Coronablog by Geert Van Herck: Marktbeschouwingen

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Zopas publiceerde de Amerikaanse zakenbank JP Morgan zijn trimestriële Guide To The Markets. Deze studies zijn vrij beschikbaar (google ze maar even) en bevatten een schat aan informatie over de wereldwijde economische trends. Uit al deze informatie pikten we drie grafieken uit die voor beleggers zeer interessant zijn.

1. Toekomstige returns voor Amerikaanse aandelen zijn eerder laag.

Grafiek 1 toont de relatie tussen de huidige waardering van Amerikaanse aandelen en hun te verwachten return op 10 jaar. Vele studies hebben uitgewezen dat de waardering die u vandaag betaalt voor aandelen (denk hierbij aan populaire waarderingsratio's als de koers/winst- of koers/boekwaardeverhouding) een grote impact heeft op de returns op lange termijn (5 tot 10 jaar). De grafiek toont op de X-as de waardering op basis van de koers/winstverhouding (volgens de verwachte winst per aandeel voor de volgende 12 maanden) en de gemiddelde jaarlijkse return van Amerikaanse aandelen. De grafiek is duidelijk: hoe goedkoper (duurder), hoe hoger (lager) de gemiddelde return van een belegging in Amerikaanse aandelen.

Op basis van de huidige waardering (ongeveer 22 keer de verwachte winst voor 2021) wordt er voor de volgende 10 jaar een gemiddeld rendement van zo’n 0% - 5% verwacht. Duidelijk lager dan wat de Amerikaanse markt de afgelopen jaren deed (meer dan 8%). Het is een belangrijke waarschuwing voor wie de komende jaren internationaal wil beleggen: wie rendement met aandelen wil halen, zal andere regio’s dan de Verengigde Staten een bevoorrechte plaats in de portefeuille moeten geven!

Grafiek 1 : relatie waarderingen vs toekomstige returns VSA

Relationship between valuations and future US returns

Source: : JPMorgen Guide To The Markets

2. Gaan de beurzen uit de groeilanden een herstelbeweging inzetten?

Hierboven spraken we over de povere vooruitzichten voor Amerikaanse aandelen. Waar kan een belegger dan wel op zoek gaan naar rendement. Eén plaats zijn alvast de beurzen van groeilanden zoals China, Brazilië en India. Hier is de waardering eerder laag, maar op economisch vlak zijn deze landen aan een inhaalbeweging bezig.

In grafiek 2 zien we hoe de grijze curve de afgelopen maanden sterk is gestegen. Deze curve meet het verschil in economische groei tussen de groeilanden en de westerse industrielanden. Dit groeiverschil vertoont een hoge correlatie met de beursprestaties van de groeilanden versus de westerse beurzen. De grafiek illustreert dat als de groeilanden op economisch vlak sterker (zwakker) presteren hun beurzen het beter (slechter) doen dan de westerse beurzen.

De afgelopen jaren waren duidelijk in het voordeel van het Westen maar een kantelmoment lijkt nu op te treden. Het groeivoordeel voor o.a. de Chinese economie zou wel eens de voorbode van een herstel van de beurzen uit die groeilanden kunnen zijn. Immers, de groene curve (die de relatieve beursprestaties van beide regio’s meet) is nog niet opgeveerd. Aandachtige beleggers kunnen de komende maanden misschien hun posities in de groeimarkten opvoeren.

Grafiek 2 : groeilanden vs ontwikkelde markten

Emerging markets vs. developed markets

Bron : JPMorgan Guide To The Markets

3. Een comeback voor de waardeaandelen ?

Het hoeft geen betoog dat het afgelopen decennium dat van de technologie-aandelen was. Deze sector wordt traditioneel tot de groeiaandelen gerekend. Waarom? Omdat in deze sector sterk op groei wordt ingezet en de jaarlijkse winst geherinvesteerd wordt in onderzoek & ontwikkeling om nog krachtigere en betere hard- en software te ontwikkelen. Daarnaast zijn er de waardeaandelen die vooral gekenmerkt worden door een aantrekkelijke waardering en betrouwbare dividendbetalingen. In deze laatste categorie vinden we vooral de financiële aandelen terug (banken en verzekeraars). Het verbaast niemand dat de bankaandelen na de financiële crisis van 2008 sterk afgestraft werden.

Misschien te sterk? In grafiek 3 zien we de relatieve prestaties van waarde- t.o.v. groeiaandelen. De outperformance van groeiaandelen spreekt boekdelen. Nog nooit in de geschiedenis was het verschil zo extreem! Het doet de vraag rijzen hoe lang dit nog kan duren. Zijn de verwachtingen voor de technologiebedrijven niet te optimistisch? Is het pessimisme voor de bankaandelen niet aan het doorslaan? Ook de oliebedrijven behoren tot de waardeaandelen en ook hier kunnen we ons afvragen of al het slechte nieuws al niet in de koersen verrekend is? Beleggers die tegen de stroom willen invaren, kunnen alvast kleine posities in de sterk getroffen bank- en olieaandelen opbouwen om van een fundamentele ommekeer te profiteren.

Grafiek 3 : waarde- vs groeiaandelen

Value versus growth stocks

Bron : JPMorgan Guide To The Markets

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren