Waarom een hoog dividendrendement een vergiftigd geschenk kan zijn

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Net zoals een glanzende appel soms een worm verbergt, kan een hoog dividendrendement een teken van problemen zijn. Het ziet er aanlokkelijk uit, maar wat schuilt er achter die mooie cijfers?

Een beetje vent betaalt een stevig dividend. Een ludieke beurswijsheid, maar voor veel beleggers vormt het een belangrijk deel van hun strategie. Dividendaandelen leveren namelijk een regelmatig inkomen op. In plaats van hun winst volledig op te potten of te herinvesteren, delen bedrijven via zo’n dividend een deel van de koek met hun aandeelhouders, de beleggers dus.

Deze dividenden of winstuitkeringen worden meestal op regelmatige basis uitgereikt, bijvoorbeeld elk kwartaal of elk jaar. Dat is vooral mooi meegenomen voor langetermijnbeleggers die een duurzaam engagement aangaan en hiervoor ook beloond worden. Vorig jaar keerden bedrijven wereldwijd voor liefst 1.660.0USD (1.666 miljard) aan dividenden uit. Een mooi extraatje.

Wat is een ‘normaal’ dividendrendement?

Gericht beleggen in dividendaandelen kan - behalve de inkomsten - nog om een andere reden interessant zijn. Bedrijven die consequent dividenden uitkeren hebben vaak een solide financiële positie en stabiele winstgevendheid, wat hen in de ogen van beleggers betrouwbaarder maakt.

Maar schijn kan ook bedriegen, zeker als het zogenaamde dividendrendement (te) hoog is. Dat dividendrendement is het jaarlijks uit te keren dividend als percentage van de actuele aandelenkoers. Stel: een aandeel noteert aan een koers van 25 euro, en het jaarlijkse dividend is 1 euro. Dan bedraagt het dividendrendement 4%.

Een dividendrendement tussen 2 en 5% wordt over het algemeen als goed tot heel goed beschouwd. Dividendrendementen boven de 5% die richting 10% (of zelfs hoger) gaan, zijn heel royaal. Zo’n hoog dividendrendement komt voort uit ofwel een hoog dividend ofwel een lage koers. Dat eerste is positief, dat laatste niet.

Risico’s van hoog dividendrendement

Met 8, 9 of 10% bieden sommige aandelen dividendrendementen waar u op het eerste gezicht moeilijk nee tegen kan zeggen. Dat betekent echter niet altijd dat deze bedrijven zoveel winst maken of een robuuste financiële positie hebben. Het kan wel, maar is eerder weinig waarschijnlijk. Een te hoog dividendrendement is vaker een teken van onderliggende problemen.

Een hoog dividendrendement kan ontstaan doordat de aandelenkoers significant gedaald is, terwijl het dividend op hetzelfde niveau blijft. Stel dat een aandeel aan 100 euro noteert en een jaarlijks dividend van 5 euro uitkeert, wat een dividendrendement van 5% oplevert. Een schok stuurt het aandeel naar 50 euro, waardoor het dividendrendement plots verdubbelt tot 10%. Dit kan duiden op markttwijfels over de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf. Beleggers moeten daarom alert zijn op de redenen achter een hoog dividendrendement. Het kan wijzen op tijdelijke tegenwind of erger: op structurele problemen zoals hoge schuldenlast of dalende omzet.

Bovendien kan een te genereuze dividendpolitiek de investeringscapaciteit van een bedrijf ondermijnen. Bedrijven die een groot deel van hun winst uitkeren als dividend, hebben minder middelen over voor noodzakelijke investeringen in groei, innovatie of schuldaflossing. Dit kan op lange termijn hun concurrentiepositie en financiële gezondheid aantasten.

Te mooi om waar te zijn

Een ander risico is dat bedrijven in moeilijkheden geneigd zijn om hun dividend te verlagen of zelfs geheel stop te zetten. Dit kan voor beleggers die afhankelijk zijn van dividendinkomsten een onaangename verrassing zijn. Een plotselinge dividendverlaging kan daarnaast leiden tot een verdere daling van de aandelenkoers, waardoor beleggers dubbel verlies lijden.

Kortom, een hoger dividend is niet altijd een beter dividend. Het is belangrijk om de context en de duurzaamheid van het dividend te beoordelen. Beleggers moeten niet alleen naar de hoogte van het dividendrendement kijken, maar ook naar de winstgevendheid, groeivooruitzichten en financiële stabiliteit van het bedrijf. Zo voorkomt u dat een aantrekkelijk rendement uiteindelijk een vergiftigd geschenk blijkt te zijn. In de wereld van beleggen geldt dus ook hier: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het waarschijnlijk ook.

Lager dividend op komst? Enkele waarschuwingssignalen

• Hoge payout ratio

De payout ratio geeft aan welk percentage van de winst als dividend wordt uitgekeerd. Als een bedrijf 0,5 euro dividend per aandeel uitkeert op een winst per aandeel van 2,5 euro, dan bedraagt de payout ratio 20 procent. Hoe lager deze ratio, hoe groter de buffer voor het bedrijf om tegenvallers op te vangen zonder het dividend te verlagen. Een hogere payout ratio is mogelijk een alarmsignaal.

• Dalende winst en dalende vrije kasstroom

Een dalende winst verhoogt de payout ratio, wat de houdbaarheid van het dividend onder druk zet. Belangrijker is echter de vrije kasstroom, het geld waaruit het dividend daadwerkelijk wordt betaald. Als deze daalt, hypothekeert dit ook het dividend.

• Lenen om dividend te kunnen handhaven

Voor sommige bedrijven is het dividend heilig. Ze doen er dan ook alles aan om aandeelhouders ‘tevreden’ te houden. Soms gaan bedrijven zelfs schulden aan om niet in hun dividend te hoeven knippen. Ook dat kan een rode vlag zijn.

• Zwakkere balans

Een zwakke balans met hoge schulden kan een groot risico vormen. Schuldeisers moeten immers eerst worden betaald voordat er een dividend kan worden uitgekeerd: obligatiehouders en kredietverstrekkers hebben in regel voorrang.

• Pover track record

De dividendhistoriek of track record van een bedrijf kan een barometer zijn van de betrouwbaarheid van het dividend. Bedrijven die al jaren een stabiel of groeiend dividend uitkeren, kunnen mogelijk meer zekerheid bieden dan bedrijven die dit voor het eerst doen. Mogelijk, want een dividend uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.

• Hogere dividenden dan sectorgenoten

Een dividendrendement dat aanzienlijk hoger is dan het historisch gemiddelde of het sectorgemiddelde kan eerder een waarschuwingssignaal zijn dan een koopsignaal.

Hoe beleggen in stabiele dividendaandelen?

Dividendbeleggen kan een dankbare en waardevolle strategie zijn, maar het vergt wat huiswerk om het kaf van het koren te scheiden. U kan in individuele aandelen beleggen als u het risico kan en wil nemen. Een alternatief kan zijn om te beleggen in trackers of fondsen die inzetten op aandelen die tegelijk aantrekkelijke en consistente dividenden opleveren. Door te kiezen voor een actief beheerd fonds heeft u de zekerheid dat de bedrijven in portefeuille zorgvuldig geselecteerd en opgevolgd worden.

Ook beleggen in dividendaandelen, trackers of fondsen?

  • Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be
  • Klik bovenaan in het zoekvenster op Geavanceerd
  • Vink Aandeel, Tracker en/of Fonds aan
  • Zoek voor trackers en fondsen op de term dividend

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren