Nigeria: een nieuwe hotspot voor avontuurlijke beleggers?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Of het nu om AI, hernieuwbare energie of India gaat: avontuurlijke beleggers gaan vaak op jacht naar vers groeipotentieel. In de hoop een ticket voor de toekomst te grijpen, focussen ze niet alleen op de trends van vandaag en morgen, maar ook op de economische en maatschappelijke verschuivingen die de wereld overmorgen zullen vormgeven. Nigeria is zo’n markt die stilaan op de radar van deze beleggers verschijnt.

Enorm demografisch dividend

Het Afrikaanse land is wellicht de grootste markt waar beleggers het minst van afweten. Op papier lijkt Nigeria nochtans een goede uitgangspositie te hebben om een economisch groeiwonder te worden. Met een bbp van 477 miljard USD is Nigeria nu al de grootste economie van Afrika, en laat het zijn ooit gehypete navolger Zuid-Afrika een straatlengte achter in de economische rankings. Het land is ook de grootste olie-exporteur van het continent. De sterkste troef is wellicht zijn enorm demografisch potentieel. Met 229 miljoen inwoners is Nigeria het drukst bevolkte land van Afrika. Grofweg de helft van de bevolking - 113 miljoen mensen - is 17 jaar of jonger. Volgens projecties zou Nigeria rond 2050 uitgroeien tot het op twee na meest bevolkte land ter wereld.

Ups en downs

Welke belegger watertandt er niet bij het potentieel van zo’n immense markt? Alleen: ondanks haar demografisch dividend en enorm economisch potentieel is beleggen in Nigeria niet voor hartlijders. Zo was het land van 2001 tot 2014 een van de snelst groeiende economieën ter wereld, maar tijdens de ambtstermijn van de vorige president groeide het bbp gemiddeld met slechts 1,4%. In diezelfde periode zag de gemiddelde Nigeriaan zijn jaarinkomen met bijna een derde slinken. Een economisch wanbeleid en een complex valutasysteem lagen hier mee aan de basis. Nigeria kampte erg lang met een overgewaardeerde munt wat de buitenlandse investeringen afremde; directe buitenlandse investeringen onder de vorige president verschrompelden met 60%. Anders gezegd: het kan even snel vooruit als achteruit gaan.

Drastische hervormingen vallen in de smaak bij beleggers

In mei 2023 werd er een nieuwe president verkozen - sinds 1999 wordt Nigeria beschouwd als een democratie. Die maakte meteen een einde aan de jarenlange brandstofsubsidies (die de staatskas alleen al in 2022 10 miljard USD kostten), verwees het ingewikkelde valutasysteem naar de prullenmand en zette de gouverneur van de centrale bank aan de deur, die mee verantwoordelijk werd geacht voor het economische verval. Tegelijk werden maatregelen genomen om ondernemerschap te stimuleren en het makkelijker te maken om zaken te doen in Nigeria. Drastische en ongeziene ingrepen die beleggers wisten te smaken: de Nigerian Stock Exchange schoot in de zes maanden na de verkiezingsuitslag bijna 40 procent hoger. Beleggers hopen dat de nieuw verkozen president het land op de sporen kan krijgen.

Pittige uitdagingen voor de boeg

Vooralsnog lijkt de weg hobbelig te worden: het einde van de brandstofsubsidies en de valuta-ingrepen zetten een ongeziene stijging van de inflatie in gang. Brandstofprijzen verdrievoudigden (in een land dat nota bene in de top 20 staat van olie-exporteurs) en de lokale munt devalueerde hard tegenover de USD. Maar als de huidige regering erin slaagt om door deze storm te navigeren en het schadelijke beleid van de afgelopen jaren op termijn om te buigen, zou de groei in Nigeria sterk kunnen aantrekken. En daar lijken beleggers vooralsnog op in te zetten. Op lange termijn zal de uitdaging voor de nieuwe regering er ook in bestaan om een degelijk onderwijsbeleid uit te stippelen om Nigeria's potentieel aan menselijk kapitaal - wellicht haar grootste troef - te ontsluiten. Omdat Engels de officiële landstaal is, heeft Nigeria ook het potentieel om een nieuwe internationale hub te worden voor de outsourcing van diensten.

Welke sectoren kunnen als eerste profiteren?

Wie door de rapporten en vooruitzichten van vermogensbeheerders en beleggingsspecialisten bladert, leert vooral dat telecom en niet-essentiële consumentengoederen een aantrekkelijk potentieel bieden voor avontuurlijke beleggers. Zo’n 90% van de bevolking heeft een mobiele telefoon of smartphone, maar de infrastructuur en het dataverbruik hinken nog achterop. Daar zit dus nog flink wat potentieel. Door wijzigingen in de regelgeving kunnen telecomoperatoren bovendien banklicenties krijgen, wat opportuniteiten biedt voor mobiel bankieren (55% van de Nigerianen heeft nog geen bankrekening). Als de financiële inclusie toeneemt zoals dat onder meer al in Kenia, Senegal en Ghana gebeurde, dan opent dat de deur tot meer financiële diensten (kredieten, verzekeringen, …), een daling van de corruptie en economische groei en ontwikkeling. Ook de banksector kan hiervan profiteren.

Parallel zullen er waarschijnlijk ook meer opportuniteiten ontstaan in een aantal consumentensegmenten. Naarmate het bbp per inwoner zou stijgen, komt er niet alleen inkomen vrij om in basisbehoeften te voorzien, maar ook voor meer niet-essentiële consumptiegoederen, waaronder verpakte voedingsmiddelen en dranken, huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten, huishoudapparaten, enzovoort.

Hoe beleggen in Nigeria?

Wie als particuliere belegger een positie wil opbouwen in Nigeriaanse aandelen, wacht een ingewikkelde klus. Bij Belgische brokers en banken heeft u immers geen rechtstreekse toegang tot de Nigerian Stock Exchange. De enige manier om blootstelling te krijgen, is door te beleggen in een tracker of actief beheerd fonds. Maar ook hier loopt u tegen beperkingen aan. De meeste regionale trackers en fondsen bieden immers een divers mandje aan Afrikaanse aandelen aan, of een mandje met andere zogenaamde frontier markets. Zuiver inspelen op de Nigeriaanse markt is als Belgische particulier dus een pittige uitdaging. Aan de andere kant: voor wie blootstelling wil en tegelijk de risico’s wil spreiden en de volatiliteit wil proberen in te tomen, kan een regionaal fonds of tracker een aantrekkelijk compromis bieden. Heel wat beheerders trokken de afgelopen tijd bovendien hun blootstelling aan Nigeria op. Op die manier kan u mogelijks een graantje meepikken, al moet u wel over een koel hoofd beschikken.

Beleggen in frontier markets?

- Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be - Klik op zoeken en daarna op geavanceerd. In het zoekscherm kunt u zoeken op naam, symbool of ISIN - Vink de gewenste activaklasse (trackers of fondsen) aan - Zoek op de term Africa of Frontier

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren