Nieuwe voordelen voor wie een gezinswoning koopt

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Goed nieuws voor wie overweegt om een eerste huis te kopen. In het Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaalt u binnenkort minder registratierechten. Dat komt bovenop de verlaagde notariskosten die sinds kort voor alle gewesten van toepassing zijn.

Minder notariskosten in heel België

Als u een gezinswoning koopt en daarvoor een hypothecaire lening aangaat, dan betaalt u sinds begin 2023 in de meeste gevallen minder notariskosten. Die kosten hebben betrekking op de erelonen, aktekosten en uitgaven aan derden (o.a. vergoedingen voor opzoekingen zoals het bodemattest). Deze lagere tarieven gelden in alle gewesten. Voor een woning van 250.000 euro met een lening van 150.000 euro zal u bijvoorbeeld zo’n 1.200 euro (incl. 21% btw) minder op tafel moeten leggen dan vroeger: 5.270 euro in plaats van 6.470 euro. Voor gezinswoningen met een aankoopsom tussen 350.000 en 850.000 euro daalt de korting gradueel. Voor woningen vanaf 850.000 euro liggen de notariskosten dan weer hoger van vroeger.

Let wel: dit voordeel geldt alleen maar voor uw enige en eigen woning die u als particulier koopt (dus niet met een vennootschap). Heeft u al ander vastgoed of een stuk bouwgrond, dan geniet u niet van het voordeel.

Minder registratierechten in Wallonië

In het Waals Gewest betaalt u 12,5% registratierechten op de aankoopsom van een bestaande woning (op nieuwe woningen geen registratierechten, maar btw). Dat zijn belastingen die de overheid heft bij de registratie van bepaalde documenten zoals een verkoopakte. 12,5% is natuurlijk een forse aderlating, in het bijzonder voor starters die een eerste woning kopen.

Gelukkig heeft de overheid daar begrip voor. U kan namelijk een korting krijgen op de registratierechten als het om uw enige en eigen woning gaat. Momenteel is in het Waals Gewest een bedrag van 20.000 euro vrijgesteld van registratierechten. Stel: de aankoopsom van uw gezinswoning bedraagt 300.000 euro. In dat geval zal u in Wallonië enkel 12,5% registratierechten betalen op 280.000 euro. Dat betekent dat u een korting krijgt van 2.500 euro (12,5% op de vrijgestelde schijf van 20.000 euro = 2.500 euro). Wat verandert er nu? De schijf waarop u geen registratierechten betaalt, wordt in 2023 aangepast. In plaats van een vrijstelling op 20.000 euro, kan u een vrijstelling tot 40.000 euro genieten. Hierdoor kan het uiteindelijke fiscale voordeel verdubbelen tot 5.000 euro. Let wel: het betekent niet dat u automatisch 5.000 euro zal besparen in plaats van 2.500 euro. De hoogte van de aankoopsom van de woning bepaalt namelijk hoe groot de vrijstelling is:

Is de aankoopsom kleiner dan 350.000 euro, dan bespaart u 5.000 euro op de registratierechten. Dat is een verdubbeling

Beloopt de aankoopsom tussen de 350.000 en 500.000 euro, dan bespaart u tussen de 2.500 en 5.000 euro op de registratierechten. U kan hiervoor deze formule gebruiken: 40.000 - ((20.000 x (aankoopsom - 350.000)) / (500.000 - 350.000))

Bedraagt de aankoopsom meer dan 500.000 euro, dan wijzigt er niets. U bespaart dan nog steeds 2.500 euro op de registratierechten.

U kan alleen van de korting genieten als u binnen de drie jaar na de aankoop in de woning geregistreerd bent. Normaal gezien zal deze regeling van kracht worden in de zomer van 2023, al is het nog even wachten op een finaal groen licht van de Waalse overheid. Als u bouwgrond of een woning op plan koopt, en registratierechten op de grond betaalt, dan geldt er eveneens een vrijstelling. Die vrijstelling wordt nu eveneens verhoogd (normaal gezien in de zomer van 2023).

Is de aankoopsom van de bouwgrond kleiner dan 175.000 euro, dan bespaart u 5.000 euro op de registratierechten. Dat is een verdubbeling.

Beloopt de aankoopsom van de grond tussen de 175.000 en 250.000 euro, dan bespaart u tussen de 2.500 en 5.000 euro op de registratierechten. U kan hiervoor deze formule gebruiken: 40.000 - ((20.000 x (aankoopsom - 175.000)) / (250.000 - 175.000))

Bedraagt de aankoopsom van de grond ruim 250.000 euro, dan wijzigt er niets. U bespaart dan nog steeds 2.500 euro op de registratierechten.

Let wel: u kan enkel van het voordeel genieten als u binnen de vijf jaar na de aankoop de gebouwde gezinswoning intrekt, en de aankoop moet gebeuren in het kader van de eigen en enige gezinswoning.

Meer over de lagere registratierechten in Wallonië

Minder registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Broedt u op plannen om een gezinswoning te kopen in Brussel? Dan mag u vanaf april 2023 rekenen op heel interessante fiscale schouderklopjes.

Terwijl u momenteel in Wallonië geen registratierechten betaalt op een schijf van 20.000 euro, is dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een schijf van 175.000 euro (voor woningen tot 500.000 euro). Stel: u koopt een bestaande gezinswoning van 300.000 euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dat geval zal u enkel 12,5% registratierechten betalen op 125.000 euro. Dat betekent dat u een korting krijgt van 21.875 euro (12,5% op de vrijgestelde schijf van 175.000 euro = 21.875 euro). Die spelregels worden nu vanaf april 2023 een pak versoepeld:

De vrijstelling geldt niet langer op een schijf van 175.000 euro, maar op 200.000 euro. Op die manier bedraagt uw voordeel voortaan 25.000 euro in plaats van 21.875 euro.

Om deze vrijstelling te genieten mag de aankoopsom niet hoger liggen dan 600.000 euro (voordien was dit 500.000 euro)

U dient zich binnen de drie jaar na de aankoop in de woning te vestigen. Vroeger was dit twee jaar. U dient wel minstens vijf jaar onafgebroken in de woning gevestigd te blijven.

Als u zich bovendien engageert om uw gezinswoning energetisch te renoveren, dan kan u nog grotere kortingen scoren. De grens van 200.000 euro wordt immers verhoogd als u het energiepeil van de woning met minstens twee sprongen verbetert binnen een periode van vijf jaar. Per sprong in energieklasse stijgt de grens met 25.000 euro. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. U koopt een gezinswoning met label E en renoveert die tot een label B. Daarmee heeft u drie sprongen gemaakt. Bovenop de 200.000 euro die vrijgesteld is aan registratierechten komt er een extra vrijstelling van 75.000 euro. Op die manier vermijdt u 12,5% registratierechten te betalen op 275.000 euro. Dat is goed voor een totale korting van 34.375 euro.

Meer over de lagere registratierechten in Brussel

Registratierechten in Vlaanderen al aangepast in 2022

De registratierechten voor de enige en eigen woning in het Vlaams Gewest wijzigden al in 2022. Bij de aankoop van de enige en eigen bestaande woning (geen nieuwbouw) is sinds vorig 3% registratiebelasting verschuldigd op de aankoopsom. Voordien was dat 6%. Als u de woning ingrijpend energetisch renoveert of sloopt en herbouwt, betaalt u nog maar 1% registratiebelasting op de aankoopsom. Dat was vroeger 5%. Ook voor de aankoop van een bescheiden woning verlaagde de fiscale druk. Meer over de lagere registratiebelasting in Vlaanderen

Andere artikels die u mogelijk interesseren