Is het tijd om opnieuw in Chinese aandelen te beleggen?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

2021, 2022 en 2023 waren tumultueuze jaren voor wie Chinese aandelen in portefeuille had. De belangrijkste aandelenindexen trokken zich in die periode ruim 40% terug. Vandaag lijkt er eindelijk wat licht aan het eind van de tunnel te schijnen. De Hang Seng Index steeg dit jaar al met meer dan 15% (situatie midden mei) en spurtte daarmee de S&P 500 voorbij. De index zette onlangs zelfs zijn langste winstreeks in zes jaar neer.

De belangrijkste reden voor dit optimisme? Beleggers zien lichtpuntjes in de Chinese economie en verwachten dat de overheid extra inspanningen zal leveren om het vertrouwen op te krikken. Is dit een koopsignaal? Of zijn de risico's - denk aan de geopolitieke spanningen - een reden om weg te blijven?

Waarom beleggen in Chinese aandelen

1. Tech rally. Veel van de recente winsten zijn te danken aan de koersexplosie van enkele techbedrijven zoals Alibaba en Tencent. Hun remonte heeft de aandacht getrokken van beleggers die schrik hebben om een mogelijke verdere rally te missen. De vraag is nu of de opwaartse trend zal aanhouden of afzwakken. De rally is momenteel gedreven door de verwachting dat deze bedrijven in de toekomst mooie(re) cijfers zullen voorleggen. De positieve vibes kunnen aanhouden als ze de komende kwartalen effectief met degelijke rapporten naar buiten komen.

2. Aantrekkelijke waarderingen. Chinese aandelen zijn bijzonder aantrekkelijk geprijsd. De zogenaamde P/E ratio (koers-winstverhouding) voor de Hang Seng Index cirkelt momenteel rond de 10 terwijl die van de S&P 500 boven de 25 uittorent (situatie midden mei 2024). Heel wat slecht nieuws lijkt al ingeprijsd in de koersen. Een hoge P/E ratio kan erop wijzen dat beleggers optimistisch zijn over toekomstige winsten, maar kan ook betekenen dat de markt overgewaardeerd is. Een lage P/E ratio kan duiden op onderwaardering, maar ook op lage groeivooruitzichten.

Beleggers die in Azië investeren, hadden de afgelopen tijd vooral oog voor India en Japan. Die markten hebben er al een mooie groeispurt opzitten, en het lijkt alsof het momentum zich nu mogelijk naar China verplaatst. Dit kan mogelijk het begin zijn van een strategische verschuiving bij beleggers die op zoek zijn naar een nieuwe groeimotor voor hun portefeuille.

3. Beleidssteun. De Chinese vastgoedcrisis heeft zwaar gewogen op de Chinese beurs en bij uitbreiding de Aziatische markten. Vastgoed is een ontzettend belangrijke hoeksteen van de Chinese economie. Volgens Goldman Sachs Research is de vastgoedsector goed voor 30% van de economie. Ongeveer 65% van het gezinsvermogen zit in bakstenen. De vastgoedcrisis is nog lang niet bezworen - de vastgoedprijzen daalden in maart opnieuw in de grootsteden en internationale ratingbureaus hebben de rating van een aantal grote bouwpromotors verlaagd. Aan de andere kant is er ook veel hoop op nieuwe maatregelen om de Chinese economie te stimuleren en de vastgoedsector te stutten. Beleggers verwachten dat de overheid initiatieven zal aankondigen om leenkosten te verlagen en zelfs onverkochte eigendommen op te kopen.

4. Hongkong dollar & Amerikaanse dollar. Chinese aandelen genoteerd in Hongkong profiteren van het feit dat de Hongkong dollar is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Die is sterk gebleven nu de Amerikaanse centrale bank de rente langer hoger houdt. Een sterke Amerikaanse dollar is meestal nadelig voor buitenlandse markten. Dus terwijl opkomende markten in Azië en elders nadeel ondervinden van de sterke dollar, is dat effect beperkter in Hongkong.

5. Lange termijn. Hoewel de pandemie, de problemen in de vastgoedsector, de geopolitieke strubbelingen en toenemende vergrijzing roet in het eten gooi(d)en, blijft de Chinese economie de op een na grootste ter wereld. De technologische vooruitgang, investeringen in infrastructuur en groeiende middenklasse blijven belangrijke drijfveren voor de economische expansie. Heel wat Chinese bedrijven hebben bovendien een competitief voordeel in verschillende beloftevolle sectoren, zoals elektrische wagens. Ook de inspanningen van de overheid om meer in te zetten op binnenlandse consumptie (in plaats van louter op export te focussen) kan in de toekomst een buffer zijn tegen externe schokken. Tegelijk blijft China nog steeds ‘de fabriek van de wereld’, met een aandeel van ongeveer 30% in de wereldwijde productie van goederen (in USD).

Blog-Body-ChinaBelegge

Waarom niet beleggen in Chinese aandelen

1. Oververhitte rally. Sommige strategen waarschuwen dat de rally vooral op sentiment is gebaseerd en gaan ervan uit dat de opleving geen lang leven beschoren is. Zij raden aan selectief in individuele aandelen te beleggen of te kijken naar thematische beleggingen, in plaats van in de brede markt te stappen.

2. Onzekerheid over de Chinese economie. Hoewel het optimisme toeneemt, heeft het land nog een lange weg te gaan. China rapporteerde een beter dan verwachte economische groei in het eerste kwartaal (5,3%), maar zag ook de groei van de detailhandelsverkopen in maart dalen en de industriële productie bleef achter bij de prognoses. Ook buitenlandse investeringen in China staan op een heel laag pitje. Ondanks enkele groene scheuten in de Chinese economie, blijft het herstel relatief zwak. Relatief is natuurlijk een rekbaar begrip. De Chinese economie groeide 5,2% in 2023, en de overheid verwacht opnieuw 5% groei in 2024. Dat is vanuit ons, Europees perspectief heel royaal, maar voor een economie die lange tijd meer dan 10% per jaar groeide is dat natuurlijk matig.

3. Geopolitieke spanningen. De betrekkingen tussen China en de VS zijn op z’n zachtst gezegd wankel. Vooral op het gebied van technologie kunnen sommige van de grootste techbedrijven in China tegenwind ondervinden. De recente stijging van de Amerikaanse importheffingen op Chinese elektrische wagens, zonnepanelen en staal doet de vrees aanwakkeren dat er een nieuw hoofdstuk in de handelsoorlog op komst is.

Zeker met de verkiezingen in het vooruitzicht in de VS en het geflirt tussen China en Rusland, lijkt de spanning niet meteen weg te ebben. Hoewel de kwestie rond Taiwan de jongste maanden minder op de voorgrond ligt, blijft ook die onzekerheid hoog.

Hoe beleggen in China?

Verschillende beurzen, verschillende aandelenklassen en heel wat beperkingen voor buitenlandse beleggers: China lijkt op het eerste gezicht een ingewikkelde markt om te betreden. Dat groene koersbordjes verlies betekenen, en rode koersen winst, zorgt voor extra abstractie.

Wie als particulier in Chinese aandelen wil beleggen, kan niet zomaar gaan shoppen op de Chinese beurzen. Gelukkig zijn er verschillende alternatieven om - via een omweg - toch in Chinese aandelen te beleggen. Met het gebruik van American Depositary Receipts (ADR's) kunnen buitenlandse beleggers eenvoudig in Chinese aandelen beleggen. ADR's zijn financiële instrumenten die Chinese aandelen vertegenwoordigen en verhandeld worden op beurzen die wel toegankelijk zijn voor (Belgische) particuliere beleggers. Via deze ADR’s kan u in de belangrijkste en grootste Chinese (tech)bedrijven beleggen.

Een tweede route is via trackers en fondsen. Met een tracker volgt u de prestaties van een index, zeg maar een korf van Chinese aandelen. U kan niet direct beleggen in de index, maar wel in een tracker die de index volgt. De MSCI China is een belangrijke graadmeter en index voor Chinese aandelen. Deze telt ruim 700 middelgrote en grote Chinese aandelen. De index volgt zowel ADR’s, H-aandelen (genoteerd in Hong Kong), A-aandelen (genoteerd op het Chinese vasteland) als andere aandelenklassen. In deze index vindt u alle bekende namen terug.

Een tweede relevante index voor buitenlandse beleggers is de Hang Seng Index. Die bestaat uit Chinese bedrijven die genoteerd staan aan de beurs van Hongkong. Dankzij een regeling kunnen beleggers op het Chinese vasteland beleggen in Hongkong en vice versa. Voor buitenlandse beleggers die blootstelling aan China willen, is een tracker op een van deze indexen een eenvoudige en gediversifieerde manier om in de brede Chinese aandelenmarkt te beleggen.

Naast trackers bestaan er ook actief beheerde beleggingsfondsen die in China en/of de bredere regio beleggen. Bij zo’n fonds probeert de beheerder beter te presteren dan de markt door enkel die aandelen te selecteren die volgens hem of haar het meeste potentieel hebben. Voor dit actief beheer betaalt u meer kosten, zonder de zekerheid dat het fonds beter zal presteren dan zijn benchmark.

Naast algemene trackers en fondsen, kan u ook opteren voor thematische beleggingen; Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende trackers en fondsen die louter focussen op Chinese technologie-aandelen, biotech, elektrische wagens, enzovoort.

Beleggen in Chinese aandelen, trackers of fondsen?

  • Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be
  • Klik bovenaan in het zoekvenster op Geavanceerd
  • Vink Aandeel, Tracker en/of Fonds aan
  • Zoek voor trackers en fondsen op de term China

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren