Zijn geldmarktfondsen een interessante belegging?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Wat zijn geldmarktfondsen?

Geldmarktfondsen, monetaire fondsen of money market funds investeren voornamelijk in kortlopende beleggingen die een vaste rente opleveren. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteitsobligaties met een korte (resterende) looptijd, staatspapier en termijndeposito’s. Hierdoor zijn geldmarktfondsen beleggingsproducten met een laag risico, terwijl ze toch een zeker rendement kunnen opbrengen.

Typisch aan geldmarktfondsen is dat ze heel liquide zijn. U kan deze beleggingen dagelijks kopen en verkopen en dus eenvoudig verhandelen. Dat is bij andere producten die een vaste rente genereren niet altijd het geval. Denk bijvoorbeeld aan termijnrekeningen waar uw geld voor een bepaalde periode geblokkeerd is.

Geldmarktfondsen kan u zowel kopen onder de vorm van passieve trackers als actief beheerde fondsen. Bij een tracker wordt een bepaalde index gevolgd, bij actief beheerde fondsen probeert de fondsmanager door middel van selectieve investeringen de markt te verslaan en een hoger rendement te behalen.

Wat maakt geldmarktfondsen opnieuw populair?

Als centrale banken de rente verhogen, dan duurt het een poos vooraleer die hogere rente ook naar de klassieke spaarrekeningen doorsijpelt. Bovendien kunnen banken zelf kiezen hoe hoog ze de rente op spaarrekeningen willen opkrikken. De rente die u op een spaarboekje ontvangt, valt dus in regel een stuk lager uit dan de beleidsrente.

Bij een geldmarktfonds is dat anders, en stromen de renteverhogingen veel sneller door. Dat komt omdat een geldmarktfonds in kortlopend papier investeert, en constant moet herbeleggen.

Na de crisis van 2008 kelderde de interesse in geldmarktfondsen omdat de rente laag of zelfs negatief was. Maar nu de rente hoger staat hebben beleggers de weg teruggevonden. In 2023 zagen deze producten zelfs een recordinstroom. In het Verenigd Koninkrijk pompten beleggers zelfs meer geld in dergelijke fondsen dan in de acht voorgaande jaren samen (2015-2022).

Wat zijn de nadelen?

Nauwelijks 2% van het actief beheerd vermogen bij Belgische beleggers is geparkeerd in geldmarktfondsen, volgens cijfers van BEAMA (Belgian Asset Manager Association). Dat wij als Belgen niet massaal in deze producten investeren is geen toeval. U betaalt namelijk een belasting van 30 procent op de ontvangen rentes en op de eventueel gerealiseerde meerwaarden. Deze taks is zowel van toepassing op distributievarianten (keren de rente uit) als kapitalisatievaranten (herbeleggen de rente). Ter vergelijking: bij een gewone, gereglementeerde spaarrekening is de rente vrijgesteld van belasting (roerende voorheffing) tot 1020 euro; bij een termijnrekening betaalt u wel 30 procent roerende voorheffing op de interesten.

De meeste geldmarktfondsen rekenen daarnaast tussen 0,05 en 0,7 procent lopende kosten per jaar aan - dit wordt dagelijks verrekend in de koers. Bij de meeste trackers zitten de kosten aan de onderkant van die vork; bij actief beheerde fondsen aan de bovenkant. Sommige fondsen rekenen ook een instapkost aan (bij Keytrade Bank betaalt u steeds 0 euro instapkosten op alle actief beheerde fondsen). Koopt of verkoopt u trackers, dan betaalt u ook transactiekosten en beurstaks (0,12% of 1,32% beurstaks, afhankelijk of de tracker al of niet in België is geregistreerd en al of niet de rente uitkeert). Bij Keytrade Bank hangt de kost af van het geïnvesteerde bedrag en de markt waarop de tracker noteert.

Een ander nadeel is dat geldmarktfondsen niet onder het depositogarantiestelsel vallen. Mocht een bank failliet gaan, dan krijgen spaarders een bedrag tot 100.000 euro per persoon per bank terug. Die garantie geldt zowel voor zichtrekeningen, spaarrekeningen als termijnrekeningen. Ook al worden geldmarktfondsen beschouwd als beleggingen met een beperkt risico, deze parachute heeft u niet. Aan de andere kant betekent dit niet dat uw beleggingen onbeschermd zijn. Financiële instrumenten zoals trackers en fondsen blijven te allen tijde eigendom van de klant. Zelfs als een bank failliet gaat, zijn deze gescheiden van het vermogen van de bank en kunnen dus niet aangesproken worden door schuldeisers.

Zijn ze hun geld waard?

Aan de ene kant een aantrekkelijker rendement dan een spaarrekening. En aan de andere kant een onaantrekkelijke fiscaliteit en kostenplaatje … Om te bepalen of het sop de kolen waard is, dient u uw rekenmachine boven te halen. De lopende rendementen voor geldmarktfondsen in euro schommelden de jongste maanden grofweg tussen de 3,7 en 4% (situatie februari 2024). Trekt u hiervan de 30% taks, transactiekosten en beurstaks af? Dan komt u momenteel wellicht nog altijd op een rendement dat met uw spaarrekening(en) kan concurreren. Al mag u natuurlijk niet vergeten dat geldmarktfondsen met iets meer risico komen, en dus geen spaarproducten zijn.

Veel beleggers gebruiken geldmarktfondsen niet om royale rendementen op te strijken. Ze gebruiken ze eerder als vehikel om hun (overtollige) cash tijdelijk te stockeren, bijvoorbeeld als er geen andere beleggingsopportuniteiten zijn die hen aanspreken, of als ze een veilige haven zoeken in turbulente marktomstandigheden. Maar ook voor (heel) defensieve beleggers kunnen geldmarktfondsen een interessante belegging zijn, vooral dan als onderdeel van een gediversifieerde portefeuille.

Beleggen in geldmarktfondsen?

  • Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be
  • Klik bovenaan op Geavanceerd, naast zoek op instrument naam, symbool of ISIN
  • Vink Tracker en/of Fonds aan
  • Zoek op de term Cash, Overnight en/of Ultrashort Bond

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren