Impact investing: duurzaam beleggen met ’n extraatje

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Duurzaam beleggen is steeds meer op weg om het nieuwe normaal te worden. Door duurzaam te beleggen beoogt u niet alleen een potentieel rendement. U houdt ook rekening met niet-financiële factoren. U kiest er bijvoorbeeld voor om bedrijven, sectoren of overheden met een kwalijke reputatie uit uw portefeuille te schrappen. Of u belegt enkel in bedrijven of overheden die rekening houden met duurzaamheidscriteria op vlak van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur.

Wat is duurzaam beleggen precies?

Stapje verder

Impact investing gaat nóg een stap verder. Hiermee streeft u er ook naar een tastbare bijdrage of winst aan de maatschappij of milieu te leveren. Impact investing gaat dus naar de essentie van duurzaam beleggen: niet enkel ‘slechte’ bedrijven mijden en kiezen voor bedrijven die niet sjoemelen en die respect hebben voor mens en milieu. Maar ook kiezen voor beleggingen waarmee u de maatschappij en/of het milieu vooruit helpt. Beleggen voor een betere wereld dus.

Impact investing kan op verschillende manieren:

  • Kiezen voor duurzame bedrijven die oplossingen ontwikkelen om de afvalberg te verkleinen, de geletterdheid te verhogen, gezonde voeding te produceren, remedies te ontwikkelen tegen ziektes, oplossingen zoeken voor schoon drinkwater, enzovoort.
  • Kiezen voor duurzame bedrijven of duurzame beleggingsfondsen die een significant deel van hun winst afstaan aan initiatieven die de maatschappij en/of het milieu ten goede komen. Werkgelegenheid voor kansarmen, herbebossingsprojecten, enzovoort.
  • Kiezen voor de financiering van impactvolle projecten. Beleggen in groene obligaties (green bonds) is zo’n voorbeeld. Hierbij dient uw geld enkel om duurzame projecten te financieren zoals de aanleg van fietsinfrastructuur, de bouw van energiezuinige woningen, de aanleg van windmolenparken, enzovoort.

Typisch aan impact investing is dat de resultaten meetbaar moeten zijn. “We letten de jongste jaren op onze ecologische voetafdruk”: dat zegt weinig. “Dankzij onze producten kregen 10.000 gezinnen in Laos in 2019 voortaan toegang tot schoon drinkwater”: dat zegt al meer. Spreken van impact investing kan dus enkel als de resultaten gemeten kunnen worden om de impact te controleren.

Aan de slag

Qua beleggingsvolume is impact investing nog een niche. Al kan dat in de toekomst grondig veranderen. We evolueren immers naar een wereld waarin bedrijven en overheden steeds meer verantwoording dienen af te leggen over de gevolgen van hun acties voor de samenleving en het milieu.

Vandaag al een volledig gediversifieerde portefeuille samenstellen met alleen impact investing-beleggingen? Dat is (nog) niet mogelijk. Het aanbod aan oplossingen is nog beperkt en veel impact investing-beleggingen zijn alleen nog maar gefocust op duurzame energie. Als u wil beleggen in impact investing-fondsen, dan zorgt u er dus best voor dat u al een goed gespreide portefeuille heeft. Kijk ook even na of de visie en aanpak van het fonds aansluit bij uw overtuigingen.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren