Robotica: van sciencefiction naar science

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Van de eerste industriële revolutie in de 18e eeuw (water en stoom) tot de tweede in de 19e eeuw (verbrandingsmotor) en de derde in de 20e eeuw (computertechnologie): elke innovatie leidde tot meer productiviteit en een hogere levensstandaard voor de gemiddelde wereldburger. Vandaag lijken we een vierde revolutie ingezet te hebben. Eentje die op gang getrokken werd door het internet, maar waarin ondertussen ook belangrijke rollen zijn weggelegd voor artificiële intelligentie en robotica. Hoewel het vooral AI is die op dit moment alle aandacht naar zich toetrekt, kunnen we ook niet omheen het sterke potentieel van robotica. Robotica speelt immers een cruciale rol in de transformatie en automatisering van industrieën over de hele wereld.

Robotica: meer dan R2-D2 en WALL-E

De vaatwasser die uw borden schoonmaakt. Het vliegtuig dat u naar exotische bestemmingen brengt. Of het scherm waarop u momenteel leest. Allen zijn ze in hun productieproces onder handen genomen door robots. Robotica omvat echter meer dan de grijparmen op productielijnen die zwaar, vuil, gevaarlijk en repetitief werk uit handen nemen. Robotica, dat zijn ook machines die nauwkeurige chirurgische ingrepen uitvoeren, zelfrijdende metro’s die pendelaars op hun bestemming brengen, zorgrobots die ondersteuning bieden aan ouderen in hun dagelijkse activiteiten, slimme software die zorgt voor de automatisering van alledaagse zakelijke processen, ... Van grasmaaiers tot onderwaterdrones: robots verschijnen in diverse vormen en zijn doorgebroken in vrijwel alle sectoren.

Waarom is robotica een thema met toekomst?

Robotica en automatisering bieden oplossingen voor diverse wereldwijde uitdagingen, zoals de toenemende vergrijzing. Als er steeds meer gepensioneerden en steeds minder mensen op beroepsactieve leeftijd zijn, dan wordt het moeilijker om de wereld draaiende te houden. De huidige verhouding tussen de beroepsactieve bevolking (20-64 jaar) en 65-plussers staat vandaag op 100 tegen 18. Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties zal deze verhouding tegen 2070 verschuiven naar 100 tegen 36,4. Dit is vooral zorgwekkend in Europa en Noord-Amerika, waar verwacht wordt dat er tegen 2070 56 senioren zullen zijn voor iedere 100 werkenden.

Robotica kan een belangrijke rol spelen door het verhogen van de productiviteit en door productiefaciliteiten opnieuw dichter bij huis te brengen. Dat helpt om de stijgende arbeidskosten in opkomende markten te balanceren, maar is ook relevant in deze tijden van geopolitieke spanningen en brozere toeleveringsketens. Daarnaast kan robotica ook bijdragen aan meer flexibiliteit in de productieketen, maakt het personalisatie betaalbaarder en verkort het de levertijden. In een tijdperk waarin natuurlijke hulpbronnen schaarser worden, kunnen robotica en automatisering bijdragen aan duurzamer en slimmer gebruik van energie en grondstoffen.

Ook de ontwikkelingen op vlak van AI kan robotica een boost geven. Denk aan robots in de land- en tuinbouw, waar machines autonoom taken kunnen uitvoeren zoals zaaien, onkruid laseren, irrigeren en oogsten. Dankzij AI zouden landbouwmachines zelf beslissingen kunnen maken over het beste tijdstip om te zaaien of te oogsten, gebaseerd op weersvoorspellingen, staat van de akker en groeipatronen, of om bepaalde ziektes aan gewassen in een vroeg stadium te herkennen.

Hoe beleggen in robotica?

Robotica en automatisering zijn containerbegrippen, die verschillende subsectoren en toepassingen overkappen. U kan beleggen in de bouwstenen van robotica, zoals halfgeleiders, sensors, software en netwerksystemen. U kan beleggen in bedrijven die praktische oplossingen ontwikkelen (co-bots, smart factories, automatisatie van business processen, robots in zorg-, gezondheids-, hospitality en educatieve sector, autonome voertuigen, schoonmaakrobots, …). U kan beleggen in bedrijven die robotica gebruiken in hun processen om een competitief voordeel te behalen. Enzovoort. Met andere woorden: er zijn verschillende benaderingen en strategieën mogelijk. Beleggen in robotica kan via individuele aandelen, trackers (ETF’s) of actief beheerde beleggingsfondsen. Welke van die drie eventueel geschikt is, hangt onder meer af van uw risico-appetijt, kennis van het thema en tijd die u in uw beleggingen wil steken.

Door de complexiteit van het thema, de snelheid van technologische vooruitgang, en de expertise die nodig is om het potentieel van bedrijven te beoordelen, is het een vrij complex thema. Daarom kan een ETF of actief beheerd fonds een mogelijke oplossing zijn voor beleggers die willen diversifiëren en de risico’s spreiden. Wil en kan u grote risico’s nemen, en is het de bedoeling om mee te surfen met het sentiment en dagelijks te kopen en verkopen? Dan kunnen aandelen misschien geschikt zijn.

Op zoek naar trackers of fondsen rond het thema robotica?

  • Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be
  • Klik bovenaan in het zoekvenster op Geavanceerd
  • Vink Tracker en/of Fonds aan
  • Zoek op de term Robo en/of Automat

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren