Hoe kiest een belegger de juiste aandelen?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Een aandeel koopt u best niet omdat het bedrijf een leuke naam heeft, of omdat uw buurman er wild van is. Als je een aandeel wil kopen, onderzoekt u eerst of het wel koopwaardig is.

Aan analyses is er geen gebrek voor wie wil beleggen. Een zoekopdracht naar stock analysis op Google levert al meer dan 1,4 miljard resultaten op.

De analysemethodes kunt u grofweg in 4 groepen onderverdelen: fundamentele, technische en kwantitatieve analyse, en tot slot analyse op basis van (markt)sentiment. Bij de meeste van die methodes kunt u kiezen tussen een bottom-up of een sector/top-down benadering.

Er bestaat niet zoiets als een ‘goede’ of ‘slechte’ analysemethode. Elke analyse heeft zijn voordelen en nadelen. Sommige methodes overlappen elkaar, terwijl andere haaks op elkaar staan. Niets weerhoudt u er dan ook van om technieken te combineren.

Goed om weten: heel wat data om doordachte keuzes te maken vindt u op onze transactiesite. Log in, zoek op het aandeel, en kies vervolgens de tab profiel, technische analyse of global analyzer.

De basics in een notendop:

Bottom-up benadering

Bij een bottom-up analyse beoordeelt u het potentieel van een aandeel aan de hand van zijn sterktes en zwaktes. Dat kan door onder meer te kijken naar de winstmarges, de bekwaamheid van het management en de huidige waardering van het aandeel tegenover andere aandelen. Of door gebruik te maken van technische indicatoren.

Deze analysemethode houdt strikt genomen geen rekening met markt- of economische cyclussen. Of het nu slecht of goed gaat met de beurs of de economie: dat is niet relevant. In plaats daarvan kijkt u bij een zuivere bottom-up aanpak naar de beste bedrijven en aandelen, ongeacht de staat van de economie en de markt.

Sector-, trend en top-down benadering

Bij een sectoranalyse en trendanalyse houdt u een specifieke sector of trend tegen het licht, bijvoorbeeld de mijnbouwsector of de vergrijzingstrend. Daarbinnen zoekt u de aandelen die het best kunnen presteren tegenover hun sectorgenoten. Deze methode wordt typisch gebruikt door beleggers die gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector of megatrend, of die een sectorrotatie- of top-down aanpak hanteren.

Een zuivere top-down aanpak of trechtermethode, houdt in dat u eerst een inschatting maakt van het economisch klimaat. Daarbij analyseert u werkloosheidscijfers, groei, rentetarieven, inflatie en andere indicatoren. Vervolgens gaat u op zoek naar de sectoren die het best kunnen presteren in dit economisch klimaat of deze trend. Uit die sectoren pikt u dan de winnende aandelen.

Beleggers die gebruik maken van sectorrotatie kopen en verkopen hun aandelen afhankelijk van trends die de winstgevendheid van sectoren beïnvloeden. Stel dat u denkt dat de financiële en de autosector het door de economische ontwikkelingen beter zullen doen dan de technologie- en farmasector. Dan verkoopt u uw aandelen in technologie en farma, en koopt u de aandelen die het best kunnen presteren binnen de financiële en automotive sector.

4 manieren om aandelen te analyseren

1. Fundamentele analyse

Met fundamentele analyse bepaalt u of de toekomstige waarde van een bedrijf correct wordt weerspiegeld in de actuele prijs van het aandeel.

Fundamentele analyse probeert de waarde van een aandeel in te schatten op basis van een reeks factoren. Die kunnen financieel zijn, zoals de winst per aandeel, het dividendrendement en de koers-winstverhouding. Daarnaast kunnen ook materiële (grond, apparatuur of gebouwen die een bedrijf bezit) en niet-materiële (handelsmerken, octrooien of intellectuele eigendom) in rekening genomen worden.

Fundamentele analyse is vaak gebaseerd op financiële verslagen, historische bedrijfsgegevens, conference calls met beleggers, persberichten, analistenrapporten, enzovoort.

Na de analyse van al dat cijfermateriaal oordeelt u of de markt de toekomstvooruitzichten voor het bedrijf heeft onderschat of overschat. Hoe sterker een aandeel is onderschat, hoe aantrekkelijker de opportuniteit om het aandeel te kopen.

Voor een fundamentele analyse kan u zowel vertrekken vanuit een bottom-up als een top-down strategie, waarbij u al of niet rekening houdt met macro-economische indicatoren (groei, inflatie, rente, …).

Heel wat data om een fundamentele analyse te maken vindt u via onze transactiesite. Zoek op een aandeel, en kies vervolgens de tab profiel.

2. Technische analyse

Bij technische analyse beoordeelt u een aandeel aan de hand van datapunten over de marktactiviteit (vooral aandelenkoersen en handelsvolumes) om patronen in kaart te brengen.

Terwijl fundamentele analyse probeert de intrinsieke waarde van een aandeel te bepalen, is technische analyse bedoeld om inzicht te geven in het toekomstige koersverloop van een aandeel. Met technische analyse probeert u te anticiperen op alle mogelijk scenario's door patronen te bekijken op basis van prestaties uit het (recente) verleden.

Technische analyse maakt gebruik van gegevens over korte periodes om het koersverloop te voorspellen, terwijl fundamentele analyse zich baseert op informatie die vaak jaren omspant. Daarom gebruiken beleggers technische analyse voornamelijk voor kortetermijnhandel, dus om aandelen te kopen en snel te verkopen.

Tools om een technische analyse te maken vindt u op onze transactiesite. Log in op keytradebank.be, zoek op het aandeel, en kies vervolgens de tab technische analyse.

3. Kwantitatieve analyse

Computers kunnen vandaag enorme hoeveelheden gegevens in buitengewoon korte tijd analyseren. Kwantitatieve analyse is een methode die hieruit gegroeid is. Bij deze benadering ligt de nadruk op wiskundige en statistische analyse om de waarde van een aandeel te bepalen. Kwantitatieve analisten (ook bekend als ‘quants’) bouwen op basis van een gigantisch aantal datastromen algoritmen en computermodellen.

De informatie die door deze computermodellen wordt gegenereerd, helpt beleggers bij het analyseren van hun beleggingskansen. Doorgaans bevat zo’n kwantitatieve analyse heel specifieke informatie over in- en uitstappunten, het verwachte risico van de transactie en het verwachte rendement.

Bij een zuivere kwantitatieve analyse trekt u zich niets aan van de verkoopvooruitzichten van het bedrijf, de kwaliteit van het managementteam, de productkwaliteit of enig ander aspect van de activiteiten. Daarom leunt deze methode eerder aan bij technische analyse, dan bij fundamentele analyse.

4. Analyse op basis van (markt)sentiment

Deze methode wint de jongste jaren steeds meer aandacht. Het is een techniek die zich vooral baseert op marktpsychologie en opinievorming, en een aanvulling kan zijn op fundamentele, kwantitatieve en technische analyse.

Beleggers maken hierbij gebruik van modellen die trends oppikken op (sociale) mediaplatformen, forums of andere online platformen: opinies, meningen, gevoelens, stemmingen, enzovoort. Artificiële intelligentie kan hierbij helpen om patronen en verbanden te vinden tussen het sentiment en historische ontwikkelingen op de markten.

Onder deze paraplu zou u ook allerhande angstbarometers zoals de VIX en de Fear & Greed index kunnen plaatsen. Die baseren zich niet op tweets of lezerscommentaren, maar op fundamentele en technische indicatoren. Ze geven een indicatie van het marktsentiment.

Hulp nodig?

Er zijn verschillende manieren om aandelen analyseren. Zelf analyses uitvoeren vereist veel tijd en toewijding. Daarom kunt u bij Keytrade Bank gebruik maken van onze Global Analyzer. Deze tool geeft u in een oogopslag een overzicht van verschillende analyses van een aandeel: de waardering, de bevindingen van professionele analisten, technische analyse, financiële gezondheid en risico. Log in op onze transactiesite, zoek op het aandeel, en kies vervolgens de tab Global Analyzer.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren