Hoeveel kunt u lenen voor een woning?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Een eigen huis, een plek onder de zon. Tussen die droom en de daad ligt er heel wat huiswerk op u te wachten. Een van de basiszaken is om voldoende financiering rond te krijgen. Wellicht heeft u al wat spaargeld opzij gezet of misschien krijgt u een duwtje in de rug van uw ouders. Maar dan nog is de kans groot dat u extra financiering nodig zal hebben en dus voor een hypothecaire lening moet gaan. Hoeveel u bij de bank kan lenen, hangt af van een hele reeks factoren. Die worden allemaal samen in de weegschaal gelegd om uw leencapaciteit te bepalen.

> Meteen één of meer gratis simulaties maken? Ga direct aan de slag. Het duurt minder dan 2 minuten.

De som die u kan lenen hangt hoofdzakelijk af van deze zaken:

Uw financiële situatie en aflossingscapaciteit

Als een bank overweegt om u een woonkrediet toe te kennen, wil ze natuurlijk voldoende garanties dat u het ontleende bedrag kan terugbetalen. Daarom zal de bank om te beginnen kijken naar uw inkomen. Alle vragen die de bank stelt, dient u juist en volledig te beantwoorden.

Uw loon als werknemer of inkomen als zelfstandige telt natuurlijk. Maar ook zaken zoals maaltijdcheques, vakantiegeld, een bedrijfswagen, eindejaarspremies[MM1] , huurinkomsten, inkomsten uit een bijberoep … kunnen mee onder de loep genomen worden. Inkomsten uit het Groeipakket (kindergeld) worden niet mee in rekening gebracht.

Ook uw statuut speelt een rol. Bent u nog maar een jaar actief als zelfstandige? Dan zal de bank uw situatie met meer omzichtigheid beoordelen dan wanneer u al 10 jaar statutair ambtenaar bent. Simpel gezegd: hoe stabieler en hoe meer voorspelbaar uw inkomen, hoe beter. Uw gezinssamenstelling speelt eveneens een rol. Als u een woonkrediet met twee aanvraagt, dan worden de inkomsten van alle aanvragers samen in overweging genomen. Dit kan de leencapaciteit aanzienlijk vergroten.

Plan de travail 1loan

Daarnaast zal de bank ook kijken of u nog lopende leningen of lasten (bijvoorbeeld alimentatie) heeft en zal ze uw kredietverleden onderzoeken. De bank kan die info opzoeken bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Als vuistregel mag u ervan uitgaan dat uw maandelijkse aflossing ongeveer een derde van uw netto-inkomen mag bedragen. Een derde van uw inkomen wordt beschouwd als een veilige buffer. Hoe hoger uw inkomen, hoe soepeler de bank zal omgaan met de verhouding tussen de schuldaflossing en het percentage van uw inkomen.

De waarde van het vastgoed

De bank houdt ook rekening met de verhouding tussen de waarde van het vastgoed en het bedrag van de lening die u hiervoor wil aanvragen. In bepaalde gevallen moet de bank het vastgoed dat u als waarborg aanbiedt laten schatten door een vastgoedexpert. Het maximumbedrag dat u kan lenen hangt dan ook mede af van de waarde die het vastgoed volgens de expert heeft. Ook de EPC-score van een woning kan een rol spelen in de beoordeling van uw leencapaciteit.

Aanbevelingen van de Nationale Bank van België

Hoe stabieler, regelmatiger en hoger uw inkomen, hoe meer u doorgaans zal kunnen lenen. Maar dat is niet het enige wat in de weegschaal ligt. Elke bank heeft ook eigen kredietregels over de hoogte van de woonkredieten die ze verleent. De leenlasten die voor u verantwoord zijn, verschillen dus bij elke bank. Daarnaast heeft de Nationale Bank van België (NBB) enkele jaren geleden aanbevelingen gelanceerd voor de hele banksector. Volgens die aanbevelingen (geen verplichtingen) mag u maximaal 90% van de waarde van de woning lenen. Zelf moet u dus over 10% eigen inbreng beschikken, plus de som die u nodig heeft voor de erelonen voor de notaris, andere kosten en registratierechten. Op de aanbeveling van de NBB gelden wel uitzonderingen:

• Voor startende kopers die voor het eerst een woning kopen: voor 35% van die kredieten mag een bank meer dan 90% van de waarde financieren, en voor 5% van die leningen meer dan 100%. • Voor wie een tweede woning wil kopen: voor 20% van die leningen mag een bank meer dan 90% tot 100% van het aankoopbedrag verstrekken. • Voor wie een woning koopt om te verhuren: u wordt geacht 20% zelf in te brengen, maar in 10% van de toegestane kredieten volstaat een eigen inbreng van 10%.

Los van deze aanbevelingen worden zelden leningen verstrekt die meer dan 100% van het aankoopbedrag bedragen. In de praktijk is de kans dus erg klein dat u meer kan lenen dan de aankoopprijs van uw woning. Bovendien zal een bank doorgaans ook vragen dat uw eigen inbreng voldoende hoog is (hoger dan die 10%). Hoe meer, hoe liever natuurlijk, maar het is vandaag gangbaar om zo’n 20% van de aankoopprijs van de woning al op voorhand te hebben.

Makkelijk en online uw woonkrediet aanvragen?

Ga direct aan de slag

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren