risicoprofielen. Netto betekent na aftrek van de jaarlijkse beheerskosten (0,91% BTW inclusief) en taksen (beurstaksen).

Over de jaren heen hebben we best mooie resultaten neergezet, al was 2019 wel een uitzondering. Door een te defensieve beleggingspolitiek liepen we in dat jaar achter op onze belangrijkste concurrenten. Uit een analyse van de fondsenresultaten van 2019 uitgevoerd door De Tijd leren we dat in 2019 een neutraal belegd fonds een rendement van zo’n 12% realiseerde. Voor een dynamisch fonds was dit 17%.

Tabel 1 : jaarlijkse Keyprivate nettorendementen 01/01/2016 – 31/12/2023*

Keyprivaterisiconiveau20162017201820192020202120222023
Heel gematigd
3
2,37%
2,24%
-6,65%
4,90%
-1,90%
10,29%
-10,10%
7,38%
Uitgebalanceerd
5
4,63%
4,64%
-4,84%
5,02%
-1,92%
12,37%
-10,20%
9,36%
Dynamisch
7
7,52%
7,13%
-7,78%
7,11%
-1,44%
15,12%
-9,35%
11,70%
Heel agressief
10
5,47%
8,99%
-8,84%
6,17%
1,16%
16,62%
-10,85%
14,06%

*In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Bron : Keytrade Bank

Tabel 2 geeft het gemiddeld jaarlijks nettorendement sinds 1 januari 2016 weer. Een belegger die op 1 januari 2016 15000 euro belegde in een uitgebalanceerd profiel (profiel 5) zag de waarde van de portefeulle stijgen tot 17755 euro op 31 december 2023.

Een dynamische belegger die eveneens 15000 euro in een dynamisch profiel (profiel 7) belegde, kon op 31 december 2023 een stijging tot 19615 euro optekenen.

Met deze gemiddelde jaarlijkse nettorendementen komen we onze belofte van bij de start alvast na. “Wie in een gediversifieerde portefeuille belegt, zal een beter rendement halen dan het spaarboekje” stelden we bij aanvang.

Uiteraard zullen er velen daarbij de volgende bedenking maken: “tja, beter doen dan 0,11% is toch niet zo moeilijk!”

Daar hebben ze zeker een punt, maar stel dat u in januari 2016 wist dat :

  • een zekere Donald Trump Amerikaans president zou worden in 2016. Even ter herinnering, alle economisten en beurswaarnemers zeiden destijds dat de verkiezing van Trump het slechtst mogelijke scenario voor de beurs zou zijn;
  • een pandemie zoals COVID in 2020 de wereldeconomie tot stilstand zou brengen;
  • er een oorlog op Europese bodem zou uitbreken in 2022;
  • de obligatiemarkt in 2022 de zwaarste crash sinds de jaren ’30 zou kennen;
  • de centrale bankiers in de Verenigde Staten en Europa hun nulrentebeleid naar de prullenbak verwezen.

Onze vragen:

  • Zou u dan als belegger de keuze maken voor een belegging in Keyprivate?
  • Of zouden uw emoties u eerder naar een spaarboekje leiden?

U alleen weet daarop het antwoord. Wij willen vooral meegeven dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd.

Tabel 2 : gemiddeld jaarlijks nettorendement Keyprivate sinds 01/01/2016*

CAGR (Compound annual growth rate)sinds 01-01-2016
risiconiveau 3
0,86%
risiconiveau5
2,13%
risiconiveau 7
3,41%
risiconiveau 10
3,67%

*In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Bron : Keytrade Bank

Lessen getrokken uit 2019

We schreven al dat we in 2019 een veel te defensieve koers vaarden. Daardoor liepen we toen een achterstand op ten opzichte van onze concurrenten en dat was voor ons de aanleiding om onszelf en onze beleggingsaanpak binnen Keyprivate in vraag te stellen. Was ons model wel wendbaar genoeg bij een spectaculair herstel op de beurs, meer bepaald bij de zogenaamde V-curves? Wat volgde was een nieuwe versie in 2021. Eén waarbij we inderdaad sneller konden ingrijpen. Nu een paar jaar later, durven we stellen dat deze nieuwe aanpak duidelijk zijn vruchten afwerpt.

Dat leiden we af onder meer uit tabel 3. Die geeft de behaalde nettorendementen sinds januari 2021. Op dat moment gingen we van start met onze nieuwe aanpak en we mogen gerust stellen dat de behaalde nettorendementen van de afgelopen drie jaren tot de beste op de Belgische markt behoren.Verlies hierbij niet uit het oog dat de Belgische pensioenfondsen, ongeacht het profiel, gemiddeld zo’n 16% verloren in 2022.

Vooral voor mensen die nog twijfelen om de stap naar een gediversifieerde beleggingsportefeuille te zetten, is dit van belang. De opgelopen achterstand van 2019 werd de afgelopen jaren ingehaald en we zijn zeker van plan om op de ingeslagen weg verder te gaan. Dat spreekt vanzelf!

Tabel 3: gemiddeld jaarlijks nettorendement Keyprivate sinds 01/01/2021*

CAGR (Compound annual growth rate )sinds 01-01-2021
risiconiveau 3
2,13%
risiconiveau 5
3,33%
risiconiveau 7
5,25%
risiconiveau 10
5,85%

*In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Bron : Keytrade Bank

Spreken deze cijfers voor u luid en duidelijk genoeg?

Weet dan dat we bij Keytrade Bank een eigen Keyprivate-team hebben. Bel onze collega’s voor al uw vragen rond Keyprivate op 02 679 91 11 (maandag tot vrijdag, 9 tot 17u) of mail naar keyprivate@keytradebank.com.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren