8 vragen en antwoorden over holdings

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

1. Wat zijn holdings?

Een holding is een moeder- of paraplubedrijf dat aandelen van andere bedrijven bezit. Doorgaans produceert een holding niets: het verkoopt geen producten of diensten, of voert geen andere bedrijfsactiviteiten uit. Een holding houdt meestal alleen toezicht op de managementbeslissingen (of stuurt die in een bepaalde richting), zonder actief deel te nemen aan de dagelijkse activiteiten van de dochterondernemingen. De grootste en wellicht bekendste beursgenoteerde holding ter wereld is Berkshire Hathaway. Deze holding van Warren Buffet overkapt ruim 60 bedrijven waarvan het deels of volledig eigenaar is. Ook op de Brusselse beurs vindt u verschillende holdings, zoals Sofina, Brederode en Ackermans & van Haaren. Een holding hoeft niet noodzakelijk alleen een minderheids- of meerderheidsparticipatie in andere bedrijven te hebben; hij kan ook investeren in vastgoed, patenten beheren, enzovoort.

2. Wat zijn de voordelen van beleggen in holdings?

Holdings zijn interessant als diversificatie. Door in een holding te beleggen, belegt u indirect in verschillende bedrijven. Dat kunnen er een paar zijn, maar veel holdings overkoepelen tientallen bedrijven, of zelfs honderden. Een uitzondering op de regel zijn monoholdings, die slechts in één bedrijf een participatie hebben. Die diversificatie brengt verschillende voordelen. Eerst en vooral is het een eenvoudige manier om risico’s te spreiden: als een of een paar dochterbedrijven het moeilijk hebben, kunnen de andere compenseren voor het verlies. Ten tweede kunnen holdings ook investeren in bedrijven die niet op de beurs noteren. Op die manier krijgt u dus toegang tot bedrijven waar u in uw eentje als particulier nooit in zou kunnen beleggen. Door te beleggen in holdings profiteert u ook mee van de expertise en het netwerk van ervaren beleggers. Zij hebben vaak jarenlange ervaring in het identificeren van kansrijke bedrijven en markten, wat kan leiden tot betere investeringsbeslissingen en potentieel hogere rendementen. Belegt u in een beursgenoteerde holding, dan is uw belegging ook meer liquide dan een directe investering in private bedrijven. Anders gezegd: u kan een beursgenoteerde holding met een druk op de knop verkopen, terwijl dat bij een directe investering andere koek is.

3. Wat zijn de nadelen van beleggen in holdings?

Het kan een uitdaging zijn om een goed inzicht te krijgen in de precieze activiteiten en financiële gezondheid van de onderliggende bedrijven, in het bijzonder als het om niet-beursgenoteerde ondernemingen gaat. Holdings publiceren vaak geconsolideerde cijfers, wat het moeilijk maakt om de prestaties van individuele bedrijven te beoordelen. U moet energie steken in het waarderen van alle participaties in de holding om de korting of premie uit te rekenen (zie ook vraag 4).

Als belegger in een holding heeft u geen directe invloed op de bedrijfsvoering van de dochterondernemingen. Uw stemrecht en invloed zijn beperkter in vergelijking met directe aandeelhouders (voor een individuele particuliere belegger is die invloed echter verwaarloosbaar).

4. Waarom noteren holdings soms met een korting?

Een korting betekent dat de marktwaarde van een holding lager is dan de som van de delen van haar investeringen. Dat is op het eerste gezicht bizar, maar er zijn wel enkele goede verklaringen voor. Een reden is het liquiditeitsrisico. Een holding kan niet zomaar in een vingerknip een onderneming verkopen als het slecht gaat. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als ze een meerderheidsbelang aanhoudt en de aandelen dus best niet zomaar in één veeg de deur uit borstelt. Of omdat ze aandelen bezit van een bedrijf dat niet op de beurs is genoteerd waardoor het minder evident is om kopers te vinden.

Een andere reden voor een korting is het visibiliteitsrisico. Een holding is immers niet verplicht om alle cijfers van zijn dochterbedrijven vrij te geven. Als belegger weet u dus niet altijd van naaldje tot draadje waarin u exact belegt. Ook daarom kan er een korting zijn. In tijden van (verwacht) economisch onheil of als het sentiment op de beurzen tegenzit, kan u holdings vaak met de hoogste korting kopen. Holdings kunnen echter ook met een premie noteren. Dat betekent dat de marktwaarde van de holding hoger is dan de som van de delen van haar investeringen. Vooral voor holdings die er jaar na jaar in slagen om de markt te kloppen, zijn beleggers bereid om meer te betalen.

5. Zijn familiale holdings interessanter dan niet-familiale holdings?

Sommige holdings worden beheerd door families, vaak generatie op generatie. Omdat er geïnvesteerd wordt met het familiefortuin, staat er ook persoonlijk meer op het spel. Een holding die gerund wordt door een handvol ‘anonieme’ managers die niet met hun eigen geld werken: dat is toch iets anders. Met familiaal geld wordt immers niet 'gespeeld' en familiale holdings maken liever niet te veel schulden. Deze iets meer voorzichtige aanpak kan ze misschien minder succesvol maken in tijden van hoogconjunctuur, maar vergroot hun kansen om te overleven in tijden van crisis en op termijn een gezond rendement te behalen. Familiale holdings zijn over het algemeen vaak een stuk geduldiger. Ze nemen vaker de tijd uit om hun investeringen te laten rijpen, wat op lange termijn tot hogere rendementen kan leiden.

6. Hoe zit het met de lopende kosten bij een holding?

Als u een beleggingsfonds koopt, dat betaalt u voor de diensten van de beheerder. Maar daarnaast zit er ook een heel team aan analisten achter de knoppen en die willen allemaal hun boterham verdienen. Voor dat actief beheer betaalt u - afhankelijk van fonds tot fonds - makkelijk zo’n 0,5 tot 2% beheerskosten per jaar, bovenop de eventuele instapkosten.

Belegt u in een tracker - een andere manier om te diversifiëren - dan zijn de lopende kosten veel lager: doorgaans van zo’n 0,05% voor heel populaire trackers tot 0,50% voor thematische of meer gespecialiseerde trackers. Holdings zitten daar veelal tussenin. U moet rekenen op een lopende kost van ongeveer 0,50%, al hangt dat natuurlijk sterk af van holding tot holding.

7. Wat met het rendement?

In tegenstelling tot beleggingsfondsen die er zelden in slagen om jaar na jaar de markt te kloppen, kunnen holdings op langere termijn wel betere troefkaarten voorleggen. Wie in januari de krant openslaat, ziet nagenoeg elk jaar hetzelfde verhaal: holdings kloppen historisch gezien vlot de beurs. Veel Belgische holdings hoeven daarbij niet onder te doen. De meesten presteerden in het verleden significant beter dan de Brusselse index BEL20, al zorgden ze in 2023 wel voor een valse noot. Door te beleggen in een holding kan u grofweg op drie manieren rendement genereren. Ten eerste kan u mogelijks profiteren van stijgingen van de nettoactiefwaarde via de realisatie van meerwaarden, zoals bij beursintroducties van dochterbedrijven. Ten tweede kan u gewoon meesurfen op het marktsentiment en de algemene economische ontwikkelingen waarop de beurs vaak voorloopt. En ten derde is er dikwijls een dividendrendement, vooral interessant bij holdings met grote beursgenoteerde participaties.8. Hoe een holding kiezen?Rendementen uit het verleden zijn in principe geen garantie voor de toekomst, maar … bij holdings kunnen historische prestaties wel degelijk een indicator zijn om rekening mee te houden. Holdings die al jarenlang beter doen dan de markt en die consistent waarde creëren voor hun aandeelhouders, zijn wellicht een betere koop dan holdings die al jaren achterlopen. Kijk uiteraard wat er onder de motorkap zit. Sommige holdings zijn weinig gediversifieerd of hebben een sterke blootstelling aan een bepaalde regio of sector. Sommige holdings zijn vooral belegd in private equity, terwijl andere vooral beursgenoteerde bedrijven in portefeuille hebben. Op de website van de holdings vindt u doorgaans heel eenvoudig de belangrijkste participaties. Zou u het merendeel van deze bedrijven zelf nooit kopen, dan past u best.

Let ook op de schuldgraad: hoe minder schulden een holding heeft, hoe beter. Op die manier staat de holding niet met het mes op de keel als het minder gaat, en moet ze niet gedwongen verkopen.

Ook beleggen in holdings?

- Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be - Klik bovenaan op Geavanceerd, naast zoek op instrument naam, symbool of ISIN - Vink de gewenste activaklasse (trackers, fondsen, aandelen, …) aan - Zoek op de naam van de holding

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren