Duurzaam beleggen: wat, waarom en hoe?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Duurzaam beleggen neemt aan belang toe. De jongste jaren tekenden duurzame beleggingen zelfs een dubbelcijferig groeipercentage op. Steeds meer beleggers kijken namelijk niet alleen meer naar harde bedrijfscijfers zoals winst, groeivooruitzichten, dividenden, enzovoort. Ook het niet-financiële plaatje leggen ze in de weegschaal als ze een aandeel of obligatie kopen: hoe gaat het bedrijf om met het milieu? Hoe behandelt de onderneming zijn werknemers? Betaalt het bedrijf wel netjes belastingen? Enzovoort.

3 letters maken het verschil

Duurzaam beleggen is een begrip dat vele ladingen kan dekken. De ene belegger catalogeert een onderneming als duurzaam zodra het fairtrade koffie in de bedrijfskantine schenkt. Een andere belegger vindt dan weer dat je pas duurzaam belegt als het bedrijf niets met wapens te maken heeft. Er zijn dus wellicht evenveel meningen over duurzaam beleggen als er beleggers zijn. Dat was vroeger althans het geval. De jongste jaren zijn beleggers het er echter steeds meer over eens dat ze niet enkel naar de ‘koffie en kanonnen’ moeten kijken, maar naar ‘het totaalpakket’. Dat valt vandaag makkelijk samen te vatten in 3 letters: ESG. ESG is namelijk een verzameling van criteria op het vlak van milieu (Environmental), maatschappij (Social) en deugdelijk bestuur (Governance).

Duurzaam = future proof

Waarom deze 3 aspecten? Dat is eenvoudig. Ondernemingen die goed scoren op die punten, worden verwacht beter te presteren op lange termijn, dan bedrijven die geen rekening houden met ESG-criteria. Ondernemingen die verantwoord met milieu omgaan, zullen op meer bijval van hun klanten kunnen rekenen. Tevreden werknemers zullen leiden tot minder ziekteverzuim en meer productiviteit. En bedrijven die een zakelijke ethiek hanteren zullen minder snel getroffen worden door fraudeschandalen. Het vermogen van bedrijven om zich aan ESG-normen aan te passen, zal een stuk bepalend zijn voor hun toekomstige prestaties. Hoewel deze aspecten de jongste jaren nadrukkelijker aandacht krijgen (denk maar aan de klimaatbeweging), is deze evolutie volgens heel veel economen meer dan een modeverschijnsel.

Hoe begin ik er nu aan?

De eenvoudigste manier om duurzaam te beleggen is via duurzame beleggingsfondsen. Een fonds belegt tegelijk in tientallen tot honderden aandelen of obligaties. Dat is sowieso al makkelijker (én voordeliger) dan al die aandelen en obligaties apart te kopen. Bovendien doet de fondsenbeheerder het huiswerk voor u: aan de hand van verschillende duurzaamheidscriteria selecteert hij voor het fonds de aandelen of obligaties waarvan hij het meeste potentieel verwacht. Een fondsenbeheerder kan daarbij verschillende benaderingen kiezen:  

  • Bedrijven uitsluiten die het niet zo nauw nemen met de ESG-regels of die actief zijn in controversiële sectoren (wapens, tabak, steenkool).
  • ‘Best-in-class’-beleggingen kiezen: ondernemingen met de hoogste ESG-score ten opzichte van hun concurrenten in een bepaalde sector.
  • Als aandeelhouder de ESG-waarden op de algemene vergaderingen van de bedrijven verdedigen.

 

In de praktijk zullen de meeste fondsen deze 3 benaderingen combineren. De makkelijkste manier om nu zelf in die duurzame fondsen te beleggen, is via een periodiek beleggingsplan. Dit kan al van 25 euro per maand.

En wat met het rendement?

Levert duurzaam beleggen enkel iets op voor het milieu en de maatschappij? Of heb ik er ook wat aan als belegger? … Bij heel wat beleggers leeft de overtuiging dat duurzame beleggingen minder renderen. De cijfers tonen echter aan dat deze veronderstelling ongegrond is. Uit gegevens van MSCI - een leverancier van bedrijfsdata en aandelenindexen - blijkt dat een korf wereldwijde ESG-aandelen de voorbije 5 jaar bijna gelijk presteerde als ‘gewone’ aandelen (zie grafiek). Nagenoeg alle studies - en dat zijn er ondertussen honderden - wijzen uit dat duurzaam beleggen op lange termijn net zo rendabel kan zijn en zelfs minder risico’s inhoudt. Bedrijven die immers minder kans lopen op kosten omwille van bijvoorbeeld milieuschade, stakingen of gerechtelijke onderzoeken, zijn immers een stuk minder risicovol. Duurzaam beleggen kan dus niet alleen goed zijn voor het milieu en de samenleving, maar ook voor uw eigen portefeuille.

ESG-aandelen presteerden de voorbije 5 jaar bijna gelijk als ‘gewone’ aandelen

grafiek msci

MSCI World ESG Universal is een wereldwijde index die 1.601 aandelen vertegenwoordigt van bedrijven met een sterke ESG-politiek uit 23 markten. Deze index bestaat pas sinds 2014. MSCI World is een wereldwijde index die 1.623 aandelen vertegenwoordigt van grote beursgenoteerde bedrijven uit 23 markten. >>Data te vinden op: https://www.msci.com/end-of-day-history

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren