Welke sectoren overwegen na de laatste renteverhoging?

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Ondanks dalende inflatiecijfers lijkt FED-voorzitter Jerome Powell maar niet over te gaan tot een pauze in zijn monetaire politiek. Nochtans kijken aandelenbeleggers reikhalzend uit naar die ultieme renteverhoging. En al lijkt het inmiddels wel vast te staan dat we die in het laatste kwartaal van dit jaar zouden krijgen, dan rest de vraag:

welke beleggingsstrategie kiezen aandelenbeleggers het beste?

Monetaire beleidsbeslissingen hebben een grote impact op de aandelenmarkten. Een soepel monetair beleid zal de wereldeconomie zuurstof geven wat de economische groei en de winsten van de bedrijven ten goede zal komen. Maar een strak beleid met verschillende verhogingen van de kortetermijnrente zal beleggers minder bekoren omdat dan een perspectief van lagere groei en druk op de bedrijfswinsten zal ontstaan.

Precies dit laatste hebben we de afgelopen jaren gekend: zowel in de VSA als het VK en de eurozone verhoogden de centrale bankiers de kortetermijnrente om de economie af te remmen en alzo de inflatie naar lagere niveaus terug te brengen.

Meer en meer economisten en beursstrategen gaan uit van een nakend einde van deze “aggressieve” periode van continue renteverhogingen. Dit zou de zenuwachtigheid op de beurzen moeten temperen. Uit recent onderzoek van onder andere de Amerikaanse zakenbank JPMorgan blijkt alvast dat dit zou samengaan met een daling van de langetermijnrente.

In grafiek 1 zien we overduidelijk dat de laatste Amerikaanse renteverhoging steeds tot een trendommekeer op de obligatiemarkt leidt. Dat is goed nieuws voor de beurzen want lagere rentevoeten stimuleren aandelenbeleggingen.

Grafiek 1: Amerikaanse langetermijnrente voor/na de laatste renteverhoging

graph1

Bron: JPMorgan

Deze informatie geeft beleggers waardevolle informatie: zo leren we uit de geschiedenis dat lagere langetermijnrentevoeten in het voordeel van defensievere sectoren zijn. Dit is gemakkelijk te begrijpen: een periode van monetaire verstrakking is er op gericht om de economie af te koelen. Dit is dan niet de beste omgeving om in zeer cyclische bedrijven zoals grondstoffen- of energieproducenten te beleggen. De vraag naar olie, koper en ijzererts neemt immers af bij een lagere economische groei.

Daartegenover staat wel dat defensieve sectoren goed kunnen scoren op de beursvloer. Bedrijven die actief zijn in voeding en drank of de productie van geneesmiddelen realiseren stabiele kasstromen, ook in economisch uitdagendere tijden. Consumenten moeten immers blijven eten en drinken en hun medicijnen nemen. In grafiek 2 zien we dat deze sectoren (Staples en Healthcare) goed scoren in de periode van zes maanden na de laatste renteverhoging. Ook typische dividendaandelen uit de vastgoedsector (Real Estate) of de nutssector (Utilities, denk aan bedrijven zoals Engie) scoren goed omdat de lagere langetermijnrente de coupons van nieuwe obligaties minder aantrekkelijk maakt tegenover het dividendrendement van deze 2 sectoren.

Grafiek 2 : sectorprestaties 6 maanden na de laatste renteverhoging

graph2

Bron: JPMorgan

Onze conclusie

Het einde van de huidige monetaire verstrakkingsperiode kan de rust onder aandelenbeleggers doen terugkeren. In de periode na de laatste renteverhoging zien we vanuit een analyse van vorige periodes dat defensieve aandelensectoren dan goed kunnen presteren, zeker tegenover hun cyclische tegenspelers. Hou in de huidige marktomgeving uw portefeuille tegen het licht en bouw misschien een te grote blootstelling aan cyclische namen af om wat meer in defensieve aandelen te beleggen?

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren