2022: 840 000EUR aan bonus (en een hogere rente op uw spaarrekening)

RV

Roel Vermeire

Content & PR manager Keytrade Bank

Alle begrip dat u onze 5 cent per verrichting als een mooie, symbolische beloning catalogeert. Symbolisch … want rijk zal u er niet snel van worden. En mooi, omdat die 5 cent in schril contrast staat met wat sommige van onze grote concullega’s als kosten aanrekenen. Tja, bankkosten jaarlijks de hoogte injagen is nu eenmaal niet onze stijl.

Integendeel, wij zijn veel liever een beetje tegendraads. Opgelet, voor ons is dat symbolisch belonen met 5 cent ook geen klein bier, hoor. Met meer dan 16 800 000 verrichtingen van onze klanten is en blijft dat veel geld. Want in totaal spreken we toch over meer dan 840 000EUR . Puur cijfermatig zou een ietwat overijverige boekhouder die kost slash post misschien al eens willen schrappen. Maar gelukkig kennen ze bij ons op de boekhouding wel de intrinsieke waarde van 5 cent en denken ze daar helemaal niet aan.

Terwijl in 2022 zowat alles duurder werd in uw winkelkar, maakten wij de toegang tot onze enorme fondsensupermarkt gratis met het schrappen van de instapkost. Terwijl energierekeningen vorig jaar exponentieel stegen, deden wij hetzelfde en tegelijkertijd ook weer niet. Toegegeven, ook wij hadden op het einde van vorig jaar een stijgende rekening voor u in petto. Al bleek dat dan al gauw om een aardige rentestijging op onze spaarrekeningen te gaan. Dat die laatste voor een paniekreactie bij verschillende van onze concullega’s zorgde, is u allicht ook niet ontgaan.

Hopelijk voor ons weet u deze symbolische beloning van 5 cent ook in de toekomst naar waarde te schatten. Wij van onze kant zijn al zeker niet van plan om onze gulle natuur te onderdrukken. Heel eerlijk en transparant: wij willen gewoon graag de eerlijke en transparante keuze van de kritische consument blijven.

Wilt u uw trouw ook in 2023 beloond zien? Blijf dan zeker bij ons. Want, wees gerust, ook dit jaar maakt geld gelukkig bij Keytrade Bank.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren