Mijn beleggingen in balans brengen: hoe doe ik dat?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Binnen een gedifferentieerde portefeuille kunnen de prestaties van de fondsen afwijken van elkaar. Elk fonds groeit namelijk op zijn eigen tempo. Sommige fondsen presteren bovengemiddeld, andere presteren onder het gemiddelde. Zeker als u de prestaties op lange termijn bekijkt, kunnen de verschillen in rendement aardig oplopen. Dat heeft ook tot gevolg dat de verhoudingen in uw portefeuille na verloop van tijd niet meer dezelfde zijn als bij de start. Een voorbeeld:

empty-headerempty-headerempty-header
Soort fonds
Gewicht in de portefeuille bij aanvang in 2014
Gewicht in de portefeuille in 2019
fonds A (grondstoffen)
15%
5%
fonds B (obligaties)
15%
10%
fonds C (aandelen Europa)
25%
25%
fonds D (aandelen VS)
25%
30%
fonds E (aandelen groeilanden)
20%
30%

In lijn met uw beleggersprofiel koos u in 2014 de volgende verdeling in uw portefeuille: 70% aandelen, 15% obligaties en 15% grondstoffen. Omdat uw aandelenfondsen gemiddeld veel sterker presteerden dan uw obligaties en grondstoffen, vormen ze vandaag 85% van uw portefeuille. In vergelijking met uw risicobereidheid en aversie tegen verlies, heeft u vandaag een (te) hoge blootstelling aan aandelen. In dat geval kan u ervoor kiezen om uw portefeuille of KEYPLAN te herbalanceren, of te kiezen voor arbitrage.


Wat is herbalanceren?

Bij een herbalancering drukt u als het ware op de resetknop. U kiest er in dat geval voor om de verhoudingen te herstellen zoals ze waren bij aanvang. Concreet verkoopt u een deel van de fondsen die bovengemiddeld presteerden, en koopt u bij van de fondsen die onder het gemiddelde presteren. In het voorbeeld ziet dat er als volgt uit:

empty-headerempty-headerempty-headerempty-header
Soort fonds
Gewicht in de portefeuille bij aanvang in 2014
Gewicht in de portefeuille in 2019
Gewicht in de portefeuille na herbalancering
fonds A (grondstoffen)
15%
5%
15%
fonds B (obligaties)
15%
10%
15%
fonds C (aandelen Europa)
25%
25%
25%
fonds D (aandelen VS)
25%
30%
25%
fonds E (aandelen groeilanden)
20%
30%
20%

Waarom herbalanceren?

De fondsen die sterk stegen, zijn in principe ook de fondsen die het sterkste kunnen dalen bij een correctie. En die winst wil u misschien veilig stellen. Dit is meteen de belangrijkste motivatie om uw fondsenportefeuille of KEYPLAN te herbalanceren in sterk gestegen markten: namelijk het verlagen van het risico. Het nadeel is dat uw portefeuille het wellicht iets minder goed zal doen als uw aandelenfondsen toch flink verder stijgen.

Hoe kan ik mijn KEYPLAN herbalanceren?

  • Log in als klant op de transactiesite
  • Selecteer uw KEYPLAN
  • In het tabblad “Beheren” klikt u op de knop ‘Herbalanceer uw KEYPLAN’

Wat is arbitrage?

Bij arbitrage past u de verdeling van de gewichten aan, maar zonder te ‘resetten’. Dat kan door zelf een nieuw gewicht toe te kennen aan de verschillende fondsen. In het voorbeeld zou dat er als volgt kunnen uitzien:

empty-headerempty-headerempty-headerempty-header
Soort fonds
Gewicht in de portefeuille bij aanvang in 2014
Gewicht in de portefeuille in 2019
Gewicht in de portefeuille na arbitrage
fonds A (grondstoffen)
15%
5%
20%
fonds B (obligaties)
15%
10%
25%
fonds C (aandelen Europa)
25%
25%
25%
fonds D (aandelen VS)
25%
30%
15%
fonds E (aandelen groeilanden)
20%
30%
15%

In het bovenstaande voorbeeld koos u er voor om sterker in te zetten op obligaties en grondstoffen, en uw blootstelling aan aandelen te verminderen en te herverdelen.

Indien u een KEYPLAN heeft, kunt u arbitrage ook op een tweede manier toepassen. Heeft u vandaag bijvoorbeeld een KEYPLAN met een voorzichtige beleggingsstijl? Dan kunt u die bijvoorbeeld omzetten naar een KEYPLAN met een evenwichtige beleggingsstijl (zolang uw beslissing in lijn ligt met uw risicobereidheid). Kiest u voor deze manier, dan krijgt u nog 2 mogelijkheden:

  • ofwel kiest u ervoor om enkel uw toekomstige beleggingen onder te brengen in het nieuwe KEYPLAN. Uw huidig KEYPLAN behoudt u dus gewoon, zonder er extra geld in te storten.
  • ofwel kiest u ervoor om uw huidig KEYPLAN volledig om te zetten naar het nieuwe KEYPLAN. Zowel uw vroegere als uw toekomstige stortingen belanden dan in uw nieuw KEYPLAN.

Waarom arbitrage?

Beleggen doet u in principe op de lange termijn en op basis van uw risicobereidheid. Toch kan het in een aantal uitzonderlijke gevallen nuttig zijn om uw beleggingsstrategie bij te sturen. Als u een hogere leeftijd bereikt, kan het bijvoorbeeld aangewezen zijn om defensiever te beleggen.

Hoe kan ik mijn KEYPLAN arbitreren?

  • Log in als klant op de transactiesite
  • Selecteer uw KEYPLAN
  • In het tabblad “Beheren” klikt u op de knop ‘Uw KEYPLAN wijzigen’
  • Klik onder ‘Uw beleggingsstijl’; op de naam van het KEYPLAN waarnaar u wil arbitreren
  • Klik ten slotte erboven op ‘Bevestigen’

Wat met mijn beleggingen in KEYPRIVATE?

Kiest u voor vermogensbeheer via KEYPRIVATE? Dan waakt de beheerder er altijd over dat de samenstelling van uw portefeuille in lijn blijft met uw risicoprofiel. In tegenstelling tot een KEYPLAN hoeft u in dit geval zelf niets te ondernemen. De beheerder doet zelf de nodige aanpassingen om de balans tussen uw beleggingen te handhaven.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren