Is dit hét moment om in obligaties te beleggen?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Het zijn de beste én de slechtste tijden om een obligatiebelegger te zijn. De slechtste voor zij die al jarenlang trouw in obligaties beleggen. En wellicht de beste voor wie momenteel in de obligatiemarkt stapt.

Dat zit zo. In de nasleep van de financiële crisis hielden de centrale banken de beleidsrente jarenlang tegen de nulgrens. Dat was misschien goed om de economie weer aan de praat te krijgen, maar minder goed voor obligaties. Want terwijl obligaties normaal synoniem staan met voorspelbare opbrengsten, werd het rendement door de lage rente laag of zelfs negatief. Wie grofweg tussen 2010 en 2020 in obligaties belegde, zag zijn koopkracht wegsmelten omdat het rendement niet of nauwelijks volstond om de inflatie te verslaan. En dan moest het slechte nieuws nog komen …

Van kwaad naar beter

In 2022 besloten de centrale banken om de beleidsrente te verhogen om de oplopende inflatie af te koelen. Bovendien duwden ze die renteverhogingen aan sneltempo door. Beleggers die op dat moment obligaties hadden, stonden plots in hun blootje: niet alleen het rendement was nauwelijks de moeite, daarnaast kelderde ook de waarde van hun obligaties (-30% en -40% was geen uitzondering in 2022). Wie zou er immers nog bestaande obligaties willen kopen, als er nieuwe obligaties uitgegeven werden die een veel hoger rendement bieden? Terwijl obligatiehouders een pandoering kregen, ontstond er voor nieuwe investeerders een opportuniteit. Zij konden en kunnen nu instappen in een markt waar hogere rendementen te behalen zijn, iets wat in jaren niet mogelijk was geweest.

Terwijl Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar midden 2020 nog een rendement van nauwelijks 0,6% opleverden, brengen ze vandaag meer dan 4% op (situatie maart 2024). Midden 2020 leverden 10-jarige Duitse staatsobligaties een negatief rendement op van -0,5%, vandaag is dat ongeveer 2,4%.

De stijgingen zetten zich ook door bij bedrijfsobligaties. Kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties (investment grade) uit de eurozone leveren vandaag een rendement op van ongeveer 4%; drie jaar geleden was dat minder dan 0,5%. Globale, risicovolle bedrijfsobligaties (high yield) genereren vandaag een rendement van circa 8%; terwijl ze drie jaar geleden minder dan 0,5% opbrachten (bron: S&P Global en Bloomberg).

Zonnige vooruitzichten

Obligaties in alle mogelijke segmenten staan vandaag weer bovenaan het menu voor beleggers. Een simpele vergelijking maakt dit duidelijk. Stel dat u vandaag een jaarlijks rendement van 4,5% krijgt op een obligatie die over tien jaar vervalt. Vergelijkt u dat met een rendement van 0,2% van enkele jaren geleden? Dan is het verschil gigantisch. Als u 10.000 euro zou beleggen in een obligatie met een rendement van 0,2% per jaar en die zou aanhouden tot de vervaldatum, zou u na 10 jaar 10.202 euro krijgen. Als de obligatie in plaats daarvan 4,5% zou opleveren, zou u 15.530 euro krijgen.

De rendementen op obligaties zien er dus behoorlijk verleidelijk uit na de droogte van de jaren 2010. De hogere rente biedt ook bescherming tegen inflatie, tenminste in de veronderstelling dat die de komende tijd verder afkoelt. Bovendien: we lijken de piek van de rentecyclus hoogstwaarschijnlijk genaderd te zijn. Een verdere waardevermindering door renteverhogingen lijkt dus beperkt. De beste tijd om in obligaties te beleggen is wanneer de renteverwachtingen hun hoogtepunt bereiken, zodat de rendementen het hoogst zijn en elke daling in de verwachtingen de waarden een boost kan geven.

Opgelet: niet helemaal risicovrij

Terwijl aandelen in regel met een hoger risico (en dus ook een hoger potentieel rendement) komen, bevinden obligaties zich een stuk lager op de risicoladder. Maar ondanks de aantrekkelijke rendementen en huidige, positieve vooruitzichten zijn obligaties uiteraard niet zonder risico. Naast de (eeuwige?) vraag of overheden (en sommige bedrijven) hun hoge schuldgraad kunnen blijven torsen, blijft de inflatie in verschillende regio’s aanhouden en bestaat er altijd een risico dat centrale banken opnieuw in actie komen om de stijgende prijzen te temperen. Daarnaast moeten beleggers zich bewust zijn van het wanbetalingsrisico, dat doorwerkt in de prijzen. Dit zal toenemen, mocht het slechter gaan met de economie, wat zijn weerslag heeft op de inkomsten van bedrijven. Vooral het segment van high yield obligaties kan hier gevoelig aan zijn. Hogere rente vormt ook een probleem voor bedrijven door de hogere schuldenlast, en ook bedrijven die hun schulden herfinancieren tegen de huidige marktrente verhogen de druk op hun ketel.

BlogBody-HogereRendem

Window of opportunity

Het afgelopen half jaar bood al interessante instapmomenten voor wie zijn portefeuille met obligaties wil spekken. Vandaag is die window of opportunity nog steeds open, maar dat zal niet eeuwig blijven duren. Hoogstwaarschijnlijk zullen verschillende centrale banken dit jaar nog enkele renteverlagingen aankondigen. Hoe vlugger de markten vooruit lopen op de dalende beleidsrente, hoe sneller de hogere rendementen zullen verdwijnen. Daarom kan het opportuun zijn om nu de huidige, aantrekkelijke rendementen op langere termijn in uw portefeuille te betonneren.

Hoe gaat u aan de slag?

Diversificatie vormt de hoeksteen van elke beleggingsstrategie. Dat geldt niet alleen voor aandelen, maar evengoed voor obligaties. Deze beleggingscategorie wordt vaak als minder risicovol beschouwd dan aandelen, maar dit neemt niet weg dat het van cruciaal belang is om uw beleggingen te spreiden. Dit betekent beleggen over een breed spectrum van uitgevers en kredietbeoordelingen, evenals het variëren van de looptijden van uw obligaties.

Zelf een obligatieportefeuille samenstellen kan complex zijn. De selectie van individuele obligaties vraagt om een diepgaand onderzoek naar de financiële gezondheid van de uitgever, de looptijd van de obligatie, en de aangeboden rente. Hoewel het kiezen van obligaties een boeiende bezigheid kan zijn, brengt het ook kosten met zich mee als u een brede diversificatie wil bereiken door in vele verschillende obligaties te investeren. Een tracker of een actief beheerd obligatiefonds kan een eenvoudiger alternatief zijn. Op die manier kan u in één klap in een breed spectrum van obligaties beleggen.

Trackers, ofwel ETF's (Exchange Traded Funds), volgen de prestaties van een obligatie-index en bieden een passieve, maar effectieve manier om te beleggen in obligaties. Deze fondsen hebben als voordeel dat ze lage beheerkosten hebben en dagelijks op de beurs verhandeld worden. Aan de andere kant staan de actief beheerde obligatiefondsen, waar de fondsbeheerders proberen de markt te 'verslaan' door te kiezen voor obligaties die naar hun inschatting beter zullen presteren dan de markt.

Beleggen in obligaties, obligatietrackers of -fondsen?

  • Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be
  • Klik bovenaan op Geavanceerd, naast zoek op instrument naam, symbool of ISIN
  • Vink Obligaties, Tracker en/of Fonds aan
  • Zoek op de naam van de obligatie of met de termen corporate bond, bonds, yield, government.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren