Hoeveel pensioen krijgt u later?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Sinds enkele jaren kunt u op Mypension.be uw pensioendossier raadplegen. Hierin vindt u niet alleen informatie en simulaties over uw wettelijk pensioen, maar ook voor uw aanvullend pensioen (bijvoorbeeld via uw werkgever of met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - VAPZ).

Inloggen doet u op Mypension.be. Daar moet u zich identificeren om toegang te krijgen tot uw persoonlijk dossier, bijvoorbeeld via een eID-kaartlezer of itsme. Op deze vragen vindt u het antwoord in uw dossier:

  • Op welke datum kan ik met wettelijk pensioen?
  • Hoeveel pensioen zal ik krijgen van de overheid (netto en bruto)?> Let wel: deze bedragen kunnen in de loop van de tijd geïndexeerd worden en houden geen rekening met toekomstige veranderingen in uw loopbaan.
  • Hoeveel pensioen zal ik krijgen als ik vroeger of later met pensioen ga?> U kunt zelf het aantal jaren instellen en zo de impact zien.
  • Hoeveel reserve heb ik opgebouwd met mijn aanvullend pensioen?> Let wel: dit zijn brutobedragen. Hiervan zullen nog sociale bijdragen en belastingen afgetrokken worden.
  • Hoeveel ontvangen mijn begunstigden als ik zou overlijden?> Vaak voorziet een aanvullend pensioenplan ook in een overlijdensdekking. Uw begunstigden (bijv. uw partner of kinderen) krijgen dan een bedrag uitbetaald als u overlijdt vóór uw pensioen.
  • Hoeveel kost het om studiejaren af te kopen en hoeveel extra pensioen levert dit op?

Vier op een rij

Het pensioenstelsel in België steunt op de zogenaamde 4 pijlers. Dat wil zeggen dat er 4 manieren zijn om een pensioen op te bouwen.

Eerste pijler: dit is het pensioen dat u van de overheid ontvangt. Ook wel het wettelijk pensioen genoemd. De hoogte van het maandelijkse bedrag hangt onder meer af van:

  •     uw statuut (ambtenaar, zelfstandige, werknemer), al of niet gemengd
  •     uw gezinssituatie
  •     het aantal jaren dat u werkte
  •     het inkomen dat u verwierf

Tweede pijler: dit is het aanvullend pensioen via uw werkgever (de zogenaamde groepsverzekering), of die u zelf afsluit als zelfstandige (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). In sommige gevallen kunnen ook bepaalde ambtenaren van een groepsverzekering genieten.

Derde pijler: dit bevat alle formules waarmee u zelf fiscaal voordelig kan pensioensparen. Er geldt wel een maximumbedrag dat u kan sparen.

Vierde pijler: dit zijn alle inspanningen die u zelf doet om een appel voor de dorst aan te leggen. Voor deze inspanningen krijgt u geen rechtstreekse belastingvoordelen. Sparen, beleggen (in financiële instrumenten) en investeringen in vastgoed behoren tot de vierde pijler.

Belangrijk: op Mypension.be vindt u enkel uw gegevens over de eerste en tweede pijler.

Zal ik later toekomen?

Voor heel wat Belgen is het pensioen een kopzorg. Zeker jongere generaties hebben erg lage verwachtingen over de toekomst van hun pensioen. Volgens een enquête van werkgeversfederatie VBO denkt de helft van jongeren niet dat ze later nog een wettelijk pensioen zullen krijgen.

Als u straks even uw berekening doet op Mypension.be, zal u hoogstwaarschijnlijk ook geen vreugdedans maken. Uw wettelijk pensioen zal fors lager liggen dan uw laatste inkomen. Louter met uw wettelijk pensioen zal u niet hetzelfde niveau van comfort kunnen aanhouden.

Bovendien wordt de pensioenfactuur steeds duurder. Door demografische veranderingen komen er steeds meer gepensioneerden bij die een steeds hogere levensverwachting hebben. Tegelijk daalt het aantal actieve Belgen in verhouding: er zijn steeds minder werkende Belgen die steeds meer gepensioneerde Belgen moeten ‘onderhouden’.

Wat is dan een mogelijke oplossing?

Aan uw pensioen bouwen via de tweede pijler en derde pijler is mooi meegenomen. Maar zelfs met die opgebouwde spaarpotjes is de kans groot dat die niet zullen volstaan om volop van uw pensioen te kunnen genieten.

Daarom is het een goed idee om ook zelf aan uw pensioen te werken. Dat kan bijvoorbeeld door te sparen. Alleen: het rendement op spaarboekjes is zo extreem laag dat uw spaargeld aan koopkracht verliest. De prijzen in de winkels stijgen elk jaar, maar het rendement op uw spaargeld stijgt niet even hard. Gevolg? U krijgt letterlijk steeds minder waar voor uw geld.

Beleggen kan een hoger potentieel rendement opbrengen. Hoe meer risico’s u daarbij neemt, hoe hoger het potentieel rendement. Om de risico’s die eigen zijn aan beleggen te spreiden, bestaat er gelukkig een eenvoudige oplossing: periodiek beleggen in fondsen, zoals via KEYPLAN.

Dit werkt zo. Elke maand of kwartaal stopt u een bedrag in een of meer beleggingsfondsen. Die zijn telkens opgebouwd uit tientallen tot honderden verschillende aandelen en/of obligaties om de risico’s te spreiden. Elk fonds wordt beheerd door een team van beleggingsexperts. Afhankelijk van uw risico-appetijt, financiële doelen en interesses kiest u de fondsen die het best bij u passen. Door periodiek te beleggen - en dus niet al uw geld in één keer - voorkomt u bovendien dat u op een ‘verkeerd moment’ instapt, dus als de beurzen hoog staan.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren