Een bankrekening samen? Apart? Of samen én apart?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Eén gezamenlijke rekening

Eén gemeenschappelijke rekening wordt ook wel eens de rekening van de Grote Liefde genoemd. Of de ene partner nu meer of minder inbrengt of uitgeeft: dat is niet van belang, want het geld komt en gaat van één en dezelfde rekening.

 • Voordelen
  • Eenvoudigere financiële administratie: door al jullie inkomsten en uitgaven op één plek te hebben, is het simpeler en overzichtelijker om jullie financiën bij te houden. Er zijn twee paar ogen om het overzicht te bewaren en het volstaat om elk één bankkaart te hebben. Een gezamenlijke bankrekening kan ook handig zijn als een van de twee een poosje buiten strijd is.
  • Financiële transparantie: jullie krijgen inzicht in elkaars financiële gewoonten. Niemand hoeft te raden waaraan de ander geld uitgeeft, en dit kan helpen bij het budgetteren (of bijsturen).
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor financiële doelen: één rekening zorgt ervoor dat jullie beiden op de hoogte zijn van jullie financiële situatie. Het moedigt jullie aan om samen te werken aan jullie financiële doelen, wat tot een sterkere band kan leiden.
 • Nadelen
  • Minder privacy: met een gezamenlijke rekening kan niemand iets ‘wegsteken’, aangezien jullie beiden zicht hebben op elkaars inkomsten en uitgaven.
  • Kan meningsverschillen over uitgaven vergroten: jullie hebben misschien verschillende uitgaven- en spaargewoonten, wat kan leiden tot conflicten die vermijdbaar zijn met aparte rekeningen.
  • Onbalans: als de ene meer verdient, als de ene meer schulden heeft, … dan kan dat zowel bij de grootverdiener als kleinverdiener wrijvingen veroorzaken.
  • Terug opsplitsen: het kan ingewikkeld(er) zijn om de boel te verdelen als het tot een relatiebreuk komt (tenzij jullie gehuwd zijn onder het wettelijk gemeenschapsstelsel, dan is het in principe elk de helft).

Voor welke koppels kan een gezamenlijke rekening werken?

Over het algemeen is deze setup het meest geschikt voor koppels die een sterk fundament van vertrouwen, open communicatie en gedeelde financiële waarden hebben. Het is ideaal voor koppels die graag samenwerken aan hun financiële doelen en verantwoordelijkheden, en geen probleem hebben met het opgeven van een zekere mate van financiële privacy en onafhankelijkheid. Gezamenlijke rekeningen kunnen geschikt zijn voor koppels met een stabiele, langdurige relatie die ook bereid zijn om financiële verschillen te overbruggen.

Aparte rekeningen

In dit geval zijn beide partners verantwoordelijk voor hun eigen uitgaven, en sparen (en beleggen) ze individueel. Deze aanpak bevordert de financiële onafhankelijkheid en geeft elkeen meer controle.

 • Voordelen
  • Financiële onafhankelijkheid: met aparte rekeningen behoudt elk van jullie een gevoel van autonomie en controle over zijn of haar eigen financiën, zonder verantwoording af te leggen aan de ander.
  • Privacy: met aparte rekeningen kan ieder van jullie beslissen wat hij of zij met het eigen geld doet zonder inkijk van de ander.
  • Flexibiliteit: ieder van jullie kan apart sparen, beleggen en uitgeven volgens zijn of haar eigen doelen en plannen.
  • Minder kans op meningsverschillen over uitgaven: omdat elkeen een eigen rekening beheert, is er minder kans op meningsverschillen over de uitgaven en het financieel beheer.
 • Nadelen
  • Moeilijker om gezamenlijke financiële doelen te bereiken: met aparte rekeningen kan het lastiger zijn om samen te werken aan gemeenschappelijke financiële doelen.
  • Minder transparantie: als jullie de financiën gescheiden houden, kan het moeilijker zijn om een volledig beeld te krijgen van jullie gezamenlijke financiële situatie.
  • Minder handig bij gemeenschappelijke uitgaven: gezamenlijke uitgaven beheren en betalen kan ingewikkelder zijn als er geen gemeenschappelijke rekening is.

Voor welke koppels kunnen aparte rekeningen werken?

Over het algemeen zijn aparte rekeningen veelal geschikt voor koppels die veel waarde hechten aan financiële onafhankelijkheid en privacy. Kiezen voor een aparte rekening is niet noodzakelijk een teken van wantrouwen, maar een uiting van waardering voor elkaars autonomie. Koppels met sterk uiteenlopende inkomens, uitgaven- of spaargewoonten, of die nog in een vroeg stadium van hun relatie zitten, kunnen eveneens baat hebben bij het behouden van hun aparte rekeningen. Dit geldt ook voor koppels die eerder negatieve ervaringen hadden met gezamenlijke financiën, of die een samengesteld gezin vormen en een zekere financiële onafhankelijkheid nastreven.


Goed om weten: als jullie wettelijk getrouwd zijn, dan zijn de inkomsten die jullie tijdens het huwelijk ontvangen in de regel gemeenschappelijk. Dus ook al hebben jullie aparte rekeningen en komen jullie inkomsten op een individuele rekening op naam, toch behoren ze tot het gezamenlijke potje. Als jullie gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen (of wettelijk of feitelijk samenwonen), dan behoudt elke partner zijn inkomsten op een individuele rekening voor zichzelf. Wie ‘eigenaar’ is van het geld, wordt dus bepaald door het huwelijksvermogensstelsel.

Gezamenlijke én aparte rekeningen

Hierbij combineren jullie het beste van twee werelden: een gezamenlijke rekening voor gedeelde uitgaven, en elk een aparte rekening voor persoonlijk gebruik.

 • Voordelen
  • Gedeelde verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid: een gezamenlijke rekening voor gemeenschappelijke uitgaven zorgt voor transparantie en gedeelde verantwoordelijkheid, terwijl aparte rekeningen financiële autonomie waarborgen.
  • Flexibiliteit: elkeen kan zijn of haar eigen financiële doelen nastreven, terwijl jullie samenwerken aan gedeelde doelen.
  • Efficiënt beheer: met een gezamenlijke rekening wordt het eenvoudiger om gezamenlijke uitgaven te beheren en betalen.
  • Minder kans op conflicten: door een combinatie van gedeelde en individuele rekeningen kan het risico op meningsverschillen over uitgaven verminderd worden, aangezien beide partners controle hebben over hun eigen financiën en samen verantwoordelijk zijn voor de gezamenlijke uitgaven.
 • Nadelen
  • Meer administratief werk: het beheer van meerdere rekeningen kan leiden tot meer administratief werk en complexiteit.
  • Mogelijke meningsverschillen over welke uitgaven van welke rekening moeten worden betaald: er zijn duidelijke afspraken nodig over welke kosten van de gezamenlijke rekening worden betaald en welke van de individuele rekeningen.

Voor welke koppels kan een gezamenlijke en aparte rekening werken?

Deze setup is geschikt voor koppels die een balans willen tussen gedeelde verantwoordelijkheid en individuele financiële onafhankelijkheid. Het is een goede optie voor koppels met verschillende inkomens, uitgaven- of spaargewoonten, die gezamenlijke doelen willen nastreven zonder hun persoonlijke financiële vrijheid op te geven. Deze aanpak kan ook werken voor koppels in een samengesteld gezin, of voor koppels die hun relatie naar een hoger niveau van financiële samenwerking willen tillen, terwijl ze hun individuele financiële ruimte behouden.

Welke afwegingen maken?

Elke aanpak heeft z’n voor- en nadelen. Er bestaat geen magische ‘one size fits all’-formule. Het belangrijkste is dat de setup voor beiden fair en comfortabel aanvoelt en dat beide partners een zicht hebben op de gemeenschappelijke financiën, als er een gezamenlijke rekening is. Bij het kiezen van de optie die het best voor jullie werkt, zijn er enkele factoren die jullie in overweging kunnen nemen of rekening mee kunnen houden:

 • Communicatie: hoe open zijn jullie (of willen jullie zijn) over geldzaken met elkaar?
 • Vertrouwen: hoe sterk is het vertrouwen in elkaar op financieel gebied?
 • Financiële doelen: wat zijn jullie gezamenlijke en individuele financiële doelen op dit moment?
 • Inkomen en uitgaven: hoe verschillend zijn jullie inkomsten en uitgaven?
 • Schulden: heeft iemand van jullie schulden, en hoe willen jullie die beheren?

Kan u een 'geheime rekening' openen?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een rekening te hebben waar de andere niets van afweet. ‘Een appeltje voor de breuk’ bijvoorbeeld, of om bepaalde uitgaven te bekostigen die de andere de gordijnen zouden injagen. Elk van jullie heeft het recht om zelf een te openen en zelf het geld daarop te beheren. Of u dat vertelt of niet, is uw persoonlijke keuze.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren