Is het de zijlijn waar u nu wilt staan, beste belegger?

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Oorlog in Oekraïne, torenhoge inflatiecijfers in de Westerse industrielanden en een nakende recessie in Europa. Het mag geen verrassing zijn dat de beurzen dit jaar al zwaar in het rood gegaan zijn. De angst is voelbaar.

Maar zoals altijd is paniek een slechte raadgever. Berenmarkten zijn vaak een goed instapmoment voor wie zijn of haar spaargeld aan het werk wil zetten. De afgelopen weken vielen ons twee interessante analyses op. Ze bevestigen dat een beurscorrectie doorheen de geschiedenis altijd een goed instapmoment was.

In tabel 1 zien we de belangrijkste berenmarkten sinds de jaren ’50. Een berenmarkt is een daling met meer dan 20% van de belangrijkste beursindices. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa hebben de meeste beursindices deze kritische drempel overschreden.

De tabel gaat over de S&P 500 en dat is de referentieindex voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Maar deze index geldt ook als richtinggevend voor de rest van de wereld. Sinds de jaren ’50 zijn er negen periodes geweest (de correctie van 2022 meegerekend) waarin de S&P 500 25% of meer verloren heeft. Veel beleggers zullen zich de dotcomcrisis van 2000 en de financiële crisis van 2008 levendig kunnen herinneren. De meest recente was de coronacrash van 2020.

Tijdens deze neerwaartse beursbewegingen slaat de paniek onder beleggers toe en haast niemand heeft dan de moed om in de beurs te stappen. We horen beleggers vaak zeggen dat ze op een correctie wachten alvorens in te stappen. Maar als deze correctie zich daadwerkelijk aandient, geeft blijkbaar niemand thuis. En wat zien we, de grote meerderheid blijft aan de kant staan.

Nochtans mag duidelijk zijn dat wie de moed heeft om in te stappen op zo’n moment het zich niet zal beklagen. Want wie begint te kopen na een daling van 25% kan 1, 3 en 5 jaar later terugkijken op een mooi rendement.

Gemiddeld is er na 1 jaar een positieve return van 21%, na 3 jaar is deze winst opgelopen tot 36% en 5 jaar later is de portefeuille al met gemiddeld 83% aangedikt!

Tabel 1 : returns S&P 500 na een daling van 25% of meer

returns S&P 500 na een daling van 25% of meer
Bron : Ben Carlson

We geven de lezer nog mee dat de rendementen uit tabel 1 berekend werden door in de beurs te stappen op de eerste handelsdag na de maand waarin de S&P 500 25% gezakt was. In tabel 2 zien we elke berenmarkt van 1980 tot 2020. Het betreft elke periode waarin de S&P 500 meer dan 20% gezakt was.

Opnieuw vestigen we de aandacht op de laatste twee kolommen uit deze tabel. Wanneer we 1 en 2 jaar later terugkijken op een instap na een berenmarkt, zien we statistieken die in het voordeel zijn van de ‘moedige’ belegger. Gemiddeld stond de S&P 500 zo’n 30% hoger (of meer) na 1 en 2 jaar. Maar wat misschien nog meer van belang is, is de kans op een positief rendement. Globaal genomen is er meer dan 85% kans op hogere koersen na een berenmarkt in de Verenigde Staten!

Tabel 2 : ‘returns S&P 500’ na een berenmarkt

‘returns S&P 500’ na een berenmarkt
Bron : Carson Investment Research

Conclusie

De hierboven aangehaalde statistieken spreken voor zich: beleggers die hun spaargeld aan het werk zetten na een beurscorrectie van 25% of meer werden daarvoor in het verleden al beloond. En was het niet Warren Buffett die zei ‘te kopen when blood is in the streets’? Uiteraard zijn in het verleden behaalde resultaten geen 100 % betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties, maar het volgende statement is dat, volgens ons, wel 100% juist: paniek en angst zijn zeer slechte raadgevers zijn wanneer het op beleggen aankomt!

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren