Een recessie…en toch stijgen de beurzen?!

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Sinds midden oktober zien we een opleving van de belangrijkste beurzen. Nochtans zien we tegelijkertijd dat de wereldeconomie in een recessie verzeild is geraakt. Waarom gaan beleggers juist dan koopjes doen op de beurs? En waarom vooral in risicovollere activa zoals aandelen?

Na eerdere koersverliezen van 20% en meer zijn belangrijke Westerse beurzen zoals de Amerikaanse Dow Jones Industrials index of de STOXX Europe 600 index sinds een tijdje aan een herstel begonnen. Wat zien we? De risico-appetijt lijkt terug te keren onder aandelenbeleggers. Die willen opnieuw meer aandelen in portefeuille en dat doen ze vooral omdat ze verwachten dat de winsten van de beursgenoteerde bedrijven de hoogte zullen ingaan. Op die manier kunnen ze uitkijken naar een hoger dividend. Wie deze stijgende aandelenkoersen ziet als een indicator van een sterke expansie van de wereldeconomie, slaat de bal, jammer genoeg, helemaal mis. Want op dit ogenblik wijst het overgrote deel van de gepubliceerde macro-economische indicatoren op een (nakende) recessie voor de Europese en Amerikaanse economie. Maar waarom dan nu kopen? Beleggers lijken vooruit te kijken naar 2023 en gaan ervan uit dat het recessienieuws al in de koersen zit. In de tegenvallende economische indicatoren zitten er namelijk ook een aantal lichtpuntjes die beleggers aangrijpen om nu op de koopknop te duwen.

Laten we eerst even stilstaan bij de evolutie van het wereldwijde producentenvertrouwen in de industriële sector. Met zijn maandelijkse publicatie is dit één van de allerbelangrijkste indicatoren. En wat zien we? In oktober van dit jaar is die onder de belangrijke kaap van 50 punten gezakt (49,4 eind oktober 2022). Onder de 50 punten wijst die op een recessie of een krimp in de wereldwijde economische groei. Boven de 50 punten geeft ie economische groei aan.

Het mag duidelijk zijn uit grafiek 1: de economische activiteit is al een tijdje aan het vertragen. En recent is ze uitgemond in de recessiezone (= onder 50 punten). Wanneer beleggers enkel deze grafiek voor ogen houden, zouden aandelen het laatste zijn waaraan ze zouden denken. Maar laat het duidelijk zijn, velen redeneren dat de nakende recessie al is ingeprijsd sinds de start van het jaar. Vele cyclische aandelen daalden met 20%, 30% of meer. Nu die recessie bevestigd wordt, kijken beleggers dus al naar de toekomst. Want dat is nu net wat beleggers doen: anticiperen en steeds 3 tot 6 maanden vooruitkijken.

Grafiek 1: evolutie van het wereldwijde producentenvertrouwen in de industrie

Recession paradox
Bron: S&P Global, JPMorgan

De vooruitblik van de belegger

Velen zien een signaal dat het ergste waarschijnlijk al achter de rug is. Dat vindt u terug in grafiek 2. Die toont duidelijk aan dat de prijsdruk of inflatie aan het afnemen is. De forse stijging van inflatie was namelijk hét thema in de eerste maanden van dit jaar, met langetermijnrentes in Europa en de VSA onder opwaartse druk en een afkoeling van de beurzen als gevolg. Toch zien we op de grondstoffenmarkt sinds de zomermaanden een neerwaartse prijscorrectie.

En dat leidt tot optimisme. Want, als bedrijven minder voor hun grondstoffen moeten betalen (= input prices in grafiek 2), zullen ze minder geneigd zijn om hun verkoopprijzen (= output prices in grafiek 2) te verhogen. Daarom verwachten we dat de inflatie waarschijnlijk al haar piek heeft bereikt en dat ze de komende maanden zal afkoelen. Waardoor de Westerse centrale banken waarschijnlijk niet meer zo geneigd zullen zijn om de kortetermijnrentes fors te verhogen. Die hoop op extra zuurstof voor de economie in 2023 is net waarom beleggers zorgen voor heroplevende beurzen.

Grafiek 2 : evolutie van de aan- en verkoopprijzen in de industiële sector

recession paradox graph 2
Bron : S&P Global, JPMorgan

Conclusie

Er heerst een paradox op de beursvloer. Terwijl de wereldeconomie naar een recessie afglijdt, zien we toch dat de beurzen opveren. De reden hiervoor is dat aandelenbeleggers 3 tot 6 maanden proberen vooruit te kijken. En net dat is wat we momenteel meemaken. De recessievrees zat al in de koersen van bij de start van het jaar verrekend en nu? Nu rekenen beleggers op een herstel in 2023, geruggensteund door een afkoelende inflatie en de verwachting van minder agressieve centrale banken. De toekomst zal het ons leren of ze het bij het rechte eind hadden.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren